1 2

 Aelodaeth

£7 yr un neu £19 am 3 phlentyn neu fwy.
(£10 yr un neu £25 am 3 phlentyn neu fwy o 11 Ionawr)


Rhiant / Gwarchodwr
Ticiwch y blwch hwn os ydych yn cytuno i Urdd Gobaith Cymru gadw eich manylion cyswllt ac i gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein gweithgareddau a’n digwyddiadau.

Cymorth Rhodd

Dymunaf i’r Urdd drin y tâl aelodaeth ac unrhyw dâl aelodaeth a wnaf o hyn ymlaen hyd yr hysbysir chwi fel taliad Cymorth Rhodd.

Bydd yr Urdd yn derbyn 25c yn ychwanegol am bob punt a roddwch. Cadarnhaf fy mod am/yn talu treth incwm blynyddol sydd o leiaf yn hafal i’r swm o dreth bydd pob elusen yr wyf am gyfrannu atynt eleni yn gallu hawlio fel rhan o’m rhodd. Deallaf nad yw unrhyw dreth arall megis TAW neu Dreth Cyngor yn gymwys. Rhoddaf wybod i’r Urdd os bydd fy sefyllfa (treth/cyfeiriad) yn newid yn y dyfodol.
Aelodau
Row Number


 


(Cliciwch '+' i ychwanegu aelod arall)

Rwy’n tystio bod pob plentyn uchod yn rhan o’r un teulu/yn byw yn yr un ty. Rhaid i aelodau’r teulu ymaelodi ar yr un pryd er mwyn manteisio ar bris teulu.


Cam  o