Ffurflen Archebu Gwersyll Haf

Manylion Rhiant / Gwarchodwr

Ticiwch y blwch uchod os ydych yn cytuno i Urdd Gobaith Cymru gadw eich manylion cyswllt ac i gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein gweithgareddau a'n digwyddiadau.Eich Archeb
Gweddill i'w dalu erbyn 3 wythnos cyn y cwrs.

Pwysig: Mae angen bod yn aelod o'r Urdd i gymryd rhan felly os nad ydych chi'n aelod bydd tal aelodaeth o 7 punt yn cael ei hychwanegu at balans pris y cwrs.

 Nodwch unrhyw anghenion ychwanegol pwysig yn y blwch uchod os gwelwch yn dda. Gewch chi ffurflen iechyd manwl i'w lenwi a manylion talu gweddill ffi y cwrs yn agosach at y dyddiad.

Cam  o