Ffurflen Gystadlu Unigol Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru 2019

Yn y lle cyntaf, fe ddylid ceisio cofrestru pob cystadleuydd trwy eich cangen leol o’r Urdd naill ai yn yr ysgol neu yn eich pentref/tref. Os nad yw hynny’n bosibl, defnyddiwch y ffurflen hon ar gyfer cystadlaethau unigol yn unig. Rhaid cofrestru cystadlaethau ‘torfol’ (hynny yw deuawdau, partïon, grwpiau, corau, ayb) trwy gangen yr Urdd. Unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch ag eisteddfodgweinyddol@urdd.org


Rhiant / Gwarchodwr  (neu Aelod 16+) 

(e.e. Mr / Mrs / Ms)


Pwysig i'ch adnabod ar y system


Pwysig os bydd angen cysylltu yn yr EisteddfodTiciwch y blwch hwn os ydych yn cytuno i Urdd Gobaith Cymru gadw eich manylion cyswllt ac i gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein gweithgareddau a’n digwyddiadau.


 


Llenwch eich rhif aelodaeth, bl. ysgol a changen gofrestru wedyn cliciwch ar 'Ffeindio Aelod'.
Os ydy'r enw cywir yn dod nol cliciwch ar 'Nesaf' i fynd i'r cystadlaethau.