Rhowch rhif cofrestru aelodaeth yr aelod yn y blwch isod a chliciwch y botwm 'Chwilio'.
Bydd hyn yn dangos rhestr o'r ffurflenni cystadlu eisteddfod sydd wedi'u cwblhau ac wedi'u hanfon ar gyfer yr aelod hwnnw.
Bydd gwasgu'r botwm 'Rhestr PDF' yn dangos y rhestr ar ffurf PDF allech chi lawrlwytho neu ei argraffu.
(Ni fydd ffurflenni sydd ar y gweill ond sydd heb eu hanfon na'r rhai sydd wedi eu canslo yn ymddangos.)
(Bydd 'Ardal' yn dangos eich eisteddfod gylch hyd yn oed os na fydd angen ymddangos ar lefel cylch/rhanbarth ar gyfer y gystadleuaeth honno).