Rhoi i'r Urdd

Gallwch gyfrannu at ein gwaith drwy wneud rhodd ariannol. Llenwch eich manylion cyswllt os gwelwch yn dda ac wedyn cliciwch ar y linc i gyfrannu.Ticiwch y blwch hwn os ydych yn cytuno i Urdd Gobaith Cymru gadw eich manylion cyswllt ac i gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein gweithgareddau a’n digwyddiadau gall fod o ddiddordeb i chwi. Os penderfynwch nad ydych am dderbyn gwybodaeth mwyach cysylltwch â data@urdd.org. I weld ein polisi preifatrwydd ewch i urdd.cymru/preifatrwydd.

Rwy'n cadarnhau fy mod yn drethdalwr incwm neu enillion cyfalaf yn y DU. Rwy'n deall ac yn cytuno y gall yr Urdd adhawlio 25c o dreth ar bob £1 a roddaf, heb unrhyw gost ychwanegol i mi. Rwyf wedi darllen y datganiad hwn a dymunaf i'r Urdd adhawlio treth ar y rhodd uchod a roddwyd ar y dyddiad a nodir. Rwy'n deall, os byddaf yn talu llai o dreth incwm/enillion cyfalaf yn y flwyddyn dreth bresennol na swm y rhodd cymorth sy'n cael ei hawlio ar fy holl roddion, fy nghyfrifoldeb i bydd talu unrhyw wahaniaeth.