Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
Sir Ddinbych 25-30 Mai 2020

Ffurflen Archebu Safle ar y Maes Carafanau a Gwersylla


Eich Manylion

(e.e. Mr / Mrs / Ms)
Ticiwch y blwch hwn os ydych yn cytuno i Urdd Gobaith Cymru gadw eich manylion cyswllt ac i gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein gweithgareddau a’n digwyddiadau gall fod o ddiddordeb i chwi. Os penderfynwch nad ydych am dderbyn gwybodaeth mwyach cysylltwch â data@urdd.org. I weld ein polisi preifatrwydd ewch i urdd.cymru/preifatrwydd.
Eich Archeb

+ £12
Mae Treth ar Werth ar y gyfradd gyfredol o 20% yn gynwysedig yn y prisiau uchod. Ni chaniateir cwn, heblaw am gwn tywys a chwn cymorth, ar y Maes Carafanau a Gwersylla.

Os tynnir y cais yn ol cyn 31 Mawrth, cedwir 50% o'r tal. Ar ol hynny ni roddir ad-daliad. Ni ddylech wneud cais am safle ar y maes carafanau a gwersylla os nad ydych yn sicr bod carafan neu babell yn eich meddiant.

Rwyf wedi darllen a deall y ddogfen hon, ac yn cytuno i gydymffurfio a Rheolau ac Amodau Maes Carafanau a Gwersylla Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru.

Cam  o