Ail-anfon eich rhifau aelodaeth

Rhowch y cyfeiriad ebost a ddefnyddioch chi i ymuno os gwelwch yn dda. Byddwch yn derbyn ebost gyda eich rhifau aelodaeth.
(os ydych chi wedi ymaelodi trwy eich ysgol bydd eich rhifau gyda nhw neu allwch chi ebostio aelodaeth@urdd.org fel arall)