Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2020
Rhanbarth Ynys Môn 
Eisteddfod Cylch Cefni 2020 2 1
Eisteddfod Cylch Alaw / Cybi 2020 4 1
Eisteddfod Cylch Eilian 2020 3 1
Eisteddfod Cylch Glannau Menai 2020 1 1
Rhanbarth Eryri 
Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2020 0 1
Eisteddfod Cylch Arfon 2020 5 1
Eisteddfod Cylch Bangor / Ogwen 2020 7 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Nantlle 2020 8 1
Eisteddfod Cylch Eifionydd 2020 6 1
Eisteddfod Cylch Llŷn 2020 9 1
CDT Cylch Eifionydd 2020 6 5
Rhanbarth Meirionnydd 
Eisteddfod Cylch Ardudwy 2020 10 1
Eisteddfod Cylch Dysynni 2020 11 1
Eisteddfod Cylch Idris 2020 12 1
Eisteddfod Cylch Ffestiniog 2020 13 1
Eisteddfod Cylch Penllyn 2020 14 1
CDT Cylch Dysynni 2020 11 5
Rhanbarth Conwy 
Eisteddfod Cylch Bro Aled 2020 16 1
Eisteddfod Cylch Bro Dulas 2020 15 1
Eisteddfod Cylch Uwchaled 2020 19 1
Eisteddfod Cylch Uwch Conwy 2020 18 1
CDT Conwy 2020 0 5
CDT Cylch Bro Aled 2020 16 5
CDT Cylch Bro Conwy 2020 17 5
CDT Cylch Bro Dulas 2020 15 5
CDT Cylch Uwch Aled 2020 19 5
CDT Cylch Uwch Conwy 2020 18 5
Rhanbarth Dinbych 
Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2020 0 1
Eisteddfod Cylch Dinbych 2020 20 1
Eisteddfod Cylch Edeyrnion 2020 21 1
Eisteddfod Cylch Rhuddlan 2020 22 1
Eisteddfod Cylch Rhuthun 2020 23 1
Rhanbarth Fflint a Wrecsam 
Eisteddfod Cylch Maelor 2020 24 1
Eisteddfod Cylch Treffynnon 2020 26 1
Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug 2020 25 1
Eisteddfod Cylch Wrecsam 2020 72 1
Rhanbarth Maldwyn 
Eisteddfod Cylch Bro Ddyfi 2020 29 1
Eisteddfod Cylch Caereinion 2020 27 1
Eisteddfod Cylch Myllin 2020 30 1
CDT Cylch Bro Ddyfi 2020 29 5
Rhanbarth Brycheiniog a Maesyfed 
Eisteddfod Cylch Aberhonddu 2020 33 1
Rhanbarth Ceredigion 
Eisteddfod Cylch Aberteifi 2020 35 1
Eisteddfod Cylch Aberystwyth 2020 39 1
Eisteddfod Cylch Aeron 2020 34 1
Eisteddfod Cylch Tregaron 2020 38 1
Rhanbarth Gorllewin Myrddin 
Eisteddfod Cylch Caerfyrddin 2020 40 1
Rhanbarth Penfro 
Eisteddfod Cylch Clunderwen 2020 50 1
Eisteddfod Cylch Y Frenni 2020 52 1
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 
Eisteddfod Cylch Cwmtawe 2020 56 1
Eisteddfod Cylch Llwchwr 2020 55 1
Eisteddfod Cylch Nedd / Afan 2020 53 1
Eisteddfod Cylch Treforys 2020 71 1
Rhanbarth Morgannwg Ganol 
Eisteddfod Cylch Llantrisant 2020 57 1
Eisteddfod Cylch Ogwr 2020 58 1
Eisteddfod Cylch Pontypridd 2020 60 1
Rhanbarth Cymoedd Morgannwg 
Eisteddfod Cylch Rhondda 2020 59 1
Eisteddfod Cylch Cynon a Merthyr 2020 61 1
Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 
Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2020 0 1
Eisteddfod Cylch Dwyrain Caerdydd 2020 64 1
Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd 2020 69 1
Rhanbarth Gwent 
Eisteddfod Cylch Cwm Rhymni 2020 67 1
Eisteddfod Cylch Llanofer 2020 66 1
Rhanbarth Dwyrain Myrddin 
Eisteddfod Cylch Blaenau Tywi 2020 46 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Aman 2020 42 1
Eisteddfod Cylch Llanelli 2020 41 1
{DIGWYDDIAD}{DIGWYDDIADHIR} {CODDIGWYDDIAD} {RHANBARTH_1} {CYLCH} {MAES}