Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019
Rhanbarth Ynys Môn 
Eisteddfod Cylch Cefni 2019 2 1
Eisteddfod Cylch Alaw / Cybi 2019 4 1
Eisteddfod Cylch Eilian 2019 3 1
Eisteddfod Cylch Glannau Menai 2019 1 1
Rhanbarth Eryri 
Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Arfon 2019 5 1
Eisteddfod Cylch Bangor / Ogwen 2019 7 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Nantlle 2019 8 1
Eisteddfod Cylch Eifionydd 2019 6 1
Eisteddfod Cylch Llŷn 2019 9 1
CDT Cylch Eifionydd 2019 6 5
Rhanbarth Meirionnydd 
Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Ardudwy 2019 10 1
Eisteddfod Cylch Dysynni 2019 11 1
Eisteddfod Cylch Idris 2019 12 1
Eisteddfod Cylch Ffestiniog 2019 13 1
Eisteddfod Cylch Penllyn 2019 14 1
CDT Cylch Dysynni 2019 11 5
CDT Cylch Penllyn 2019 14 5
Rhanbarth Conwy 
Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Bro Aled 2019 16 1
Eisteddfod Cylch Bro Conwy 2019 17 1
Eisteddfod Cylch Uwchaled 2019 19 1
Eisteddfod Cylch Uwch Conwy 2019 18 1
CDT Conwy 2019 0 5
CDT Cylch Bro Aled 2019 16 5
CDT Cylch Bro Conwy 2019 17 5
CDT Cylch Bro Dulas 2019 15 5
CDT Cylch Uwch Aled 2019 19 5
CDT Cylch Uwch Conwy 2019 18 5
Rhanbarth Dinbych 
Eisteddfod Cylch Dinbych 2019 20 1
Eisteddfod Cylch Edeyrnion 2019 21 1
Eisteddfod Cylch Rhuddlan 2019 22 1
Eisteddfod Cylch Rhuthun 2019 23 1
Rhanbarth Fflint a Wrecsam 
CDT Fflint a Wrecsam 2019 0 5
CDT Cylch Maelor 2019 24 5
CDT Cylch Treffynnon 2019 26 5
CDT Cylch Yr Wyddgrug 2019 25 5
CDT Cylch Wrecsam 2019 72 5
Rhanbarth Maldwyn 
Eisteddfod Cylch Myllin 2019 30 1
CDT Cylch Myllin 2019 30 5
Rhanbarth Brycheiniog a Maesyfed 
Eisteddfod Cylch Aberhonddu 2019 33 1
Eisteddfod Cylch Y Llannau 2019 32 1
Eisteddfod Cylch Ystradgynlais 2019 31 1
Rhanbarth Ceredigion 
Eisteddfod Cylch Aberteifi 2019 35 1
Eisteddfod Cylch Aberystwyth 2019 39 1
Eisteddfod Cylch Aeron 2019 34 1
Eisteddfod Cylch Llambed 2019 36 1
Eisteddfod Cylch Llandysul 2019 37 1
Eisteddfod Cylch Tregaron 2019 38 1
Rhanbarth Gorllewin Myrddin 
Eisteddfod Cylch Caerfyrddin 2019 40 1
Eisteddfod Cylch Cwm Taf 2019 70 1
Eisteddfod Cylch Mynydd Mawr 2019 45 1
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 
Eisteddfod Cylch Abertawe 2019 54 1
Eisteddfod Cylch Cwmtawe 2019 56 1
Eisteddfod Cylch Llwchwr 2019 55 1
Eisteddfod Cylch Nedd / Afan 2019 53 1
Eisteddfod Cylch Treforys 2019 71 1
Rhanbarth Morgannwg Ganol 
Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Llantrisant 2019 57 1
Eisteddfod Cylch Ogwr 2019 58 1
Eisteddfod Cylch Pontypridd 2019 60 1
Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 
Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Dwyrain Caerdydd 2019 64 1
Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd 2019 69 1
Rhanbarth Gwent 
Eisteddfod Cylch Cwm Rhymni 2019 67 1
Eisteddfod Cylch Llanofer 2019 66 1
Rhanbarth Tu allan i Gymru 
Eisteddfod Rhanbarth Tu Allan i Gymru 68 1
{DIGWYDDIAD}{DIGWYDDIADHIR} {CODDIGWYDDIAD} {RHANBARTH_1} {CYLCH} {MAES}