Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019
Rhanbarth Ynys Môn 
Eisteddfod Rhanbarth Ynys Môn 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Cefni 2019 2 1
Eisteddfod Cylch Alaw / Cybi 2019 4 1
Eisteddfod Cylch Eilian 2019 3 1
Eisteddfod Cylch Glannau Menai 2019 1 1
CDT Ynys Môn 2019 0 5
Rhanbarth Eryri 
Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Arfon 2019 5 1
Eisteddfod Cylch Bangor / Ogwen 2019 7 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Nantlle 2019 8 1
Eisteddfod Cylch Eifionydd 2019 6 1
Eisteddfod Cylch Llŷn 2019 9 1
CDT Eryri 2019 0 5
CDT Cylch Arfon 2019 5 5
CDT Cylch Bangor / Ogwen 2019 7 5
CDT Cylch Dyffryn Nantlle 2019 8 5
CDT Cylch Eifionydd 2019 6 5
CDT Cylch Llŷn 2019 9 5
Rhanbarth Meirionnydd 
Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Ardudwy 2019 10 1
Eisteddfod Cylch Dysynni 2019 11 1
Eisteddfod Cylch Idris 2019 12 1
Eisteddfod Cylch Ffestiniog 2019 13 1
Eisteddfod Cylch Penllyn 2019 14 1
CDT Meirionnydd 2019 0 5
CDT Cylch Ardudwy 2019 10 5
CDT Cylch Dysynni 2019 11 5
CDT Cylch Idris 2019 12 5
CDT Cylch Ffestiniog 2019 13 5
CDT Cylch Penllyn 2019 14 5
Rhanbarth Conwy 
Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Bro Aled 2019 16 1
Eisteddfod Cylch Bro Conwy 2019 17 1
Eisteddfod Cylch Bro Dulas 2019 15 1
Eisteddfod Cylch Uwchaled 2019 19 1
Eisteddfod Cylch Uwch Conwy 2019 18 1
CDT Conwy 2019 0 5
CDT Cylch Bro Aled 2019 16 5
CDT Cylch Bro Conwy 2019 17 5
CDT Cylch Bro Dulas 2019 15 5
CDT Cylch Uwch Aled 2019 19 5
CDT Cylch Uwch Conwy 2019 18 5
Rhanbarth Dinbych 
Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Dinbych 2019 20 1
Eisteddfod Cylch Edeyrnion 2019 21 1
Eisteddfod Cylch Rhuddlan 2019 22 1
Eisteddfod Cylch Rhuthun 2019 23 1
CDT Dinbych 2019 0 5
CDT Cylch Dinbych 2019 20 5
CDT Cylch Edeyrnion 2019 21 5
CDT Cylch Rhuddlan 2019 22 5
CDT Cylch Rhuthun 2019 23 5
Rhanbarth Fflint a Wrecsam 
Eisteddfod Rhanbarth Fflint a Wrecsam 2019 0 1
CDT Fflint a Wrecsam 2019 0 5
CDT Cylch Maelor 2019 24 5
CDT Cylch Treffynnon 2019 26 5
CDT Cylch Yr Wyddgrug 2019 25 5
CDT Cylch Wrecsam 2019 72 5
Rhanbarth Maldwyn 
Eisteddfod Rhanbarth Maldwyn 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Bro Ddyfi 2019 29 1
Eisteddfod Cylch Bro Hafren 2019 28 1
Eisteddfod Cylch Caereinion 2019 27 1
Eisteddfod Cylch Myllin 2019 30 1
CDT Maldwyn 2019 0 5
CDT Cylch Bro Ddyfi 2019 29 5
CDT Cylch Bro Hafren 2019 28 5
CDT Cylch Caereinion 2019 27 5
CDT Cylch Myllin 2019 30 5
Rhanbarth Brycheiniog a Maesyfed 
Eisteddfod Rhanbarth Brycheiniog a Maesyfed 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Aberhonddu 2019 33 1
Eisteddfod Cylch Y Llannau 2019 32 1
Eisteddfod Cylch Ystradgynlais 2019 31 1
CDT Brycheiniog a Maesyfed 2019 0 5
Rhanbarth Ceredigion 
Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Aberteifi 2019 35 1
Eisteddfod Cylch Aberystwyth 2019 39 1
Eisteddfod Cylch Aeron 2019 34 1
Eisteddfod Cylch Llambed 2019 36 1
Eisteddfod Cylch Llandysul 2019 37 1
Eisteddfod Cylch Tregaron 2019 38 1
CDT Ceredigion 2019 0 5
Rhanbarth Gorllewin Myrddin 
Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Caerfyrddin 2019 40 1
Eisteddfod Cylch Cwm Taf 2019 70 1
Eisteddfod Cylch Mynydd Mawr 2019 45 1
CDT Gorllewin Myrddin 2019 0 5
Rhanbarth Penfro 
Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2019 0 1
CDT Penfro 2019 0 5
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 
Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Abertawe 2019 54 1
Eisteddfod Cylch Cwmtawe 2019 56 1
Eisteddfod Cylch Llwchwr 2019 55 1
Eisteddfod Cylch Nedd / Afan 2019 53 1
Eisteddfod Cylch Treforys 2019 71 1
CDT Gorllewin Morgannwg 2019 0 5
Rhanbarth Morgannwg Ganol 
Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Llantrisant 2019 57 1
Eisteddfod Cylch Ogwr 2019 58 1
Eisteddfod Cylch Pontypridd 2019 60 1
CDT Morgannwg Ganol 2019 0 5
Rhanbarth Cymoedd Morgannwg 
Eisteddfod Rhanbarth Cymoedd Morgannwg 2019 0 1
CDT Cymoedd Morgannwg 2019 0 5
Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 
Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Dwyrain Caerdydd 2019 64 1
Eisteddfod Cylch Gorllewin Caerdydd 2019 65 1
Eisteddfod Cylch Y Fro 2019 63 1
Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd 2019 69 1
CDT Caerdydd a'r Fro 2019 0 5
Rhanbarth Gwent 
Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Cwm Rhymni 2019 67 1
Eisteddfod Cylch Llanofer 2019 66 1
CDT Gwent 2019 0 5
Rhanbarth Tu allan i Gymru 
Eisteddfod Rhanbarth Tu Allan i Gymru 68 1
CDT Rhanbarth Tu allan i Gymru 2019 68 5
Rhanbarth Dwyrain Myrddin 
Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2019 0 1
Eisteddfod Cylch Blaenau Tywi 2019 46 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Aman 2019 42 1
Eisteddfod Cylch Llanelli 2019 41 1
CDT Dwyrain Myrddin 2019 0 5
{DIGWYDDIAD}{DIGWYDDIADHIR} {CODDIGWYDDIAD} {RHANBARTH_1} {CYLCH} {MAES}