Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2018    

 
Cymru     
172: Adolygu Ffilm Bl. 6 ac iau
1af Loti Makepeace Ysgol Gynradd Brynconin 11 Penfro
2il Isaac Davies Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Bailey Davies Ysgol Gynradd Cilgerran 11 Penfro
173: Adolygu Ffilm Bl. 7, 8 a 9
1af Steffan Rhys Thomas Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Gruffudd ab Owain Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
3ydd Esyllt Hedd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
344: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 6 ac iau
1af Elenor Nicholas Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Marged Davies Ysgol Gymraeg Treganna 15 Caerdydd a'r Fro
345: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 7, 8 a 9
1af Osian Daley-Tyson a Gruff ab Owain Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
2il Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
3ydd Heledd Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
346: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 ac 11
1af Gronw Ifan Ellis Griffith Ysgol Uwchradd Glan y Môr 2 Eryri
2il Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Gronw Ifan Ellis Griffith Ysgol Uwchradd Glan y Môr 2 Eryri
347: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 12 ac 13
1af Cadi Gwyn Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Cadi Gwyn Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
3ydd Cadi Gwyn Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
348: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ioan Rees Aelwyd JMJ 2 Eryri
2il Brannon Liston-Smith Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Cerys Swain Ysgol Gyfun Cwm Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
350: Cyfansoddi Cainc dan 25 oed
1af Gronw Ifan Ellis Griffith Ysgol Uwchradd Glan y Môr 2 Eryri
2il Manon Elwyn Hughes Aelod Unigol Cylch Arfon 2 Eryri
3ydd Manon Elwyn Hughes Aelod Unigol Cylch Arfon 2 Eryri
351: Cyfansoddi Gosodiad dan 25 oed
1af Anest Gwenllian Edwards Ysgol Uwchradd Eifionydd 2 Eryri
2il Gronw Ifan Ellis Griffith Ysgol Uwchradd Glan y Môr 2 Eryri
3ydd Gronw Ifan Ellis Griffith Ysgol Uwchradd Glan y Môr 2 Eryri
352: Cyfieithu 19-25 oed
1af Ciaran Eynon Aelod Unigol Cylch Bro Dulas 4 Conwy
2il Manon Elin James Aelwyd Pantycelyn 9 Ceredigion
3ydd Meleri Jones Aelod Unigol Cylch Llŷn 2 Eryri
353: Creu Ap Bl. 6 ac iau
1af   Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Awen Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Solomon Bunn-Sovin Ysgol Gymraeg Bryn y Môr 12 Gorllewin Morgannwg
354: Creu Ap Bl. 7, 8 a 9
1af Owen Francis Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
2il Lili Ray a Mari Gruffydd Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
355: Creu Ap Bl. 10 a dan 19 oed
1af Shannon Roach Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Callum Davies Coleg Sir Benfro 11 Penfro
3ydd James Lewis Coleg Sir Benfro 11 Penfro
356: Creu Ap dan 25 oed ag eithrio disbyblion ysgol
1af Dylan Bolton Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Layton Morgan-Jewitt Coleg Sir Benfro 11 Penfro
3ydd Tom Bee Coleg Sir Benfro 11 Penfro
357: Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grŵp)
1af   Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
2il   Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
3ydd Jack Gleeson Ysgol Gynradd Griffith Jones 10 Gorllewin Myrddin
358: Creu Gwefan Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Gwion Rhisiart Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern 15 Caerdydd a'r Fro
2il Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
359: Cynnwys Digidol - Oedran Bl 6 ac iau
1af   Ysgol Y Wern 15 Caerdydd a'r Fro
2il Gruffydd Ellis Ysgol Glan Morfa 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Gwilym, Anna ac Alis Adran Tref Y Gelli 2 Eryri
360: Cynnwys Digidol - Oedran Bl 7 a dan 19 oed
1af Rhys Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Amy Ingham Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
3ydd Sion Thomas Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
362: Gofal Plant Bl. 10 a dan 19 oed (Unigol/Grwp)
1af Jeorgia Parry Williams Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Katie Joan Clements Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
3ydd Ceris Hicks Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
363: Gofal Plant dan 25 oed (Unigol/Grwp)
1af   ACT Y Coed Duon 16 Gwent
2il Shannon, Aimee a Katie Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Owen, Paris ac Olivia Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
364: Prosiect Gwyddonol Bl. 7-9 (Unigol/Grwp)
2il Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth 10 Gorllewin Myrddin
366: Barddoniaeth Bl. 2 ac iau
1af Gwion Dafydd Bowen Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
2il Edwy Hallam Ysgol Gynradd Llanddarog 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Enlli Harries Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
367: Barddoniaeth Bl. 3 a 4
1af Mari Fflur Thomas Ysgol Y Wern 15 Caerdydd a'r Fro
2il Martha Grug Puw Adran Tref Y Gelli 2 Eryri
3ydd Cariad Morgan Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
368: Barddoniaeth Bl. 5 a 6
1af Efa Lois Williams Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Heledd Grug Francis Ysgol Gymraeg Bryniago 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Brac Gillett Ysgol Dafydd Llwyd 7 Maldwyn
369: Barddoniaeth Bl. 7
1af Abner Evans Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
2il David Ingham Ysgol Gyfun Gŵyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Noah Potter Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
370: Barddoniaeth Bl. 8
1af Glain Jones Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
2il Ifan Rees Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Sion Thomas Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
371: Barddoniaeth Bl. 9
1af Llew Richards Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il Ela Morus Roberts Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
3ydd Daniel Griffiths Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
372: Barddoniaeth Bl. 10 ac 11
1af Manon Fflur Roberts Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
2il Nannon Jones Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
3ydd Beca Mai Roberts Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
373: Barddoniaeth Bl. 12 a 13
3ydd Cadi Hutchings Ysgol Gyfun Gŵyr 12 Gorllewin Morgannwg
374: Barddoniaeth dan 19 oed
1af Manon Hammond Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
2il Twm Ebbsworth Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
3ydd Lowri Jones Ysgol Gyfun Gŵyr 12 Gorllewin Morgannwg
375: Barddoniaeth dan 25 oed
1af Carwyn Eckley Aelod Unigol Cylch Dyffyrn Nantlle 2 Eryri
2il Ffion Morgan Aelod Unigol Cylch Aberteifi 9 Ceredigion
376: Barddoniaeth dan 25 oed
1af Ffion Morgan Aelod Unigol Cylch Aberteifi 9 Ceredigion
2il Efa Lois Thomas Aelod Unigol Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
3ydd Morgan Owen Aelod Unigol Cylch Merthyr 14 Cymoedd Morgannwg
377: Barddoniaeth dan 25 oed
1af Ffion Morgan Aelod Unigol Cylch Aberteifi 9 Ceredigion
378: Barddoniaeth dan 25 oed
1af Buddug Watcyn Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il Ffion Morgan Aelod Unigol Cylch Aberteifi 9 Ceredigion
380: Rhyddiaith Bl. 2 ac iau
1af Cecil John Lewis Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
2il Elin Mair George Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
3ydd Maelgwn Emyr Ysgol Treferthyr 2 Eryri
381: Rhyddiaith Bl. 3 a 4
1af Nel Grisial Jones Adran Bro Aled 4 Conwy
2il Fflur McConnell Ysgol Gynradd Aberaeron 9 Ceredigion
3ydd Beca Dwyryd Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
382: Rhyddiaith Bl. 5 a 6
1af Betsan Gwawr Lewis Ysgol Gynradd Llannon 10 Gorllewin Myrddin
2il Math Jones Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Lili Gwen Rees Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
383: Rhyddiaith Bl. 7
1af Elen Catrin Owen Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
2il Megan Wyn Davies Ysgol Gyfun Gŵyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Martha Gwilym Jones Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
384: Rhyddiaith Bl. 8
1af Lea Glyn Jones Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
2il Alys Smith Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Glesni Haf Morris Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
385: Rhyddiaith Bl. 9
1af Non Fon Davies Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
2il Begw Angharad Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
3ydd Mared Fflur Coughlan Ysgol Gyfun Gŵyr 12 Gorllewin Morgannwg
386: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11
1af Cain Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
2il Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Efan Owen Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
387: Rhyddiaith Bl. 12 a 13
1af Brennig Davies Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Seren Cariad Bowen Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Bethan Evans Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
388: Rhyddiaith dan 19 oed
1af Cadi Hutchings Ysgol Gyfun Gŵyr 12 Gorllewin Morgannwg
2il Lowri Jones Ysgol Gyfun Gŵyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Martha Glain Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
389: Rhyddiaith dan 19 oed
1af Cadi Elen Roberts Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Lowri Voyle Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
391: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Seren Cariad Bowen Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il Morgan Owen Aelod Unigol Cylch Merthyr 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Dewi Alter Aelod Unigol Cylch Dwyrain Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
392: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Llinos Anwyl Aelwyd Pantycelyn 9 Ceredigion
2il Cennydd Jones Aelwyd Maenclochog 11 Penfro
3ydd Owain ap Myrddin Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
393: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Morgan Owen Aelod Unigol Cylch Merthyr 14 Cymoedd Morgannwg
397: Cywaith yn cynnwys ffurfiau llenyddol Bl. 7-9
1af Tafodau Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
398: Gwefan yn cynnwys ffurfiau llenyddol Bl. 10 dan 25
1af Fflach Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
399: Rhyddiaith Bl. 4 ac iau (D)
1af Elsa Finney Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
2il Charlie Longman Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
3ydd Polly Lloyd Williams Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
400: Rhyddiaith Bl. 5 a 6 (D)
1af Alys Jones Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
2il Genny Tagoe Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
3ydd Rachel Cox Ysgol Gynradd Padarn Sant 9 Ceredigion
401: Cywaith Bl. 6 ac iau (D)
1af Criw Comins Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
2il Skye, Harriet, Daisy a Hattie Ysgol Gynradd Solfach 11 Penfro
402: Rhyddiaith Bl. 7 (D)
1af Alisha Church Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
2il Millie Gunter Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Samia Mazoni Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
403: Rhyddiaith Bl. 8 a 9 (D)
1af Miella Hood Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Meghan Thew Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Alexa Woodley Ysgol Gyfun Dyffryn Aman 18 Dwyrain Myrddin
404: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11 (D)
1af Miriam Butcher Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Rosina Jones Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Helen Low Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
405: Rhyddiaith Bl. 12 a dan 19 oed (D)
1af Alys Williams Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Lucy Ogden Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Alec Evans Ysgol Uwchradd Crughywel 8 Brycheiniog a Maesyfed
407: Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl. 6 ac iau (D)
1af Cian, Megan a Millie Ysgol Gatholig Sant Ffransis 11 Penfro
2il Nikola, Zak, Elizabeth a Mabli Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
3ydd Ruby, Lawrence, Henry a Ryan Ysgol Gynradd Cei Newydd 9 Ceredigion
410: Ysgoloriaeth Geraint George
1af Beca Roberts Adran Bro Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Llywelyn Williams Aelod Unigol Cylch Arfon 2 Eryri
3ydd Rebecca Hesketh Ysgol Gyfun Gŵyr 12 Gorllewin Morgannwg
412: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 6 ac iau
1af Heledd Grug Francis Ysgol Gymraeg Bryniago 12 Gorllewin Morgannwg
2il Erin Medi Williams Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
3ydd Mirain Fflur Jones Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
413: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 7, 8 a 9
2il Elis Rees Ysgol Llanhari 13 Morgannwg Ganol
414: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Annell Dyfri Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il Mali Lloyd Ysgol Llanhari 13 Morgannwg Ganol
3ydd Phoebe Pearson Coleg Llandrillo 4 Conwy
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH}