Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg Cenedlaethol 2019    

 
Cymru     
174: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af Elsa Tennant Jones Ysgol Gynradd Glan Morfa 4 Conwy
2il Roisin Lewis Ysgol Gynradd Arberth 11 Penfro
3ydd Eva Snowden Ysgol Gynradd Amlwch 1 Ynys Môn
175: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn 5 Dinbych
2il Ewan Elder Ysgol Gynradd Penygroes 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Tomos Pitman Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
176: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af Sofia Evans Luna Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt 8 Brycheiniog a Maesyfed
2il Nanw Edwards Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
3ydd Cadi Pegg Ysgol Gynradd Betws yn Rhos 4 Conwy
177: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9
1af Morgan Dryhurst-Jones Ysgol Uwchradd Glan y Môr 2 Eryri
2il Nia Lois Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Amelia Fettis Ysgol Gyfun Gwent Is Coed 16 Gwent
178: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed
1af Alex Barry Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
2il Elise Beardsall Coleg Llandrillo 4 Conwy
3ydd Jasmine Rae Ellis Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
179: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(C)
1af Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
180: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C)
1af Evan Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Crystal Kimberley Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
3ydd Zachariah Robinson Ysgol Gynradd Penygloddfa 7 Maldwyn
181: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y (C)
1af Ella Wyn Owen Jones Ysgol Arbennig Hafod Lôn 3 Meirionnydd
2il Idris John Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
3ydd Dylan Gethin Jacobs Ysgol Arbennig Hafod Lôn 3 Meirionnydd
182: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(C)
1af Gethin Morris Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 3 Meirionnydd
2il Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
3ydd Adam Noke Coleg Sir Benfro 11 Penfro
183: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y (D)
1af Mari Elin Lewis Ysgol Gynradd Llandwrog 2 Eryri
2il Siwan Ponsonby Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
184: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(D)
1af Rhun ab Arwel Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
2il Krsna Smith Ysgol Gynradd Parcyrhun 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
185: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y.(D)
1af Alex Underwood Ysgol Portfield 11 Penfro
2il Lucy Llewellyn Ysgol Portfield 11 Penfro
3ydd Michael Ducie Ysgol Arbennig Crownbridge 16 Gwent
186: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(D)
1af Lauren Ann Roberts Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Bryan Griffiths Ysgol Portfield 11 Penfro
3ydd Josh Viney Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
187: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Deio Wyn Jones Ysgol Gynradd Amlwch 1 Ynys Môn
2il Eryn Haf Evans Ysgol Gynradd Glan Morfa 4 Conwy
3ydd Efa Yim-Jones Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
188: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Lleucu Mair Evans Adran Bethel 2 Eryri
2il Lili Herbert Ysgol Gynradd Rhyd y Llan 1 Ynys Môn
3ydd Nieur Kadri Ysgol Gynradd Albert 15 Caerdydd a'r Fro
189: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Elin Rhisiart Ysgol Abererch 2 Eryri
2il Stefan Cowap Ysgol Gymraeg Morswyn 1 Ynys Môn
3ydd Sara Murray Ysgol Gynradd Bro Brynach 10 Gorllewin Myrddin
190: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Bwrlwm Brogaod Pennant Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
2il Grŵp y Goleudy Ysgol Gynradd Y Felinheli 2 Eryri
3ydd Grŵp Martha, Owen, Mabli, Joe a Joey Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
191: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Millie Ysgol Gynradd Tal y Bont 4 Conwy
2il Grŵp Derwen Ysgol Gynradd Croes Atti Glannau Dyfrydwy 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Parti Hafod Ysgol Gynradd Hafod 14 Cymoedd Morgannwg
192: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Angharad, Beth, Magi ac Erin Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
2il Parti Luke Rhun Marley Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
3ydd Parti Gwenan Ysgol Gymraeg Ynyswen 14 Cymoedd Morgannwg
193: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Glesni a Rob Adran Dinas Mawddwy 3 Meirionnydd
2il Gruffydd Arfon Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Glen Evans Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
194: Gwaith Creadigol 2D Bl. 10 a dan 19 oed
1af Rhianna Hughes Coleg Sir Gâr 18 Dwyrain Myrddin
2il Sophie Morgan Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Parti Erin Wyn Aelod Unigol Cylch Eifionydd 2 Eryri
195: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(C)
1af Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
196: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C)
1af Gruffudd Crowther Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
2il Evan Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Osian Shek Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
197: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(D)
1af Megan Gill Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Efa Amphlett-Jones Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 16 Gwent
198: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D)
1af Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
2il Khalis Ashley Scott Stephens Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Rhun ab Arwel Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
200: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) Grŵp
1af Grŵp Teifi Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
201: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(C) (Un/Gr)
1af Grŵp Sgiliau Bywyd Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
2il Sion Davies Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Parti Reyes Ysgol Brynllywarch Hall School 7 Maldwyn
202: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed. A.D.Y.(C) (Un/Gr)
1af Kyle Harris Coleg Sir Gâr 18 Dwyrain Myrddin
2il Katherina Aisha Coleg Sir Gâr 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Dewi Evans Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
203: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D) Grŵp
1af Cynradd 2 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
204: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) Grŵp
1af Parti Ethan Ysgol Arbennig Crownbridge 16 Gwent
2il Cynradd 5 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
205: Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A.D.Y (D) (Un/Grp)
1af Heddwyn Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Jonathan Head Ysgol Cedewain 7 Maldwyn
3ydd Amber Morris, Canolfan y Bont Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
206: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A.D.Y.(D)(Un/Grp)
1af Coleg Sir Benfro Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Steffan Florence Coleg Sir Gâr 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Grŵp Seiont Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
207: Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af Wren Ashcroft Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
2il Ola Sidwa Ysgol Gymraeg Y Trallwng 7 Maldwyn
3ydd Daisy Morrison Ysgol Gynradd Y Garreg 3 Meirionnydd
208: Dyluniad 2D Bl 7-9
1af Esyllt Angharad Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
2il Catrin Edwards Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
3ydd Amelia Fettis Ysgol Gyfun Gwent Is Coed 16 Gwent
209: Dyluniad 2D Bl. 10 a dan 19 oed
1af Kayley Sydenham Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
2il Cerrig John Coleg Penybont 13 Morgannwg Ganol
3ydd Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
210: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af Noa Evans Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
2il Gruff Horan Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Thomas Davies Ysgol Gynradd Pontsenni 8 Brycheiniog a Maesyfed
211: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af Liwsi Brown Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
2il Danial Rhys Pritchard Ysgol Abererch 2 Eryri
3ydd Amy Sewards Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
212: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af Freya Rees Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw 12 Gorllewin Morgannwg
2il Leila Brown Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
3ydd Beca Dwyryd Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
213: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9
1af Catrin Bronwen Beech Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il Swyn Prysor Huws Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
3ydd Logan Tree Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
214: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
2il Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
215: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af Erin Horan Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw 12 Gorllewin Morgannwg
2il Elan Mai Owen Ysgol Gynradd Y Graig 1 Ynys Môn
3ydd Siôn Llwyd Lewis Adran Bethel 2 Eryri
216: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7, 8 a 9
1af Jamie Liles Ysgol Gyfun Bro Dinefwr 18 Dwyrain Myrddin
2il Elain Llwyd Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Carys Davies Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
217: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl10 dan 19 oed
1af Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
2il Sian Fflur Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
3ydd Twm Isac Evans Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
218: Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Nyfain Gwyn Prys Ysgol Gynradd Llandwrog 2 Eryri
2il Ffion Emanuel Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
3ydd Daniel Wright Ysgol Gymraeg Llundain 17 Tu allan i Gymru
219: Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af Deio Rhys Huws Ysgol Gynradd Llanllyfni 2 Eryri
2il Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog 5 Dinbych
3ydd Liam Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
220: Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af Harri Doel Ysgol Gymraeg Rhosafan 12 Gorllewin Morgannwg
2il Bethan Owen Ysgol Gynradd Meifod 7 Maldwyn
3ydd Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
221: Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Charlotte Davies Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
2il Nia Lewis Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
3ydd Ned Lewys Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
222: Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed
1af Molly Rowlands Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
2il Spike Rock Coleg Sir Benfro 11 Penfro
3ydd Josh Thomas Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
223: Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af Theo Western Ysgol Gynradd Creigiau 15 Caerdydd a'r Fro
2il Megan Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
3ydd Jennifer Brennan Ysgol Gynradd Glan Morfa 4 Conwy
224: Print Lliw Bl. 3 a 4
1af Lois Alaw Williams Ysgol Gynradd Manod 3 Meirionnydd
2il Gwenno Lewis Ysgol Gymraeg Treganna 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Skye Morgans Ysgol Y Lawnt 16 Gwent
225: Print Lliw Bl. 5 a 6
1af Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
2il Harri Doel Ysgol Gymraeg Rhosafan 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Ceian Lewis Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
226: Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af Ceira Lyn Parry Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Ynys Môn
2il Maddie Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Maia Downs Ysgol Gyfun Bro Dinefwr 18 Dwyrain Myrddin
227: Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed
1af Jack Jefferson Coleg Llandrillo 4 Conwy
2il Blair Haijia Luo Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Sian Fflur Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
228: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Gruff Samiwel Jones Ysgol Gynradd Manod 3 Meirionnydd
2il Delor Thomas Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
3ydd Esyllt Clwyd Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
229: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog 5 Dinbych
2il Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Mabli Jen Dark Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
230: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af Talar Rhys Dillon Ysgol Gynradd Sant Curig 15 Caerdydd a'r Fro
2il Harri Doel Ysgol Gymraeg Rhosafan 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Anwen Whitehead Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
231: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Cadi Moore Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
2il Mali Lois James Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Mared Haf Jones Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones 1 Ynys Môn
232: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed
1af Rhiannon Taylor-Searle Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Molly Rowlands Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Owain Carbis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
233: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af Gwenno Davies Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
2il Eryn Haf Evans Ysgol Gynradd Glan Morfa 4 Conwy
3ydd Verity Mae Livingston Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl 5 Dinbych
234: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af Imogen Ruth Lloyd Kingston Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
2il Erin Haf McKenna Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
3ydd Dafydd Mon Jones Ysgol Gynradd Y Felinheli 2 Eryri
235: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af Talar Rhys Dillon Ysgol Gynradd Sant Curig 15 Caerdydd a'r Fro
2il Rowan Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Megan Griffiths Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
236: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af Mali Rhys Dillon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Maisy Wilcocks Ysgol Uwchradd Calon Cymru 8 Brycheiniog a Maesyfed
237: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed
1af Alys White Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Blair Haijia Luo Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Josh Thomas Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
238: Argraffu Bl. 2 ac iau
1af Awel Lewis Ysgol Gynradd Saron 18 Dwyrain Myrddin
2il Tilly Galdo Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
3ydd Angharad Evans Ysgol Gynradd Ger y Llan 11 Penfro
239: Argraffu Bl. 3 a 4
1af Iago Evans Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Gwion Moate Williams Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
3ydd Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
240: Argraffu Bl. 5 a 6
1af Hannah Rooke Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid 9 Ceredigion
2il Lleucu Rowlands Ysgol Gynradd Llandwrog 2 Eryri
3ydd Mared Wyn Rowlands Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
241: Argraffu Bl. 7, 8 a 9
1af Ffion Thomas Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
2il Lois Catrin Povey Aelwyd Gwrtheyrn 2 Eryri
3ydd Catrin Lloyd Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
242: Argraffu Bl. 10 a dan 19 oed
1af Isabelle Allen Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Skye Coverdale Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Sophie Morgan Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
243: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af Rosie Hussell Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Annes Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
3ydd Matthew Bearman Adran Afon Corris a Pennal 3 Meirionnydd
244: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af Elis Evans Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
2il Sam Nixon Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid 9 Ceredigion
3ydd Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
245: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af Elan Cet Griffith Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
2il Amelia Lloyd Coleg Myddelton 5 Dinbych
3ydd Lois Hughes Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
246: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9
1af Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Sam Walters Ysgol Cedewain 7 Maldwyn
3ydd Gwenno Mair Dark Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
247: Argraffu/Addurno/Ffabrig Bl. 10 a dan 19 oed
1af Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth 10 Gorllewin Myrddin
2il Siwan Aur George Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Elin Williams Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
248: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Mari Fflur Humphreys Ysgol Gynradd Felinwnda 2 Eryri
2il Amelia Griffiths Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
3ydd Elis Ashford Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
249: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Sioned Pugh Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
2il Caleb Hughes Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
3ydd Ruby Reynolds Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
250: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Alaw Haf Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
2il Seren Cadi Pugh Jones Ysgol Cynwyd Sant 13 Morgannwg Ganol
3ydd Cadi Llywela Raghoobar Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
251: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp)
1af Bwrlwm y Syrcas Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
2il Parti Blwyddyn 2 Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl 5 Dinbych
3ydd Parti Rhodd Enlli Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
252: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Grŵp Lliwgar Ysgol Gynradd Maenofferen 3 Meirionnydd
2il Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
3ydd Ysgol y Wern Ysgol Y Wern 15 Caerdydd a'r Fro
253: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Saffari Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
2il Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
3ydd Parti Thia a Milly Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
254: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Parti Ayisha Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
2il Chloe Baines Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Ysgol Gyfun Glantaf Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
255: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed
1af Megan Thomas Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
256: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Ella Jean Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Elsi Morgan Ysgol Gynradd Carreg Emlyn 5 Dinbych
3ydd Seren Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
257: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Mary Brooksbank Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
2il Emelia Davies Ysgol Gymraeg Abercynon 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Glain Nicholas Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
258: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
2il Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Esther Pleming Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
259: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Rhiannon Jones Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Elin Davies Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Maria Abid Ysgol Gyfun Tregŵyr 12 Gorllewin Morgannwg
260: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed
1af Mali Allman Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
2il Roxanne Alarcon Coleg Sir Benfro 11 Penfro
3ydd Elin Williams Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
261: Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af Gwen Rhys Jones Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
2il Marged Elen Giles Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Nansi Grug Allman Ysgol Gynradd Amlwch 1 Ynys Môn
262: Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af Siwan Parry Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
2il Lleucu Mair Evans Adran Bethel 2 Eryri
3ydd Elis Wyn Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
263: Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af Gethin Davies Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
2il Hawys James Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
3ydd Ryan Day Ysgol Gynradd Nebo 2 Eryri
264: Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Parti Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Parti Elliw Adran Salem 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Bwrlwm y Mor Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
265: Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Ysgol Bro Gwydir Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Parti Bl 3 Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
3ydd Parti Osian Ysgol Gynradd Trefonnen 8 Brycheiniog a Maesyfed
266: Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Genod Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Parti Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl 5 Dinbych
3ydd Coleg Llanymddyfri Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
267: Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
2il Parti Gwenllian Ysgol Bro Hyddgen 7 Maldwyn
3ydd Glesni Wyn Adran Dinas Mawddwy 3 Meirionnydd
268: Gwehyddu Bl. 10 a dan 19 oed (Unigol neu Grŵp)
1af Parti Xander Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
2il Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
269: Penwisg Bl. 6 ac iau
1af Gwennan MacDonald Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Ela McLoughlin Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Max Liles Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
270: Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9
1af Osian Dafydd Allsopp Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Mabli Hampson Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Caryl Shepherd Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
271: Ffasiwn Bl. 10 a dan 19 oed
1af Maisie Wolstenholme Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Catrin Quirk Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Luze Zhen Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
273: Pyped Bl. 2 ac iau
1af Megan Joy Rose Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Prys Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch 5 Dinbych
3ydd Ioan Hughes Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd 13 Morgannwg Ganol
274: Pyped Bl. 3 a 4
1af Malen Dempster Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
2il Noah Jarvis Ysgol Gynradd I.D. Hooson 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Ethan Jones Ysgol Gynradd Pant Y Rhedyn 4 Conwy
275: Pyped Bl. 5 a 6
1af Rhydian Quan Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Eiri Lois Thomas Ysgol Gynradd Beuno Sant 3 Meirionnydd
3ydd Tegwen Edwards Aelod Unigol Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
276: Mwgwd neu Byped dan 19 oed
1af Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
2il Cai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
3ydd Violet Burgess Ysgol Gynradd Esgob Morgan 5 Dinbych
277: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau
1af Grŵp Collen 3 Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
2il Parti Eirian Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
3ydd Parti Lucy Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
278: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4
1af Grŵp Nansi Grisial Ysgol Gynradd Bro Aled 4 Conwy
2il Grŵp Erin, Phoebe a Lola Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
3ydd Grŵp Gwen Ysgol Abererch 2 Eryri
279: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6
1af Grŵp Alana, Kaci a Ffion Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Parti Dafydd Ysgol Gynradd Clydau 11 Penfro
3ydd Grŵp Alys Ysgol Y Bannau 8 Brycheiniog a Maesyfed
280: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Daniel Sion Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Conrad Thomas Ysgol Gynradd Llanfyllin 7 Maldwyn
3ydd Ela Wynne Ysgol Gynradd Pentrecelyn 5 Dinbych
281: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Lois Llywelyn Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
2il Woody Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion 7 Maldwyn
3ydd Delun Leworthy Ysgol Gymraeg Ynyswen 14 Cymoedd Morgannwg
282: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Lily Astin Ysgol Abererch 2 Eryri
2il Logan Jones Ysgol Gynradd Plasyfelin 16 Gwent
3ydd Cerys Williams Kennedy Ysgol Gymraeg Y Trallwng 7 Maldwyn
283: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Glen Evans Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
2il Parti Jamie Ysgol Gyfun Bro Dinefwr 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Parti Kira Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
284: Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 (Unigol/Grŵp)
1af Alex Barry Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
2il Ella Evans Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
285: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Parti Poppy Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Parti Seren Ysgol Gymraeg Y Trallwng 7 Maldwyn
3ydd Dosbarth 1 Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
286: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Morgan, Robin a Gethin Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn 3 Meirionnydd
2il Parti Liwsi Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
3ydd Parti Leo Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
287: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Rhos Helyg Ysgol Gynradd Rhos Helyg 9 Ceredigion
2il Parti Catrin Fflur Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
3ydd Grŵp Emily a Elin Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn 3 Meirionnydd
288: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (C)
1af Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
289: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C)
1af Elinor Bennion Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Llewelyn Griffith Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Evan Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
291: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (C) Grŵp
1af Parti Hafod Ysgol Gynradd Hafod 14 Cymoedd Morgannwg
2il Grŵp Jac Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Mollie a Tyler Ysgol Gynradd Y Traeth 3 Meirionnydd
292: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(C)(Un/Grp)
1af Grŵp Pen y Dre Bl. 7 Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
2il Pen y Dre Bl. 8 a 9 Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Grŵp Rhys Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
293: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A.D.Y.(C)(Un/Grp)
1af Grŵp Coleg Ceredigion Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
3ydd Coleg Sir Gar Coleg Sir Gâr 18 Dwyrain Myrddin
295: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D)
1af Toby Fox Ysgol Gynradd Cilgerran 11 Penfro
2il Madi Potter Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn 9 Ceredigion
3ydd Jayden Morris Ysgol Cedewain 7 Maldwyn
296: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D) Grŵp
1af Cynradd 1 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
297: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) Grŵp
1af Cynradd 4 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Grŵp Peris Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
298: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(D)(Un/Grp)
1af Grŵp Pen Y Dre Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
2il Jonathan Head Ysgol Cedewain 7 Maldwyn
3ydd Parti Cedewain Ysgol Cedewain 7 Maldwyn
299: Gwaith Creadigol 3D Bl10-25 oed A.D.Y.(D)(Un/Grp)
1af Yr Hogiau Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Ceint 2 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Jac, Alun, Rachel Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 3 Meirionnydd
300: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau
1af Lily Jones Ysgol Gynradd Libanus 16 Gwent
2il Gwenno Davies Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Evan Holdsworth Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
301: Creu Arteffact Bl. 3 a 4
1af Gwion Rhys Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
2il Mabli Delun Makepeace Ysgol Gynradd Brynconin 11 Penfro
3ydd Rhodri Davies Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
302: Creu Arteffact Bl. 5 a 6
1af Mabon Sion Roberts Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
2il Catrin Emyr Tudor Owen Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy 5 Dinbych
3ydd Luke Fiszman Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
303: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af Parti Ela Non Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Grŵp Henllan Hapus Ysgol Gynradd Henllan 5 Dinbych
3ydd Thomas, Sebi, Cian a Maxli Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
304: Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Blwyddyn 3 a 4 Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Parti Felindwrog Ysgol Gynradd Felinwnda 2 Eryri
3ydd Bwrlwm Dawnsio Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
305: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Bwrlwm Rhaeadr Adran Afon Corris a Pennal 3 Meirionnydd
2il Parti Pysgod Ysgol Gymraeg Ifor Hael 16 Gwent
3ydd Y Gamp Lawn Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
306: Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af Sioned Thomas Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Tabi Mair Sion Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
3ydd Catrin Lloyd Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
307: Creu Arteffact Bl. 10 a dan 19 oed (Unigol/Grwp)
1af Amy Thackray Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
2il Catrin Lloyd Jones Coleg Llandrillo 4 Conwy
3ydd Cari Gwanwyn Davies Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
308: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af Devon Hall Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Gwyneth Gwynfil Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
3ydd Trystan Burton Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
309: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af Martha Jones Ysgol Gynradd Deganwy 4 Conwy
2il Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Evie Hale Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
310: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af Sophia Fallone Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Beca Elan Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
3ydd Taliesin Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
311: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Parti Coeden Ysgol Gynradd Deganwy 4 Conwy
2il Magu moch bach prysur!! Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
3ydd Parti Alys Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
312: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Osian Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
2il Paloma a Faith Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
3ydd Ysgol Dyffryn Banw Ysgol Gynradd Dyffryn Banw 7 Maldwyn
313: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Elain Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Parti Caitlin Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Anae Ysgol Gynradd Penybryn 3 Meirionnydd
314: Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (Unigol/Grwp)
1af Elen Burgoyne Academi Indigo 5 Dinbych
2il Parti Mali Lois Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Elen Medi Jones Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
315: Serameg / Crochenwaith Bl. 10 a dan 19 oed(Un/Grp)
1af Beca Elin James Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Rachel Scullard Coleg Llandrillo 4 Conwy
3ydd Molly Dugdale Coleg Llandrillo 4 Conwy
316: Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af Moli Grug Williams Ysgol Gynradd Manod 3 Meirionnydd
2il Nel Martha Williams Ysgol Gymraeg Treganna 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Esme Jones Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
317: Gemwaith Bl. 3 a 4
1af Lois Davies Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Nanw Ap Dafydd Tomos Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
3ydd Gethin Thomas Ysgol Gynradd Rhos Helyg 6 Fflint a Wrecsam
318: Gemwaith Bl. 5 a 6
1af Eira MacDonald Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Marged Howatson Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
3ydd Wiktoria Chlopas Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
319: Gemwaith Bl. 7, 8 a 9
1af Ffion Ann Pugh Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
2il Elena Jones Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Glesni Wyn Jones Adran Dinas Mawddwy 3 Meirionnydd
320: Gemwaith Bl. 10 a dan 19 oed
1af Bran Davies Ysgol Uwchradd Calon Cymru 8 Brycheiniog a Maesyfed
2il Beca Elin James Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
321: CAD Bl. 7, 8 a 9
1af Begw Mai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Branwen Sion Metcalfe Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
322: CAD Bl. 10 a dan 19 oed
1af Sophie Mair Griffiths Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
323: CAD / CAM Bl. 7, 8 a 9
1af Mali Madrun Ysgol Botwnnog 2 Eryri
2il Leusa Cet Hughes Ysgol Botwnnog 2 Eryri
3ydd Tabi Mair Sion Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
324: CAD / CAM Bl. 10 a dan 19 oed
1af Peter Reece Jones Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
2il Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
325: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af Mirain Elen Evans Ysgol Gynradd Rhydypennau 9 Ceredigion
2il Cadi Bowen Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Phoebe Lloyd-Parry Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
326: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af Gwern Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
2il Katie Jennings Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Rhys Jac Phillips Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
327: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af Olly Watson Adran Garndolbenmaen 2 Eryri
2il Annalie Matts Ysgol Gynradd Caergeiliog 1 Ynys Môn
3ydd Elen Davies Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
328: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Grŵp)
1af Grŵp Nefydd Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
2il Parti Tirion Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
3ydd Parti Safiya Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 16 Gwent
329: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Grŵp Sara Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Penblwydd Perffaith Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Danial Ysgol Abererch 2 Eryri
330: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Stadiwm Glantwymyn Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
2il Grŵp Cian Ysgol Abererch 2 Eryri
3ydd Masnach Deg Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
331: Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9 (Unigol/Grŵp)
1af Megan Williams Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Jini Hughes Ysgol Botwnnog 2 Eryri
3ydd Steffan Jones Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
332: Uned o waith Celf Bl 10 a dan 19 oed
1af Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
2il Melicia Evans Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Maisie Holt Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
333: Gwaith Dylunio a Thechnoleg Bl 10 a dan 19 oed
1af Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
334: Ysgoloriaeth Celf, Dylunio a Thechnoleg 18-25 oed
1af Ffion Pritchard Aelod Unigol Cylch Arfon 2 Eryri
2il Gwen Evans Aelod Unigol Cylch Rhuddlan 5 Dinbych
3ydd Llyr Evans Aelod Unigol Cylch Eilian 1 Ynys Môn
348: Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grŵp)
1af Dewiniaid y Ddwylan Ysgol Gynradd Y Ddwylan 9 Ceredigion
2il Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Jag Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
349: Creu Gwefan Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Osian Wyn Rowlands ac Elis Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Gruffudd Ab Owain Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
350: Creu Ffilm - Oedran Bl. 6 ac iau
1af Seren a Sbarc Ysgol Gymraeg Y Castell 16 Gwent
2il Jack Gleeson a Mia Gleeson Ysgol Gynradd Griffith Jones 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Y Dreigiau Cochion Ysgol Gymraeg Bryn y Môr 12 Gorllewin Morgannwg
354: Gofal Plant Bl. 10 a dan 19 oed (Unigol/Grŵp)
1af Grŵp 1 Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Grŵp 2 Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Grŵp 5 Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
355: Gofal Plant dan 25 oed (Unigol/Grŵp)
1af Grŵp Hyfforddiant ACT Caerdydd ACT Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Sebar Habib Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Isabel Rees a Holly Ankers Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH}