Canlyniadau CDT Cenedlaethol 2018    

 
Cymru     
176: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af Lleucu Jones Ysgol Gynradd Bro Lleu 2 Eryri
2il Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Awen Môn Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
177: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af Blake Scane Ysgol Gynradd Llanidloes 7 Maldwyn
2il Siwan Rees Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
3ydd Nathan Tait Ysgol Gynradd Talhaiarn 4 Conwy
178: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af Willow Cole-Berner Ysgol Gynradd Llangwyryfon 9 Ceredigion
2il Jacob Elis Mars Jones Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
3ydd Temperance Robillard Ysgol Gynradd Llanidloes 7 Maldwyn
179: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9
1af Aidan Gibb Academi Portlethen 17 Tu allan i Gymru
2il Megan Bryn Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
3ydd Ellie Matthews Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
180: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ela Owen Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Tony Zhang Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Cerys Pollock Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn 9 Ceredigion
181: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(C)
1af Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
2il Monique Jones Ysgol Gynradd Darran Park 14 Cymoedd Morgannwg
182: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C)
1af Jac Lewis Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Osian Nicholson Ysgol Gynradd Beuno Sant 3 Meirionnydd
3ydd William Rees Ysgol Gynradd Caersws 7 Maldwyn
183: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y (C)
1af Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Mabon Tinney Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
184: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(C)
1af Marwan Mirza Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
2il Charles Stuart Coleg Pengwern 5 Dinbych
3ydd Josh Harold Coleg Sir Benfro 11 Penfro
185: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y (D)
1af Reese O'Brien Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Euros Evans Ysgol Arbennig Hafod Lôn 3 Meirionnydd
186: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(D)
1af Madi Potter Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn 9 Ceredigion
2il Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws 7 Maldwyn
3ydd Lacey Jaycock Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
187: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y.(D)
1af Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain 7 Maldwyn
2il Kacy Farinas Ysgol Portfield 11 Penfro
3ydd Megan Jones Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
188: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(D)
1af John Bugby Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
2il Emily Davies Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
3ydd Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
189: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Erin Gwenllian Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Deio Wyn Jones Ysgol Gynradd Amlwch 1 Ynys Môn
3ydd Oscar Lloyd Ysgol Gynradd Sant Baruc 15 Caerdydd a'r Fro
190: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Tom Bolland Ysgol Gynradd Trefonnen 8 Brycheiniog a Maesyfed
2il Ella Waters Ysgol Gynradd I.D. Hooson 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Pippa Richards Ysgol Gynradd Solfach 11 Penfro
191: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn 1 Ynys Môn
2il Efa Grug Ysgol Gymunedol T.Llew Jones 9 Ceredigion
3ydd Mared Griffiths Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn 3 Meirionnydd
192: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Stori Branwen Derbyn YCH Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
2il Grŵp Kieran Ysgol Gymraeg Y Trallwng 7 Maldwyn
3ydd Grŵp Joshua Ysgol Gynradd Bontnewydd ar Wy 8 Brycheiniog a Maesyfed
193: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Ceri Adran Dinas Mawddwy 3 Meirionnydd
2il Croes Llanddwyn Ysgol Gynradd Rhyd y Llan 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Enlli, Mia a Megan Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch 5 Dinbych
194: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Bendigeidfran Ysgol Gynradd Twm o_r Nant 5 Dinbych
2il Alexia, Kiera, Emilia-Jo Ysgol Cynwyd Sant 13 Morgannwg Ganol
3ydd Grŵp Gruff Adran Dinas Mawddwy 3 Meirionnydd
195: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol)
1af Ffion Pugh Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
2il Libby Cattedra Ysgol Gyfun Pencoed 13 Morgannwg Ganol
3ydd Grŵp Arwen Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth 10 Gorllewin Myrddin
196: Gwaith Creadigol 2D Bl. 10 a dan 19 oed
1af Emily Arnold Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Amelia Hill Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Lauren Holmes Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
198: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C)
1af Lacey Jaycock Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Deri Manning Ysgol Panteg 16 Gwent
3ydd Owen Fitzgerald-Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
199: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(D)
1af Reese O'Brien Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Kayden Hughes Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
200: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D)
1af Rhun Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
2il Stacey Walters Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
3ydd Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws 7 Maldwyn
201: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(C) Grŵp
1af Grŵp Cynradd 2 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
202: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) Grŵp
1af Grŵp Max a Beca Ysgol Gynradd Eglwys Bach 4 Conwy
2il Grŵp Cynradd 3a Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Khalis ac Owen Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
203: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(C) (Un/Gr)
1af Sion Davies Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
2il Grŵp Amber Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Lowri Rowlands Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
204: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed. A.D.Y.(C) (Un/Gr)
1af Zac, Isobel a Matthew Coleg Penybont 13 Morgannwg Ganol
2il Ieuan Wyn Lenny Coleg Sir Gâr 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Sarah Margaret Bowen Coleg Sir Gâr 18 Dwyrain Myrddin
206: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) Grŵp
1af Grŵp Jamie a Ciran Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
207: Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A.D.Y (D) (Un/Grp)
1af Grŵp Heddwyn ac Evan Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Bethan Jane Griffiths Ysgol Arbennig Hafod Lôn 3 Meirionnydd
3ydd Daniel Smith Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
208: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A.D.Y.(D)(Un/Grp)
1af Grŵp Ty Weston Coleg Penybont 13 Morgannwg Ganol
2il Grŵp Ceint 3 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Cornerstone Coleg Sir Benfro 11 Penfro
209: Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af Ceian Lewis Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
2il Erin Wynne Roberts Ysgol Gynradd Tal y Bont 4 Conwy
3ydd Gwern Elis Ysgol Gynradd Llandwrog 2 Eryri
210: Dyluniad 2D Bl 7-9
1af Ffion Lewis Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il Heledd Richards Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
3ydd Ieuan Nelson Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
211: Dyluniad 2D Bl. 10 a dan 19 oed
1af Bae Nash Coleg Penybont 13 Morgannwg Ganol
2il Kayley Sydenham Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
3ydd Elli Arwen Bainton Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
214: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af Gruff Horan Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw 12 Gorllewin Morgannwg
2il Lois Ellis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch 5 Dinbych
3ydd Elsi Roberts Ysgol Gynradd Pentrefoelas 4 Conwy
215: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af Anwen Olsen Ysgol Gymraeg Casnewydd 16 Gwent
2il Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn 5 Dinbych
3ydd Emmie Gadsby Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
216: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9
1af Megan Bryn Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
2il Catrin Bronwen Beech Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth 10 Gorllewin Myrddin
217: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
2il Ynyr Lloyd-Jones Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
3ydd George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel 8 Brycheiniog a Maesyfed
218: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af Jamie Liles Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
2il Caio Llywelyn Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Mali Crimmings Ysgol Gynradd Cwmdar 14 Cymoedd Morgannwg
219: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7, 8 a 9
1af Mali Rhys Dillon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Twm Isac Evans Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
3ydd Edwyn Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
220: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl10 dan 19 oed
1af Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
2il Lleucu Elisa Jenkins Ysgol Bro Teifi 9 Ceredigion
3ydd Beca Elin James Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
221: Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Celt Dobson Ysgol Gymraeg Treganna 15 Caerdydd a'r Fro
2il Daniella Wilson Ysgol Gynradd Llandwrog 2 Eryri
3ydd Llinos Edwards Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
222: Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af Gethin Clarke Ysgol Gymraeg Ifor Hael 16 Gwent
2il Odhran Humphreys Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Jonah Jones Ysgol Gynradd Bro Ingli 11 Penfro
223: Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af Nia Powell Ysgol G. G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
2il Mared Montgomery Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
3ydd Edie Leafe Ysgol Gynradd Trefonnen 8 Brycheiniog a Maesyfed
224: Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Isabelle Stephens Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
2il Phebe Salmon Ysgol Uwchradd Bro Gwaun 11 Penfro
3ydd Emily Morris Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
225: Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lowri Feild Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Rachel Davies Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
226: Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af Beca Elfyn Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
2il Llinos Edwards Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
3ydd Jack Wyn Thomas Ysgol Gynradd Bro Llifon 2 Eryri
227: Print Lliw Bl. 3 a 4
1af Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
2il Sophie Lorenz Ysgol Gynradd Bryn Coch 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Isabel Onions Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
228: Print Lliw Bl. 5 a 6
1af Harri Knight Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
2il Luke Greer Ysgol Gynradd Y Traeth 3 Meirionnydd
3ydd Erin Williams Ysgol Gynradd Cefneithin 10 Gorllewin Myrddin
229: Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af Lowri Williams Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
2il Mali Rhys Dillon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Ffion Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Aman 18 Dwyrain Myrddin
230: Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed
1af Arwen Teagle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
2il Lily Wellan Coleg Sir Benfro 11 Penfro
3ydd Natasha Butchers Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
231: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Dafydd Mon Jones Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
2il Megan Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
3ydd Betsan Williams Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
232: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af Rhys William Humphreys Ysgol Gynradd Felinwnda 2 Eryri
2il Faye Wilson Ysgol Gynradd I.D. Hooson 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Imogen Ruth Lloyd Kingston Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
233: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af Laura Pritchard Ysgol Gynradd Bro Llifon 2 Eryri
2il Sam Young Ysgol Gynradd Y Traeth 3 Meirionnydd
3ydd Elan Mai Owen Ysgol Gynradd Y Graig 1 Ynys Môn
234: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Ffion Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Aman 18 Dwyrain Myrddin
2il Charlotte Davies Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
3ydd Maisy Wilcocks Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 8 Brycheiniog a Maesyfed
235: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed
1af Jacob Evans Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel 8 Brycheiniog a Maesyfed
3ydd Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
236: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af Beca Elfyn Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
2il Carys Williams Ysgol Y Lawnt 16 Gwent
3ydd Gwion Dafydd Bowen Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
237: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af India Rose Livingston Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl 5 Dinbych
2il Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
3ydd Rhys William Humphreys Ysgol Gynradd Felinwnda 2 Eryri
238: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Ysgol Gynradd Gellifor 5 Dinbych
2il Edie Leafe Ysgol Gynradd Trefonnen 8 Brycheiniog a Maesyfed
3ydd Nel Williams Ysgol Gynradd Bodfeurig 2 Eryri
239: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af Mabli Jones Adran Rhosllanerchrugog 6 Fflint a Wrecsam
2il Llew Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Carys Balfour Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
240: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lily Wellan Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Jessica Balfour Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
241: Argraffu Bl. 2 ac iau
1af Tomi Lewis Roberts Ysgol Gynradd Carreg Emlyn 5 Dinbych
2il Gracie Vick Ysgol Y Lawnt 16 Gwent
3ydd Celyn Roberts Ysgol Gynradd Mornant 6 Fflint a Wrecsam
242: Argraffu Bl. 3 a 4
1af Mabli John Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
2il Emily Rankin Ysgol Gynradd Saron 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Sam Nixon Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid 9 Ceredigion
243: Argraffu Bl. 5 a 6
1af Ruby Koffer Ysgol Gynradd Llanidloes 7 Maldwyn
2il Harri Doel Ysgol Gymraeg Rhosafan 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Steffan Jarman Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn 9 Ceredigion
244: Argraffu Bl. 7, 8 a 9
1af Hannah Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
2il Sioned Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Glain Jenkins Adran Dinas Mawddwy 3 Meirionnydd
245: Argraffu Bl. 10 a dan 19 oed
1af Beca Elin James Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Max Arnold Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
246: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af Woody Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion 7 Maldwyn
2il Aneira Read Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
3ydd Megan Roberts Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
247: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af Eira Jones Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
2il Morgan Mason Ysgol Bro Hyddgen-Campws Cynradd 7 Maldwyn
3ydd Lois Gwenllian Hughes Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
248: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af Sara Saleh Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion 7 Maldwyn
2il Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Rhydian Owen Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
249: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9
1af Catrin Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Jessica McDonagh Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
250: Argraffu/Addurno/Ffabrig Bl. 10 a dan 19 oed
1af Caryl Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Beca Davies Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Elli Arwen Bainton Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
251: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Awel Lewis Ysgol Gynradd Saron 18 Dwyrain Myrddin
2il Magi Jones Ysgol Gynradd Syr John Rhys 9 Ceredigion
3ydd Scarlett Jones Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
252: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Caleb Hughes Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
2il Cadi Llywela Raghoobar Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
3ydd Lili Herbert Ysgol Gynradd Rhyd y Llan 1 Ynys Môn
253: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn 1 Ynys Môn
2il Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Magi Jones Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
254: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp)
1af Owen, Emrys, Kaiden a Mathe Ysgol Gynradd Bro Tryweryn 3 Meirionnydd
2il Y Chwedlau Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Macsen Adran Crwban Bach 11 Penfro
255: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Grŵp Manon Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Grŵp Lisa, Felicity, Deio a Keira Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
3ydd Grŵp Tylwyth Teg Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
256: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Grŵp Catrin Ysgol Gynradd Llanddarog 10 Gorllewin Myrddin
2il   Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
3ydd Grŵp Jessica Ysgol Gynradd I.D. Hooson 6 Fflint a Wrecsam
257: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Zara Evans Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Grŵp Bran Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 8 Brycheiniog a Maesyfed
3ydd Grŵp Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
258: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed
1af Beca Davies Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Grŵp Poppy Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 8 Brycheiniog a Maesyfed
3ydd Niamh Davies Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
259: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Lleucu Mair Evans Adran Bethel 2 Eryri
2il Megan Roberts-Edwards Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
3ydd Azariah Darlington Shields Ysgol Gynradd Croes Atti 6 Fflint a Wrecsam
260: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Megan Phillips Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr - Adran Iau 9 Ceredigion
3ydd Catrin Pressley Ysgol Llanhari 13 Morgannwg Ganol
261: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
2il Erin Davies Ysgol Gynradd Craig y Deryn 3 Meirionnydd
3ydd Elin Glyn Davies Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
262: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Ffion Haf Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
2il Maisy Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Gwennan Staziker Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
263: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed
1af Dilwen Pit Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il India Duce Academi Portlethen 17 Tu allan i Gymru
3ydd Caryl Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
264: Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af Lleucu Mair Evans Adran Bethel 2 Eryri
2il Naomi Miller Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
3ydd Seren Richards Ysgol Gynradd Abergwili 10 Gorllewin Myrddin
265: Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af Gwenllian Closs Griffiths Adran Bro Carmel 6 Fflint a Wrecsam
2il Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr - Adran Iau 9 Ceredigion
3ydd Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
266: Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af Gwendolen Williams Ysgol Gynradd Pentrecelyn 5 Dinbych
2il Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch 1 Ynys Môn
3ydd Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
267: Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Dreigiau Dyfi Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
2il Llongau Blodeuwedd Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Anni Wheldon Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
268: Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Lois Ysgol Gynradd Cemaes 1 Ynys Môn
2il Grŵp Gaer Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
3ydd Grŵp Y Berllan Fechan Ysgol Y Berllan Deg 15 Caerdydd a'r Fro
269: Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Sara Elin Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Grŵp Cantre'r Gwaelod Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
3ydd   Ysgol Gynradd Pantysgallog 14 Cymoedd Morgannwg
270: Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af Siwan Haf Davies Ysgol Bro Teifi 9 Ceredigion
2il Grŵp Marged Aelwyd Maenclochog 11 Penfro
3ydd Elan Hughes Ysgol Uwchradd Y Creuddyn 4 Conwy
272: Penwisg Bl. 6 ac iau
1af Phadrya Newall Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion 7 Maldwyn
2il Ela McLoughlin Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Fflur Bennetts Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy 8 Brycheiniog a Maesyfed
273: Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9
1af Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
2il Osian Dafydd Allsopp Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
274: Ffasiwn Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ella Waters Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Caryl Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
276: Pyped Bl. 2 ac iau
1af Moli Grug Williams Ysgol Gynradd Manod 3 Meirionnydd
2il Lleucu Evans Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Erain Non Pritchard Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
277: Pyped Bl. 3 a 4
1af Tegwen Edwards Aelod Unigol Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
2il Bedwyr Williams Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
3ydd Malen Dempster Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
278: Pyped Bl. 5 a 6
1af Eflyn Dempster Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
2il Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
3ydd Tristan Silver Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
279: Mwgwd neu Byped dan 19 oed
1af Cai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Cari Gwanwyn Davies Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
280: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau
1af   Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Grŵp Woody Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion 7 Maldwyn
3ydd Grŵp Gwion Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
281: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4
1af Grŵp Gaer Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
2il Grŵp Alfie Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
3ydd   Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
282: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6
1af   Ysgol Gynradd Iolo Morganwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Grŵp Gaer Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
3ydd Grŵp Skye Ysgol Gynradd Amlwch 1 Ynys Môn
283: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Ina Glain Ysgol Gymunedol T.Llew Jones 9 Ceredigion
2il Woody Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion 7 Maldwyn
3ydd Charlie Rushton Ysgol Gynradd Gwynedd 6 Fflint a Wrecsam
284: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Zakia Bella Johnson Ysgol Gynradd Saron 18 Dwyrain Myrddin
2il Eleanor Rattray Ysgol Gynradd Llangynidr 8 Brycheiniog a Maesyfed
3ydd Malyn Wilkinson-Lawday Ysgol Gynradd Llangynidr 8 Brycheiniog a Maesyfed
285: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Hannah Hughes Ysgol Gynradd Penybryn 2 Eryri
2il Freya Barnes Ysgol Gynradd Llannon 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Efa Haf Williams Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
286: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Grŵp Megan Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
2il Heledd Richards Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
3ydd Grŵp Twm a Cai Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
287: Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 (Unigol/Grŵp)
1af Ella Evans Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
2il Cordelia Davies Coleg Sir Gâr 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Grŵp Bethan Myfanwy Parry Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 8 Brycheiniog a Maesyfed
288: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Tal y Fan Ysgol Gynradd Deganwy 4 Conwy
2il Grŵp Gaer Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
3ydd   Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
289: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd Bro Ingli 11 Penfro
2il Grŵp Alesha Ysgol Iau Awel y Mynydd 4 Conwy
3ydd   Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
290: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Caleb Ysgol Gynradd Talhaiarn 4 Conwy
2il Grŵp Gwenlli Delen Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
3ydd   Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
291: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (C)
1af Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
292: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C)
1af Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid 2 Eryri
2il Guto Evans Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Khalis Stephens Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
294: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (C) Grŵp
1af Grŵp Khalis ac Owen Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
2il Grŵp Brychan Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Grŵp Hafod Ysgol Gynradd Hafod 14 Cymoedd Morgannwg
295: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(C)(Un/Grp)
1af Anthony a Leon Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn 9 Ceredigion
2il Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
3ydd Grŵp Rhydian Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
296: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A.D.Y.(C)(Un/Grp)
1af   Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Grŵp Conner a Kieran Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
3ydd Grŵp Anna, Dafydd a Tomos Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
297: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D)
1af Toby Fox Ysgol Gynradd Cilgerran 11 Penfro
2il Cian Jones Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
3ydd Sion Roberts Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
298: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D)
1af Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws 7 Maldwyn
2il Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
3ydd Stacey Walters Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
299: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D) Grŵp
1af Grŵp Cynradd 1 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
300: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) Grŵp
1af Grŵp Cynradd 4 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
301: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(D)(Un/Grp)
1af Grŵp Ceint 1 Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Grŵp Canol Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Sophie Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
302: Gwaith Creadigol 3D Bl10-25 oed A.D.Y.(D)(Un/Grp)
1af Emily Davies Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Grŵp Amy Ysgol Arbennig Crownbridge 16 Gwent
3ydd Grŵp Alun, John a Llinos Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
303: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau
1af Roman Kemlo Ysgol Gynradd Libanus 16 Gwent
2il Louis French Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd 4 Conwy
3ydd Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
304: Creu Arteffact Bl. 3 a 4
1af Mabon Sion Roberts Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
2il Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr - Adran Iau 9 Ceredigion
3ydd Lois Morris Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
305: Creu Arteffact Bl. 5 a 6
1af Mared Ainslie Rogers Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Libby Hughes-Williams Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
3ydd Gwenlli Owen Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
306: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af Grŵp Jessica Ysgol Gymraeg Dewi Sant 5 Dinbych
2il Grŵp Lois Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
3ydd Merched Mornant Ysgol Gynradd Mornant 6 Fflint a Wrecsam
307: Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Grŵp Jasmine Adran Afon Corris a Pennal 3 Meirionnydd
2il Grŵp Gaer Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
3ydd Grŵp Liam Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
308: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Grŵp Max Adran Afon Corris a Pennal 3 Meirionnydd
2il Grŵp Evan Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Grŵp Alys Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi 2 Eryri
309: Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af Roxana Williams Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
2il Daniel Hughes Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn 9 Ceredigion
3ydd Cai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
310: Creu Arteffact Bl. 10 a dan 19 oed (Unigol/Grwp)
1af Aeronwy Withers Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
2il Siwan Aur George Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
311: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af Olivia Rose Jones Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Daniel Sion Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
312: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af Martha Jones Ysgol Gynradd Deganwy 4 Conwy
2il Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
3ydd Molly Robinson Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
313: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af Isabella Braddick Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Menna Jones Ysgol Gynradd Dyffryn Banw 7 Maldwyn
3ydd Olivia Mogford Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 16 Gwent
314: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Eva, Isla a Naomi Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Grŵp Cai Elis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch 5 Dinbych
3ydd Grŵp Megahn Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 16 Gwent
315: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af   Ysgol Gynradd Dyffryn Banw 7 Maldwyn
2il   Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
3ydd Grŵp Medusa Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 16 Gwent
316: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Lois Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach 12 Gorllewin Morgannwg
2il   Ysgol Gynradd Dyffryn Banw 7 Maldwyn
3ydd Grŵp Calum ac Anaya Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 16 Gwent
317: Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (Unigol/Grwp)
1af Efa Fitzgerald Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
2il Cadi Llyn Davies Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
3ydd Grŵp Rebekah Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
318: Serameg / Crochenwaith Bl. 10 a dan 19 oed(Un/Grp)
1af Beca Elin James Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Abi Jones Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
3ydd Mari Roberts Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
319: Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af Nanw Tomos Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
2il Megan Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
3ydd Maizie Blythe Ysgol Gynradd Trelogan 6 Fflint a Wrecsam
320: Gemwaith Bl. 3 a 4
1af Marged Howatson Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
2il Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Evelyn James Ysgol Gymraeg Hafan y Môr 11 Penfro
321: Gemwaith Bl. 5 a 6
1af Mabli Grug Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
2il Nel Williams Ysgol Gynradd Bodfeurig 2 Eryri
3ydd Evan Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
322: Gemwaith Bl. 7, 8 a 9
1af Bran Davies Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 8 Brycheiniog a Maesyfed
2il Llio Cholwe Mutembo Ysgol Gyfun David Hughes 1 Ynys Môn
3ydd Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
323: Gemwaith Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lois Fflur Ellis Griffith Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
2il Gavin Iwan Jones Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
324: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af Osian Lloyd Jackson Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
2il Catrin Chowdhury Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Amelia Williams Ysgol Gynradd Corn Hir 1 Ynys Môn
330: CAD Bl. 7, 8 a 9
1af Lliwen Cain Thomas Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
332: CAD / CAM Bl. 7, 8 a 9
1af Zara Evans Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Cari Gwanwyn Davies Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Ella Jones Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 8 Brycheiniog a Maesyfed
333: CAD / CAM Bl. 10 a dan 19 oed
1af Manon Williams Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn 9 Ceredigion
2il George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel 8 Brycheiniog a Maesyfed
3ydd Siwan Aur George Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
334: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af Katie Jennings Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
2il Gwern Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
3ydd Alaw Cawley Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
335: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af Carmella Mouradi Ysgol Gynradd Esgob Morgan 5 Dinbych
2il Gwenllian Breese Adran Afon Corris a Pennal 3 Meirionnydd
3ydd Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen 1 Ynys Môn
336: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
2il Madi Wyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Owen McLoughlin Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
337: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Grŵp)
1af Grŵp Megan Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
2il Grŵp Evan Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 16 Gwent
3ydd Merched Mornant Ysgol Gynradd Mornant 6 Fflint a Wrecsam
338: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af   Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Grŵp Mari Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Lia, Ffion a Ceri Ysgol Bro Idris 3 Meirionnydd
339: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Cwmni Crochwenwaith Creadigol Cymraeg Nefydd Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
2il   Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
3ydd Grŵp y Welis Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
340: Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9 (Unigol.Grwp)
1af Fflur Richards Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Megan Herberts Ysgol Henry Richard - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Efa Hodge Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
341: Celf Bl 10 a dan 19 oed
1af Owain Sparnon Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur 12 Gorllewin Morgannwg
2il Max Arnold Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Ellie Studman-Badillo Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
342: Dylunio a Thechnoleg Bl 10 a dan 19 oed
1af Luke Macbride Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Ffion Davies Ysgol Bro Hyddgen 7 Maldwyn
3ydd Ieuan Jones Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 8 Brycheiniog a Maesyfed
343: Ysgoloriaeth Celf, Dylunio a Thechnoleg 18-25 oed
1af Efa Lois Thomas Aelod Unigol Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH} {LLUN}