Canlyniadau CDT Cenedlaethol 2016    

 
Cymru     
3: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af Rhys Roberts Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Anna Gaiger Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
3ydd Molli Murphy Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 16 Gwent
4: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af Courtney Lewis Ysgol Gynradd Cefneithin 10 Gorllewin Myrddin
2il Mari Ifan Davies Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
3ydd Alexandra Owen Hatfield Ysgol Gynradd Rhos Helyg 6 Fflint a Wrecsam
5: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af Gwennan Thomas Ysgol Gynradd Talgarreg 9 Ceredigion
2il Ellie Davies Ysgol Gynradd Bro Lleu 2 Eryri
3ydd Grace Owens Ysgol Gynradd Owen Jones 6 Fflint a Wrecsam
6: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9
1af Thea Sophia Mae Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Ynys Môn
2il Lleucu Bryn Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
3ydd Lewis Macaulay Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
7: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ffion Bankes Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Megan Emily Roberts Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Caryl Walters Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
8: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Aled Rhys Jones Ysgol Gynradd Carreg Emlyn 5 Dinbych
2il Aubrey Bryce-Long Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion 7 Maldwyn
3ydd Cari Rowlands Ysgol Gynradd I D Hooson 6 Fflint a Wrecsam
9: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Olivia Oakley Ysgol Gynradd Santes Tudful 14 Cymoedd Morgannwg
2il Denley Casey Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
3ydd Mari Gwenllian Williams Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
10: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Begw Tomos Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
2il Mared Lois Evans Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
3ydd Lola Jones Williams Ysgol Gynradd Carreg Emlyn 5 Dinbych
11: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol)
1af Rhys Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Cain Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
3ydd Dyfan Lloyd Owen Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
12: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Parti Megan Adran Corn Hir 1 Ynys Môn
2il Parti'r Felin Ysgol Gynradd Cae'r Felin 9 Ceredigion
3ydd Parti James Ysgol Gynradd Llansadwrn 18 Dwyrain Myrddin
13: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Louie Ysgol Gynradd Talhaiarn 4 Conwy
2il Parti Ariana Ysgol Gynradd I D Hooson 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Parti Liam Ysgol Gynradd Amlwch 1 Ynys Môn
14: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Dyma fy nheulu! Ysgol Gynradd Llansantffraid 7 Maldwyn
2il Grŵp Emyr Ysgol Gynradd Cylch y Garn 1 Ynys Môn
3ydd Parti Daniel Ysgol Gynradd Tal y Bont 4 Conwy
16: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Ioan Price Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
2il Daisy Adams Ysgol Gynradd Casmael 11 Penfro
3ydd Rhys Humphries Ysgol Gynradd Felinwnda 2 Eryri
17: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Mia Grace Owen Ysgol Gynradd Y Gelli 2 Eryri
2il Oliver Evans Ysgol Gynradd Rhos Helyg 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Harri Cernyw Rhys Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
18: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Oliver Astley Ysgol Gynradd Santes Tudful 14 Cymoedd Morgannwg
2il Sam Potter Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Idwal Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid 2 Eryri
19: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Bl2 ac Iau Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
2il Parti Derbyn Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Croes Atti Ysgol Gynradd Croes Atti 6 Fflint a Wrecsam
20: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Bl. 3 a 4 Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
2il Parti Kian Ysgol Gynradd Talhaiarn 4 Conwy
3ydd Grŵp Bro Elwern - Perthyn Anifeiliaid Anwes Ysgol Gynradd Bro Elwern 5 Dinbych
21: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Teulu Thomas Ysgol Gynradd Creigiau 15 Caerdydd a'r Fro
2il Grŵp Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Parti Alisha Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd 4 Conwy
22: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Mared Catrin a Beca Ysgol Gyfun David Hughes 1 Ynys Môn
2il Mali Haf Ellis Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Tesni Peers Adran Rhosllanerchrugog 6 Fflint a Wrecsam
23: Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 (Unigol/Grŵp)
1af Nia Wyn James Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
2il George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel 8 Brycheiniog a Maesyfed
3ydd Gwenllian Thomas Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
24: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af Olivia Grimes Thomas Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Beca Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
3ydd Ianto Evans Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
25: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af Rowan Scharer Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Nina Schmidt Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
3ydd Jac Frith Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch 5 Dinbych
26: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af Lea Morus Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
2il Elen Gooberman Ysgol Gymraeg Pwll Coch 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Thomas Casson Ysgol Gynradd Coety 13 Morgannwg Ganol
27: Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9
1af Aisling Wort Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
2il Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
3ydd Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
28: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Ysgol Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Parti Dewi Ysgol Gynradd Cilgerran 11 Penfro
3ydd Grŵp Caden Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
29: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Tri! Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
2il Grŵp Willow Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
3ydd Grŵp Tirlun Ysgol Gymraeg Ifor Hael 16 Gwent
30: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Tuesday, Morgan a Mari Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
2il Cari, Dyfrig, Ela, Ellie a Sioned Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Parti Isabell Ysgol Gynradd Hafod 14 Cymoedd Morgannwg
31: Serameg / Crochenwaith Bl. 7,8 a 9 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Olivia Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
2il Parti Lauren Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Jamie a David Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
32: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A.(C)
1af Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
2il Deri Manning Ysgol Panteg 16 Gwent
3ydd Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn 13 Morgannwg Ganol
33: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C)
1af Charlotte Phillips Ysgol Gynradd Beuno Sant 3 Meirionnydd
2il Mabon Tinney Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Shayla Faulkner Ysgol Gynradd Llansadwrn 18 Dwyrain Myrddin
34: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C)
1af Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Amber Richards Ysgol Gyfun Bro Dinefwr 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Ffion Mai Jones Ysgol Gyfun Bro Dinefwr 18 Dwyrain Myrddin
35: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C)
1af Gwennan Jones Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
36: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A (D)
1af Thomas Williams Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Isabella Smith Ysgol Gymraeg Ifor Hael 16 Gwent
3ydd Rhys Edge Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
37: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A (D)
1af Thomas Churchill Ysgol Abererch 2 Eryri
2il Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws 7 Maldwyn
3ydd Kian Williams Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
38: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D)
1af Emily Davies Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Josh Wilde Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd Kirsty Jones Ysgol Portfield 11 Penfro
39: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(D)
1af Joel Crocombe Ysgol St Christophers 6 Fflint a Wrecsam
2il Felix Everett Ysgol Portfield 11 Penfro
3ydd Harry Rendell Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
40: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A (D)
1af Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
2il Rhys Edge Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
41: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A (D)
1af Jack Scott Ysgol Gynradd Llangwyryfon 9 Ceredigion
2il Johnny Stewart Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
3ydd Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain 7 Maldwyn
42: Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
1af Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
2il Guto Llew Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd Harvey Evans Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
43: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D)
1af Nicola Franklin Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Evan Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd John Bugby Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
44: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A. (D) Grŵp
1af Grŵp Tomos Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Grŵp Ifan & Sion Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
45: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A. (D) Grŵp
1af Grŵp Toby Ysgol Arbennig Y Gogarth 4 Conwy
2il Grŵp Llion Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
46: Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp
1af Parti Brandon Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Parti Alex Ysgol Uwchradd Maes Hyfryd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Grŵp Dewi Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
47: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp
1af Parti Meurig Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Parti Sion Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
3ydd Grŵp Ysgol Bro Pedr Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
48: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C)
1af Carys Escott Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
2il Elain Alaw Morgan Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
49: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C)
1af Farid Neave Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
2il Jamie Jones Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
3ydd Tomas Roberts Coleg Penybont 13 Morgannwg Ganol
51: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.A.(C) Grŵp
1af Khalis a Rhys Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
2il Grŵp Jac a Guto Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
52: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grŵp
1af Parti Carys Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
2il Grŵp Osian a Harvey Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
53: Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp
1af Parti Amber Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Grŵp Iolo a Terry Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd Celf Coleg Gwyr Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
54: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C)
1af Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn 13 Morgannwg Ganol
2il Toby Fox Ysgol Gynradd Cilgerran 11 Penfro
3ydd Anna Jo Lloyd Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
55: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (C)
1af Nia Hopley Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid 2 Eryri
3ydd Garmon Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog 5 Dinbych
56: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (C)
1af Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Carys Escott Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
3ydd David Atkinson Ysgol Bryntirion Hall 6 Fflint a Wrecsam
57: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (C)
1af Alun Davies Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
2il Joe Andrew Coleg Plas Dwbl 11 Penfro
3ydd Giverney Blomeley Ysgol Uwchradd Maes Hyfryd 6 Fflint a Wrecsam
58: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) Grŵp
1af Grŵp Tariq Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
2il Teifi Evans a Iestyn Morgan Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
59: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (C) Grŵp
1af Parti Thomas Ysgol Gynradd Hafod 14 Cymoedd Morgannwg
2il Grŵp Khalis Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Grŵp Mabon a Nia Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
60: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grŵp
1af Parti Tom Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
61: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp
1af Parti Ffion Rees Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Jamie a Luke Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
3ydd Grŵp Ysgol Bro Pedr Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
62: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (D)
1af Cai Llyr Roberts Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
63: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (D)
1af Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys 3 Meirionnydd
2il Cai Ellis Thomas Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd Jack Scott Ysgol Gynradd Llangwyryfon 9 Ceredigion
64: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D)
1af Guto Roberts Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Elan Malin Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
65: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D)
1af Rosie Cowte Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Catherine Jones Ysgol Uwchradd Maes Hyfryd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Kevin Price Ysgol Uwchradd Maes Hyfryd 6 Fflint a Wrecsam
67: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (D) Grŵp
1af Grŵp Rhys,Tahlia a Guto Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
2il Grŵp Callum Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
3ydd Grŵp Rueben Ysgol Gynradd Cedewain 7 Maldwyn
68: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp
1af Grŵp Tate Ysgol Gynradd Cedewain 7 Maldwyn
2il Grŵp Emily Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
3ydd Parti Dewi Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
69: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp
1af Grŵp Alex a Harry Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
2il Parti Rhys a Daniel Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Grŵp Jonathan Canolfan Addysg Y Bont 1 Ynys Môn
70: Argraffu Bl. 2 ac iau
1af Elen Davies Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
2il Leon Price Ysgol Gynradd Talhaiarn 4 Conwy
3ydd Mari Worthington Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
71: Argraffu Bl. 3 a 4
1af Elin Owen Ysgol Gynradd Penybryn 2 Eryri
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn 1 Ynys Môn
3ydd Mari Herberts Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid 9 Ceredigion
72: Argraffu Bl. 5 a 6
1af Robin Ellis Ysgol Gynradd Carno 7 Maldwyn
2il Mared Seeley Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Mali Prys Roberts Ysgol Llandwrog 2 Eryri
73: Argraffu Bl. 7, 8 a 9
1af Cynan Evans Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Hannah Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
3ydd Myfanwy Fenwick Ysgol Bro Hyddgen 7 Maldwyn
74: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af Peni Macy Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Efan Rowlands Ysgol Gynradd I D Hooson 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Eos Hydref Owen Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
75: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af Emily Walker Ysgol Gynradd Cae Top 2 Eryri
2il Erin Griffiths Ysgol Gynradd Talgarreg 9 Ceredigion
3ydd Elen Ruth Olsen Ysgol Gymraeg Casnewydd 16 Gwent
76: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af Tyler Jones Ysgol Gynradd Talhaiarn 4 Conwy
2il Erin Rees James Ysgol Gynradd Clydau 11 Penfro
3ydd Mared Seeley Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
77: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9
1af Eira Ghiani Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
2il Sioned Bronwen Cordiner Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth 10 Gorllewin Myrddin
79: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af Jamie Liles Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
2il Steffan Morton Ysgol Gynradd Cefneithin 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Taylor Cox Ysgol Gymraeg Trelyn 16 Gwent
80: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7, 8 a 9
1af Elin Lloyd-Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
2il Cara Rees-James Aelwyd Crymych 11 Penfro
3ydd Ifan Llwyd Thomas Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
81: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl10 dan 19 oed
1af Steffan Cliffton Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Owain Llyr Carbis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Caryl Walters Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
82: Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af Griffydd Evans Ysgol Y Wern 15 Caerdydd a'r Fro
2il Rhiannon Hughes Ysgol Gynradd Tal y Bont 4 Conwy
3ydd Lilah Noble Ysgol Bro Dewi 11 Penfro
83: Dyluniad 2D Bl 7-9
1af Alaw Glyn Robinson Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
2il Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
3ydd Miriam Elin Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
84: Pyped Bl. 2 ac iau
1af Kit Coombs Ysgol Gymraeg Y Castell 16 Gwent
2il Lydia Grace Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd 1 Ynys Môn
3ydd Izzy Gilbert Ysgol Gynradd St Chad 6 Fflint a Wrecsam
85: Pyped Bl. 3 a 4
1af Riley Lovell Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Ava Calo Ferro Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Reynolds Gwenllian Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
86: Pyped Bl. 5 a 6
1af Thomas Lidster Ysgol Gynradd Meifod 7 Maldwyn
2il William Tomos James Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
3ydd Maia Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
87: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau
1af Parti Bechgyn Blwyddyn 2 Ysgol Babanod Dinbych y Pysgod 11 Penfro
2il Parti Niamh Ysgol Gynradd Bro Alun 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Grŵp Tremeirchion Ysgol Gynradd Tremeirchion 5 Dinbych
88: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4
1af Grŵp y Bedol Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
2il Grŵp Tremerichion Ysgol Gynradd Tremeirchion 5 Dinbych
3ydd Grŵp Andrew Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
89: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6
1af Parti Daron Adran Aberdaron/Rhiw 2 Eryri
2il Parti Jac, Sion a Steffan Ysgol Gynradd Llannon 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Grŵp Tremeirchion Ysgol Gynradd Tremeirchion 5 Dinbych
90: Mwgwd neu Byped Bl. 7,8 a 9
1af Harriet Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel 8 Brycheiniog a Maesyfed
2il Avril Sugarenti Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Chloe Angel Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
91: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af Kelan Bolton Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
2il Non Gwilym Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
3ydd Seren Lloyd-Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch 5 Dinbych
92: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af Jamie Hirons Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
2il Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid 2 Eryri
3ydd Rhydian Sion Owen Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
93: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af Owain Sion Williams Ysgol Gynradd Pontyberem 10 Gorllewin Myrddin
2il Hollie Watts Ysgol Gynradd I D Hooson 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Liam Summers Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
94: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9
1af Siwan George Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Miriam Elin Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Huw Iorwerth Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
95: Argraffu/Addurno/Ffabrig Bl. 10 a dan 19 oed
1af Aled Jones Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Hugh Giles Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Alys Haf Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
96: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Beca Fflur Jones-Davies Ysgol Abererch 2 Eryri
2il Naomi Abrams Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
3ydd Eira MacDonald Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
97: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Emily Calvert Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Mabli Grug Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Lleucu Rowlands Ysgol Llandwrog 2 Eryri
98: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Mali Prys Roberts Ysgol Llandwrog 2 Eryri
2il Eira Harvey Ysgol Gynradd Dihewyd 9 Ceredigion
3ydd Gwennan Heledd Staziker Ysgol Gynradd Iolo Morganwg 15 Caerdydd a'r Fro
99: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Beca Lisa Jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Alaw Glyn Robinson Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
100: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp)
1af Grŵp Manon Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
2il Grŵp Swyn, Charlie, Hedd a Carmel Ysgol Gynradd Syr John Rhys 9 Ceredigion
3ydd Parti Nel a Efa Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
101: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Parti Sara Elin Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Parti Ysgol Deganwy Ysgol Gynradd Deganwy 4 Conwy
3ydd Parti Gethin Adran Llanarthne 10 Gorllewin Myrddin
102: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Parti Angharad Sion Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Parti Ioan Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd 4 Conwy
3ydd Parti Holly Ysgol Y Lawnt 16 Gwent
104: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Elin Williams Ysgol Gynradd Llanelltyd 3 Meirionnydd
2il Ella Waters Ysgol Gynradd I D Hooson 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Summer Evans Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
105: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
2il Isabel Saxton Adran Garndolbenmaen 2 Eryri
3ydd Gethin Rhys Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
106: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Heledd Haf Owen Ysgol Gynradd Craig y Deryn 3 Meirionnydd
2il Cari Wyn Jones Ysgol Gynradd Bro Elwern 5 Dinbych
3ydd Tesni Lois Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd 1 Ynys Môn
107: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Miriam Elin Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
2il Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Glain Melangell Lewis Ysgol Bro Hyddgen 7 Maldwyn
108: Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af Lili Haf Williams Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Efa Glain Hughes Adran Garndolbenmaen 2 Eryri
3ydd Kira Harries Ysgol Gynradd Casmael 11 Penfro
109: Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn 1 Ynys Môn
3ydd Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
110: Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af Bethan Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
2il Begw Williams Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
3ydd Kira Jones Ysgol Gynradd Pontrobert 7 Maldwyn
111: Gwau/Crosio Bl. 7, 8 a 9
1af Elan Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Arwyn Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
3ydd Catrin Eluned Jones Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
112: Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af Cadi Llywala Ysgol Gynradd Llanelltyd 3 Meirionnydd
2il Morgan Owen Ysgol Gynradd Glan Morfa 4 Conwy
3ydd Awel Wyn Jones Adran Corn Hir 1 Ynys Môn
113: Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af Ffion Glyn Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Simon Chapman Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy 8 Brycheiniog a Maesyfed
3ydd Yvonne Salmon Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
114: Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
2il Abbey Clauge Ysgol Gynradd Beddgelert 2 Eryri
3ydd Christopher Chapman Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy 8 Brycheiniog a Maesyfed
115: Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9
1af Huw Iorwerth Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
2il Megan Rees Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Cadi Delyth Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
116: Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Ysgol Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Parti Gaer Isel Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
3ydd Parti Nel Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
117: Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Deian Heulfryn Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Parti Chloe Adran yr Afon 3 Meirionnydd
3ydd Ysgol Deganwy Ysgol Gynradd Deganwy 4 Conwy
118: Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
2il Parti Miriam Ysgol Gynradd Glan Morfa 4 Conwy
3ydd Parti Gwehyddu Yr Wyddfa Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
119: Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Siwan Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
2il Grŵp 8SE Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
3ydd Ellen a Carrie Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
120: Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9
1af Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
2il Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
3ydd Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
121: Ffasiwn Bl. 10 a dan 19 oed
1af Nia Wyn James Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
2il Cari Griffiths Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Sophie Bailey Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
123: Penwisg Bl. 6 ac iau
1af Nathan Jones Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Hari John Meredydd Hughes Ysgol Gynradd Llanfair D.C. 5 Dinbych
3ydd Ela Closs Sharp Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
124: Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Lilwen Owen-Davies Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
2il Maelan Gwyn Prys Ysgol Llandwrog 2 Eryri
3ydd Gwenllian Closs-Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
125: Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
2il Harri Knight Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Laura Pritchard Ysgol Gynradd Bro Llifon 2 Eryri
126: Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af Daisy Lamb Ysgol Gynradd Croes Atti 6 Fflint a Wrecsam
2il Iestyn Llew Thomas Ysgol Gymraeg Ynyswen 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Non Lewis Watts Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais 12 Gorllewin Morgannwg
127: Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Arwyn Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
2il Elin Lloyd-Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
3ydd Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
128: Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed
1af Christie Hathway Coleg Penybont 13 Morgannwg Ganol
2il Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
3ydd George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel 8 Brycheiniog a Maesyfed
129: Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af Cerys Owen Ysgol Gynradd Bro Ingli 11 Penfro
2il Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
3ydd Mared Roberts Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
130: Print Lliw Bl. 3 a 4
1af Ifan Daniel Edwards Ysgol Gynradd Y Gorlan 2 Eryri
2il Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
3ydd Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 15 Caerdydd a'r Fro
131: Print Lliw Bl. 5 a 6
1af Jasmine Cox Ysgol Gymraeg Trelyn 16 Gwent
2il Gwion Hefin Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
3ydd Ruby Jude Griffiths Ysgol Gynradd Y Traeth 3 Meirionnydd
132: Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af Dafydd Powell Ysgol Llanhari 13 Morgannwg Ganol
2il Beca Elin James Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Steffan Rowlands Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
133: Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lily Grzybowska  Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Gabriel William Tranmer Ysgol Uwchradd Santes Ffraid 5 Dinbych
3ydd George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel 8 Brycheiniog a Maesyfed
134: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Non Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Rowan Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Siôn Llwyd Lewis Adran Bethel 2 Eryri
135: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af Paige Roberts Ysgol Gynradd Llaingoch 1 Ynys Môn
2il Siwan Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn 5 Dinbych
3ydd Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
136: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af Billie Whitehouse Ysgol Gynradd Talhaiarn 4 Conwy
2il Maia Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
137: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Cadi Delyth Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Mali Bleddyn Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
3ydd Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci 14 Cymoedd Morgannwg
138: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lily Grzybowska  Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Rachel Thomas Coleg Sir Benfro 11 Penfro
3ydd Eva Watkins Coleg Sir Benfro 11 Penfro
139: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
2il Kaspar Whatmore Ysgol Gynradd Bro Ingli 11 Penfro
3ydd Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Ynys Môn
140: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af Paige Roberts Ysgol Gynradd Llaingoch 1 Ynys Môn
2il Gruffudd Howell Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Bodhi Kelly Parkinson Ysgol Gynradd Trelogan 6 Fflint a Wrecsam
141: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af Millie Roberts Ysgol Gynradd Talhaiarn 4 Conwy
2il Lisa Morgan Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
3ydd Jack Lewis Ysgol Gynradd Pontrobert 7 Maldwyn
142: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af Guto Huws Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il Miriam Elin Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Cadi Haf Rhys Binney Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
143: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ruby Vaughan-Norris Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel 8 Brycheiniog a Maesyfed
3ydd Abby Mee Coleg Sir Benfro 11 Penfro
144: Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af Lydia Grace Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd 1 Ynys Môn
2il Isabelle Williams Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch 5 Dinbych
3ydd Catrin Kingsley Williams Adran yr Wyddgrug 6 Fflint a Wrecsam
145: Gemwaith Bl. 3 a 4
1af Lleucu Rowlands Ysgol Llandwrog 2 Eryri
2il Mabli Grug Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Evan Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
146: Gemwaith Bl. 5 a 6
1af Lowri Owen Ysgol Gymraeg Ifor Hael 16 Gwent
2il Katie Elder Ysgol Gynradd Llanarth 9 Ceredigion
3ydd Ellie Mai Jones Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
147: Gemwaith Bl. 7, 8 a 9
1af Lliwen Dafydd Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
3ydd Lleucu Bryn Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
148: Gemwaith Bl. 10 a dan 19 oed
1af Magi Hughes Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
2il Mared Meredydd Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Caryl Walters Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
149: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grŵp)
1af Parti Jasmine Adran yr Afon 3 Meirionnydd
2il Elyn Medi Ysgol Gymraeg Teilo Sant 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Mabon Sion Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
150: Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Mabli Grug Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
2il Ella Poole Ysgol Abererch 2 Eryri
3ydd Rhydian Sion Owen Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
151: Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Grŵp blwyddyn 3 a 4 Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Grŵp y Bedol Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Grŵp Adran Camddwr Adran Camddwr 5 Dinbych
152: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Maia Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
2il Owain Sion Williams Ysgol Gynradd Pontyberem 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
153: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Parti Tia Paige Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Grŵp Catrin Ysgol Gynradd Llangwyryfon 9 Ceredigion
3ydd Parti Lucy Adran yr Afon 3 Meirionnydd
154: Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9
1af Iolo Petersen Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
2il Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
3ydd Siwan George Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
155: Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af Catrin Davies Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Menna Williams Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Jessie Ginnelly Aelod Unigol C. Cefni 1 Ynys Môn
156: Creu Arteffact Bl. 12 a dan 19 oed
1af Alwyn Evans Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Nia Wyn James Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
3ydd Siriol Haf Richards Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi 18 Dwyrain Myrddin
157: Creu Arteffact dan 25 oed
1af Sophie Evans Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
2il Joe Andrew Coleg Plas Dwbl 11 Penfro
3ydd Caitanya-Lila Griffiths Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
158: Celf dan 19 oed
1af Ffion Hughes Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
2il Hannah Lord Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Nia Wyn James Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
301: CAD Bl. 12 a dan 19 oed
1af Mathew Collins Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
2il Nia Wyn James Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
302: CAD / CAM Bl. 7, 8 a 9
1af Elin Williams Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Elin Mair Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
303: CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af Hanna James Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Ffion Bankes Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
304: CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af Daniel Osborne Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
2il Sara Thomas Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
305: Creu Ap Bl. 7, 8 a 9
1af Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
306: Creu Ap Bl. 10 a dan 19 oed
1af Jade Reynolds Coleg Sir Benfro 11 Penfro
307: Creu Ap dan 25 oed ag eithrio disbyblion ysgol
1af Sam Harries Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il George Pritchard Coleg Sir Benfro 11 Penfro
3ydd Steven Davies Coleg Sir Benfro 11 Penfro
308: Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grŵp)
1af Yr Oriel Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Parti bl 5 Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Parti Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
309: Creu Gwefan Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Gwion Rhisiart Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern 15 Caerdydd a'r Fro
2il Michael Rhys Pritchard Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
310: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
2il Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
3ydd James Morris Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
311: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af Elis Jones Ysgol Gynradd Bro Elwern 5 Dinbych
2il Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
3ydd Heledd Ryan Ysgol Gynradd Trimsaran 18 Dwyrain Myrddin
312: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
2il Cai Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
3ydd Maia Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
313: Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9
1af Siwan George Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Beca Davies Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Hannah Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
314: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grŵp
1af Parti Daniel Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 16 Gwent
2il Parti Tomos Ysgol Gynradd Llanystumdwy 2 Eryri
3ydd Parti Non, Martha a Isabel Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
315: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grŵp
1af Grŵp Glanteifi Ysgol Gynradd Llandudoch 11 Penfro
2il Grŵp y Bedol Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Grŵp Gracie a Mari Ysgol Treferthyr 2 Eryri
316: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grŵp
1af Parti Osian Hedd Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Parti Holly Ysgol Gynradd Llanystumdwy 2 Eryri
3ydd Parti Sophie, Shay a Dylan Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Ynys Môn
318: Ffilm neu animeiddiad - Cynradd
1af Grŵp Steffan Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Megan Clewer-Evans Adran Maenclochog 11 Penfro
3ydd Osian Dafydd Allsopp Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 15 Caerdydd a'r Fro
319: Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd
1af Aelwyd Cynwyl Elfed Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
2il Grŵp Dafydd Ysgol Uwchradd Dinas Bran 5 Dinbych
3ydd Grŵp Jac Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
413: Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed
2il Nia Wyn James Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
3ydd Angharad Davies Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH} {LLUN}