Canlyniadau CDT Cenedlaethol 2015    

 
Cymru     
3: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
2il Mirain Davies Ysgol Gynradd Talgarreg 9 Ceredigion
3ydd Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn 13 Morgannwg Ganol
4: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af Lliwen Davies Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Gwenno Maycock Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
3ydd Sophia Williams Ysgol Gynradd Llangynnwr 10 Gorllewin Myrddin
5: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af Cerys Silvestri-Jones Ysgol Gynradd Talgarreg 9 Ceredigion
2il Brooke Cavan Ysgol Gynradd Rhisga 16 Gwent
3ydd Tomos Tudor Ysgol Gynradd Cylch y Garn 1 Môn
6: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9
1af Aysha Williams Dean Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Ifor Stanley Christie Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
3ydd Megan Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
7: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Cari Pritchard Ysgol Gynradd Amlwch 1 Môn
2il Cari Rowlands Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Miriam James Ysgol Gynradd Pum Heol 18 Dwyrain Myrddin
8: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Gwenno Maycock Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
2il Tirion Redgrift Ysgol Gynradd Y Clogau 3 Meirionnydd
3ydd Sophia Williams Ysgol Gynradd Llangynnwr 10 Gorllewin Myrddin
9: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Gwenllian Jones Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger 13 Morgannwg Ganol
2il Daisy Yiangou Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Osian Humphreys Ysgol Gynradd Llangelynnin 4 Conwy
10: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol)
1af Elan Haf Jones Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
2il Elinor Griffiths Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
11: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af Grwp Caron Sion Evans Ysgol Gynradd Bro Aled 4 Conwy
2il Grwp Maria Adran Rhydymain 3 Meirionnydd
3ydd Gethin, Mary, Yvonne a Calan Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
12: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af Hayden a Llyr Ysgol Gynradd Cylch y Garn 1 Môn
2il Pierra, Seren,Miriam a Johnny Ysgol Gymraeg Bronllwyn 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Grwp Hannah Wearing a Mali Loader Ysgol Gymraeg Castell Nedd 12 Gorllewin Morgannwg
13: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af Betsi, Grace, Emily, Ffion a Lowri Ysgol Gynradd Sant Curig 15 Caerdydd a'r Fro
2il Grwp Haf Ysgol Gynradd Edmwnd Prys 3 Meirionnydd
3ydd Grwp Jazmine a Shayla Ysgol Gynradd Llansadwrn 18 Dwyrain Myrddin
14: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Ioan Price Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
2il Cynan Pritchard Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
3ydd Jack Gleeson Ysgol Panteg 16 Gwent
15: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Oliver Astley Ysgol Gynradd Santes Tudful 14 Cymoedd Morgannwg
2il Osian Johnson Ysgol Gynradd Castellau 13 Morgannwg Ganol
3ydd Benjamin Davies Ysgol Gynradd Cilgerran 11 Penfro
16: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Menna Kingdon Ysgol Cynwyd Sant 13 Morgannwg Ganol
2il Guto Evans Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
3ydd Lili Graydon Ysgol Iau Llangennech 18 Dwyrain Myrddin
17: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Lily Ellis Ysgol Babanod Ardwyn 7 Maldwyn
2il Grwp Magi Ysgol Gynradd Nefyn 2 Eryri
3ydd Aaron, Robert, Jac a Ciaran Ysgol Gynradd Carreg Emlyn 5 Dinbych
18: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Katie Ysgol Gynradd Dolbadarn 2 Eryri
2il Grwp Felinfach Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
3ydd Casi a Nel Ysgol Gynradd Creigiau 15 Caerdydd a'r Fro
19: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af   Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
2il Grwp Ella Ysgol Gynradd Beuno Sant 3 Meirionnydd
3ydd Grwp Francesca Ysgol Gynradd Llanidloes 7 Maldwyn
20: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grwp)
1af Miriam, Anna, Fflur ac Elin Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
2il Grwp Owain Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
3ydd Grwp Sali Gelling Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
21: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af Non Aled Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
2il Ffion Dowdall Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
3ydd Nathaniel Webb Ysgol Panteg 16 Gwent
22: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Deio Llwyd Edwards Ysgol Gynradd Chwilog 2 Eryri
3ydd Ellis Harris Ysgol Panteg 16 Gwent
23: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af Ffion Evans Ysgol Gynradd Penybryn 3 Meirionnydd
2il Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
3ydd Lea Morus Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
24: Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9
1af Isabell Price Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
2il Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
3ydd Elizabeth Melluish Ysgol Gymunedol Aberdar 14 Cymoedd Morgannwg
25: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Eve, Alana, Hollie, Elaine a Lily Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Grwp Summer Davies Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Grwp Catrin Adran Henblas 1 Môn
26: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Awen Adran Aberdaron/Rhiw 2 Eryri
2il Grwp Lisa Page Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Grwp Brandon Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Môn
27: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Llio Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Grwp Bethan Breeze Ysgol Gynradd Cegidfa 7 Maldwyn
3ydd Lily, Dafydd, Gruffydd a Nathan Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
28: Serameg / Crochenwaith Bl. 7,8 a 9 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Grace Ysgol Uwchradd Maelor 6 Fflint a Wrecsam
2il Grwp Thomas Ysgol Lewis Pengam 16 Gwent
3ydd Grwp Rhianna Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
29: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A.(C)
1af Ana Hart Adran Tudwal 2 Eryri
2il Scott Morgan Ysgol Gynradd Ffairfach 18 Dwyrain Myrddin
30: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C)
1af Jack Edwards Ysgol Gynradd Beuno Sant 3 Meirionnydd
2il Jack Bourne Ysgol Gynradd Gaer 16 Gwent
3ydd Garmon Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog 5 Dinbych
31: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.A.(C) Grŵp
1af Grwp Henry Evans Ysgol Arbennig Y Gogarth 4 Conwy
32: Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A.A.(C) Grŵp
1af Grwp Ella Ysgol Gynradd Tanygrisiau 3 Meirionnydd
2il Grwp Billy Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
3ydd Beca a Spencer Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
33: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C)
1af Madi Potter Ysgol Gynradd Llanwenog 9 Ceredigion
2il Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Môn
34: Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (C)
1af Ithel Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid 2 Eryri
2il Mabon Tinney Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Sofia Earles Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
35: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) Grŵp
1af Grwp Iestyn, Jac a Brychan Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Grwp Rhys ac Ethan Ysgol Bro Banw 18 Dwyrain Myrddin
36: Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (C) Grŵp
1af Grwp Daniel a Nathan Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Jago,Alex,Patrick,Clio, William a Garin Ysgol Gynradd Hafod 14 Cymoedd Morgannwg
37: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A (D)
1af Rhun Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
2il Jake Barrett Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos 9 Ceredigion
38: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 6 ac iau A. A (D)
1af Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys 3 Meirionnydd
2il Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain 7 Maldwyn
3ydd Joshua Jones Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos 9 Ceredigion
39: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A (D)
1af Gwion Lewis Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Sion Roberts Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
3ydd Seren Hughson Ysgol Bro Banw 18 Dwyrain Myrddin
40: Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A (D)
1af Charlie Bligh Ysgol Gynradd Aberporth 9 Ceredigion
2il Gwynhelek Lloyd Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
3ydd Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys 3 Meirionnydd
42: Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grŵp
1af Mathew, Jade, Declan a Nathan Ysgol Arbennig Y Gogarth 4 Conwy
2il Kiki Morgan-Trewin a Noel Edwards Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos 9 Ceredigion
3ydd Grwp Tianna Ysgol Gynradd Cedewain 7 Maldwyn
44: Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (D)
1af Jack Scott Ysgol Gynradd Llangwyryfon 9 Ceredigion
2il Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain 7 Maldwyn
45: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A.(D) Grŵp
1af Grwp Rhun Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
46: Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grŵp
1af Grwp Adam Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos 9 Ceredigion
47: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C)
1af Jodie Sainty Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
2il Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
3ydd Kym Webb Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
48: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C)
1af Callum Haines Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
2il Kimberley Hughes Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
3ydd Lewis Fox Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
49: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grŵp
1af Grwp Carys a Rhys Ysgol Gyfun Dyffryn Aman 18 Dwyrain Myrddin
2il Laura a Katie Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban 16 Gwent
3ydd Grwp Rhodri a Dylan Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
50: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C)
1af Catrin Burrows Ysgol Arbennig Y Gogarth 4 Conwy
2il Nicholas Richards Ysgol Arbennig Y Gogarth 4 Conwy
51: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C)
1af Andrew Weaver Ysgol Arbennig Y Gogarth 4 Conwy
2il Gwennan Jones Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Bailey Dowling Ysgol Arbennig Y Gogarth 4 Conwy
52: Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp
1af Grwp Cornerstone Coleg Sir Benfro 11 Penfro
53: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (C)
1af Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
2il Tomos Ebo Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
54: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grŵp
1af Kym Webb a Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
2il Grwp Alun ac Aaron Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Grwp Thomas Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
55: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (C)
1af Joe Andrew Coleg Plas Dwbl 11 Penfro
2il Sam Dolphin Coleg Plas Dwbl 11 Penfro
3ydd Ffion Maskery Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
56: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp
1af Myfyrwyr Ty Weston Coleg Penybont 13 Morgannwg Ganol
2il Joe, Sam, Rebecca a Ben Coleg Plas Dwbl 11 Penfro
3ydd Grwp Osian Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
57: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D)
1af Tom Knott Jones Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
2il John Jones Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
3ydd Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
58: Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
1af Millie Morris Ysgol Kinsale School 6 Fflint a Wrecsam
2il Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
3ydd Lucy Lewis Ysgol Uwchradd Llanidloes 7 Maldwyn
59: Gwaith Creadigol 3D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
1af Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
2il Daniel Evans Ysgol Kinsale School 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
60: Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp
1af Grwp Huw Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
61: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp
1af Grwp John Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
2il Grwp 1 Ysgol Portfield 11 Penfro
3ydd Grwp Jac Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
62: Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D)
1af Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
2il Evan Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd Alexandra Danks Kemish Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
63: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D)
1af John Bugby Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
2il Nicola Franklin Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
3ydd Llinos Parry Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
64: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D)
1af Jamie Reardon Ysgol Kinsale School 6 Fflint a Wrecsam
2il Michael Findlay Ysgol Kinsale School 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Alexandra Danks Kemish Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
65: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp
1af Grwp Iolo Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Grwp Samantha Marshall a Sonny Simoncini Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Grwp Rhys a Daniel Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
66: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp
1af Grwp Llinos Parry Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
2il Grwp Elin Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
3ydd Grwp Josh Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
67: Argraffu Bl. 2 ac iau
1af Meghan Johnson Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed 16 Gwent
2il Aron Hedd Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Jac Davies Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed 16 Gwent
68: Argraffu Bl. 3 a 4
1af Anest Bryn Ysgol Gynradd Penybryn 2 Eryri
2il Garmon Edwards Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch 5 Dinbych
3ydd Gwen Davies Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
69: Argraffu Bl. 5 a 6
1af Livvy-Mai Owens Ysgol Gymraeg Ffwrnes 18 Dwyrain Myrddin
2il Mared Seeley Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Kelly Davies Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
70: Argraffu Bl. 7, 8 a 9
1af Megan Jones Evans Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
2il Lleucu Bryn Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
3ydd Gwyn Davies Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
71: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af Ella Riley Ysgol Gynradd Glan Cleddau 11 Penfro
2il Gwenllian Closs-Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Macsen Owain-Koffi Ysgol Gynradd Llangelynnin 4 Conwy
72: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af Cadi Roberts Ysgol Gynradd Llanddoged 4 Conwy
2il Menna Roberts Ysgol Gymraeg Cwmbran 16 Gwent
3ydd Caitlin Thomas Ysgol Abererch 2 Eryri
73: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
2il Lili Haf Ray Adran Tref Y Gelli 2 Eryri
3ydd Chelsea Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
74: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9
1af Mali Edwards Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
2il Sioned Bronwen Cordiner Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Amelia Paige Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
75: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af Jasmine Cox Ysgol Gymraeg Trelyn 16 Gwent
2il Ifan Llwyd Thomas Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
3ydd Jamie Liles Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
76: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9
1af Owain Llyr Carbis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni 1 Môn
3ydd Dyfan Lloyd Owen Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
77: Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grŵp)
1af   Ysgol Y Lawnt 16 Gwent
2il   Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
3ydd   Ysgol Gynradd Penboyr 10 Gorllewin Myrddin
78: Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af   Ysgol Gyfun Y Coed Duon 16 Gwent
2il Moli Jones ac Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
80: Creu Ap Bl. 10 a dan 19 oed
1af Tim Brown Lees Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Kieran Hughes Coleg Sir Benfro 11 Penfro
3ydd Rhys Neville Coleg Sir Benfro 11 Penfro
81: Creu Ap dan 25 oed ag eithrio disbyblion ysgol
1af Jack Felice Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Harrison McIntosh Coleg Sir Benfro 11 Penfro
3ydd Amber Lyford Coleg Sir Benfro 11 Penfro
83: Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af Gerallt Jones Ysgol Gynradd Manod 3 Meirionnydd
2il Iwan Dafydd Moores Ysgol Gynradd Pant Pastynog 5 Dinbych
3ydd Mathew Evans Ysgol Gynradd Llandudoch 11 Penfro
84: Dyluniad 2D Bl 7-9
1af Esyllt Williams Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
2il Anna Parry-Williams Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos 4 Conwy
3ydd Osian Evans Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
85: Pyped Bl. 2 ac iau
1af Evan Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
2il Rhys Padfield Ysgol Gymraeg Bro Helyg 16 Gwent
3ydd Agnes Rees-Lever Ysgol Gymraeg Y Castell 16 Gwent
86: Pyped Bl. 3 a 4
1af Jago Gaiger Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Cai Jones Ysgol Gynradd Llangaffo 1 Môn
3ydd Maia Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
87: Pyped Bl. 5 a 6
1af Elin Fflur Lloyd Davies Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
2il Tomos Ayscough Ysgol Gynradd Ffairfach 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Seren Williams Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
88: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau
1af Tom, Dion, Charlie a Daniel Ysgol Gynradd Cymerau 2 Eryri
2il Grwp Lewis Ysgol Gynradd Bro Cynfal 3 Meirionnydd
3ydd Grwp Morgan Evans Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
89: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4
1af Jorge, Steffan, Ben a Ffion Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Grwp Carwyn Jones Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Dewi, Ffion, Morgan a Gwenna Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
90: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6
1af Grwp Jamie Marsden-Jones Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
2il Megan, Sophie ag Abigail Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
3ydd Ifan, Cerys, Domi ac Alonwy Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
91: Mwgwd neu Byped Bl 7,8 a 9
1af Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
2il Esyllt Williams Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
3ydd Cadi Haf Rhys Binney Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
92: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af Ffion Edwards Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
2il Rhys Quin Ysgol Gymraeg Bryniago 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Lucy Stubbs Ysgol Gynradd Y Llys 5 Dinbych
93: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af Eleri Huxtable Ysgol Gymraeg Bryniago 12 Gorllewin Morgannwg
2il Alice Whitley Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Scott McArthur Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Môn
94: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af Erin Elias Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
2il Alex Musgrave Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Madison Morgan Ysgol Gymraeg Ifor Hael 16 Gwent
95: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9
1af Cynan Evans Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Keely Powell Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Elliw Mair Jones Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
96: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Mabon Rhys Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
2il Sorrel Williams Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Môn
3ydd Jack Wigglesworth Ysgol Gynradd Gwernant 5 Dinbych
97: Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Ffion Biggs Ysgol Gynradd Castellau 13 Morgannwg Ganol
2il Elliw Evans Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
3ydd Georgia Williams Ysgol Y Lawnt 16 Gwent
98: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Gwenno Lightfoot Ysgol Gynradd Pentrecelyn 5 Dinbych
2il Elin Fflur Lloyd Davies Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Huw Iorwerth Evans Ysgol Llandwrog 2 Eryri
99: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Owain Llyr Williams Adran Bro Cernyw 4 Conwy
2il Mabli Yeoman Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Elin Badger Watts Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
100: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp)
1af Iwan, Tomos, Dafi a Mari Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
2il Grwp Charlie Evans Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
3ydd Grwp Ffion Ysgol Gynradd Llanelltyd 3 Meirionnydd
101: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Marged, Nia a Carys Adran Maenclochog 11 Penfro
2il Caitlin, Mia, Gwennan, Olivia, Ffion, Milly, Honey Ysgol Gynradd Deganwy 4 Conwy
3ydd Grwp Bro Lleu Ysgol Gynradd Bro Lleu 2 Eryri
102: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Grwp Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Grwp Ruby Adran Corris 3 Meirionnydd
3ydd Grwp Heledd Ysgol Gynradd Llangynnwr 10 Gorllewin Myrddin
103: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Elin Mai Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
3ydd Ella Waters Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos 6 Fflint a Wrecsam
104: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Molly Ralphs Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
2il Eleanor Ingham Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Caitlin Childes Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
105: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Mali Jones Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant 15 Caerdydd a'r Fro
2il Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
3ydd Ned Williams Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
106: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
2il Siwan George Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
107: Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af Joni Burgess Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn 1 Môn
3ydd Ela-Gwennon Jones Ysgol Gynradd Glan Cleddau 11 Penfro
108: Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af Cari Llewelyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Bethan Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Bethan Seton Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
109: Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af Alis Clwyd Davies Ysgol Gynradd Pant Pastynog 5 Dinbych
2il Annest Elen Morgan Ysgol Gynradd Chwilog 2 Eryri
3ydd Lea Edwards Ysgol Gynradd Llandegfan 1 Môn
110: Gwau/Crosio Bl. 7, 8 a 9
1af Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
2il Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
3ydd Cerys Davies Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd 6 Fflint a Wrecsam
111: Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af Megan Simpson Ysgol Gymraeg Penalltau 16 Gwent
2il Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Ryan Jones Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
112: Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af Alaw Medi Morgan Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Elan Hughes Ysgol Gynradd Glanwydden 4 Conwy
3ydd Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
113: Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af Erin Medi Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Marged Elen Jones Ysgol Gynradd Llanelltyd 3 Meirionnydd
3ydd Jamie Marsden-Jones Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
114: Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9
1af Ffion Davies Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd 7 Maldwyn
2il Ffion Campbell Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
115: Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af Elliw, Elain, Clementine a Steffan Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Bronwyn, Mared, Leusa a Georgia Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
3ydd Grwp Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
116: Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af Grwp Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Cian, James, Jodie ac Anna Ysgol Gynradd Deganwy 4 Conwy
3ydd Dylan a Tom Ysgol Gynradd Carreg Emlyn 5 Dinbych
117: Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af Grwp Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Grwp Aron Cynfal Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn 3 Meirionnydd
3ydd Grwp Mabon Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
118: Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grwp)
1af Grwp Llio Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
2il Moli ac Elsi Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
119: Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9
1af Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
2il Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
3ydd Cerys Fflyr Sharp Aelwyd Ardudwy 3 Meirionnydd
120: Penwisg Bl. 6 ac iau
1af Honeysuckle Dudley Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
2il Lili Graydon Ysgol Iau Llangennech 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Nia Glyn Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
121: Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Ela Rees Ysgol Gynradd Cwrtnewydd 9 Ceredigion
2il Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
3ydd Gwion Vernau Ysgol Gynradd Nefyn 2 Eryri
122: Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af Morgan Llywelyn Adran Ganllwyd 3 Meirionnydd
2il Jasmine Cox Ysgol Gymraeg Trelyn 16 Gwent
3ydd Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 15 Caerdydd a'r Fro
123: Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af Nia Bateman Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
2il Dafydd Powell Ysgol G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
3ydd Harvey Barrett Ysgol Gynradd Gwernant 5 Dinbych
124: Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Catrin Fflur Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
2il Arwyn Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
3ydd Ffion Lewis Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
125: Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af Macey Christopher Ysgol Gynradd Bryn Tabor 6 Fflint a Wrecsam
2il Siwan Llwyd Jones Ysgol Llandwrog 2 Eryri
3ydd Aubrey Bryce - Long Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion 7 Maldwyn
126: Print Lliw Bl. 3 a 4
1af Lewys Price Ysgol Gynradd Betws yn Rhos 4 Conwy
2il Thomas Davies-Cren Ysgol Gymraeg Y Ffin 16 Gwent
3ydd Gruffydd Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
127: Print Lliw Bl. 5 a 6
1af Maddie Davies Ysgol Gymraeg Teilo Sant 18 Dwyrain Myrddin
2il Stella Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Glain Llwyd Davies Ysgol Gynradd Talybont 9 Ceredigion
128: Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af Mali Bleddyn Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Guto Huws Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Sali Gelling Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
129: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Evan Roberts Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant 7 Maldwyn
2il Anna Delve Ysgol Gynradd Nant Talwg 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Martha Price Ysgol Gynradd Betws yn Rhos 4 Conwy
130: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af Harry Sayce Ysgol Gynradd Hafren 7 Maldwyn
2il Ella Rachel Davies Ysgol Gynradd Llandudoch 11 Penfro
3ydd Llyr Glyn Hughes Ysgol Gynradd Bro Tryweryn 3 Meirionnydd
131: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af Non Jones Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
2il Kira Jones Ysgol Gynradd Pontrobert 7 Maldwyn
3ydd Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
132: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni 1 Môn
2il Sophie Jones Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
3ydd Guto Huws Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
133: Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af Cian McKenna Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
2il Brochan Evans Ysgol Gynradd Nant Talwg 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Llyr Rees-Harries Ysgol Gynradd Solfach 11 Penfro
134: Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af Mai Davies Ysgol Iau Llangennech 18 Dwyrain Myrddin
2il Harry Sayce Ysgol Gynradd Hafren 7 Maldwyn
3ydd Ioan Eldridge Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
135: Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af Mabli Jones Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos 6 Fflint a Wrecsam
2il Beca Evans Lugg Ysgol Gymraeg Y Castell 16 Gwent
3ydd Jac Willis Ysgol Gymraeg Llwyncelyn 14 Cymoedd Morgannwg
136: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af Eleanor Hamer Ysgol Gyfun Y Coed Duon 16 Gwent
2il Guto Huws Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Bryn Jones Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
137: Ffilm neu animeiddiad - Cynradd
1af Efrog Bristow Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Grwp Afan Arthur Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Fflur Griffiths Adran Maenclochog 11 Penfro
138: Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd
1af Osian Hedd Pearson Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
139: Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af Taliesin Lewis Ysgol Gymraeg Cwmbran 16 Gwent
2il Lydia Grace Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd 1 Môn
3ydd Morgan Huw Lloyd Jones Ysgol Llandwrog 2 Eryri
140: Gemwaith Bl. 3 a 4
1af Ffion Haf Howells Ysgol Gynradd Bancyfelin 10 Gorllewin Myrddin
2il Hanna Eluned Llwyd Tudor Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
3ydd Mari Roberts Ysgol Gynradd Bodffordd 1 Môn
141: Gemwaith Bl. 5 a 6
1af Nanw Maelor Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon 6 Fflint a Wrecsam
2il Sali Rees Hughes Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
3ydd Brady McCann Ysgol Gynradd Pengam 16 Gwent
142: Gemwaith Bl. 7, 8 a 9
1af Elan Rowlands Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
2il Emily Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
3ydd Llio Roberts Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
143: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
2il Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Evan Downs Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
144: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af Molly Hagan Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Môn
2il Madi Wyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
145: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af Sian Fflur Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
2il Leah Liles Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Sion Pyrs Owen Adran Ysbyty Ifan 4 Conwy
146: Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9
1af Elliw Mair Jones Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Megan Vest Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
3ydd Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
147: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grŵp
1af Grwp Jenson Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Grwp Bl 2 Ysgol Panteg 16 Gwent
148: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grŵp
1af Grwp Borth-y-Gest Ysgol Gynradd Borth-y-Gest 2 Eryri
2il Grwp Bridgette Ysgol Panteg 16 Gwent
3ydd Grwp Mair a Jamie Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
149: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grŵp
1af Osian Hedd James / Thomas Morgan Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Grwp Borth-y-Gest Ysgol Gynradd Borth-y-Gest 2 Eryri
3ydd Grwp Steven Ysgol Gynradd Y Traeth 3 Meirionnydd
150: Creu Arteffact Bl 2 ac iau Gwaith Grŵp
1af Grwp Mari Adran Rhydymain 3 Meirionnydd
2il Grwp Evan, Liam a Max Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Grwp Evelyn Ysgol Gynradd Cwm Glas 16 Gwent
151: Creu Arteffact Bl 3 a 4 (Unigol)
1af Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Poppy Struthers Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Huw Ifan Adran Ffridd y Llyn 3 Meirionnydd
152: Creu Arteffact Bl 3 a 4 (Grŵp)
1af Grwp Harri Jones Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
2il Grwp Imogen Ysgol Gymraeg Ifor Hael 16 Gwent
3ydd Grwp Maia a Jamie Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
153: Creu Arteffact Bl 5 a 6 (Unigol)
1af Bobi Jones Ysgol Gynradd Eglwys Bach 4 Conwy
2il Aaron Hedger Ysgol Gynradd Brynconin 11 Penfro
3ydd Erin Pennant Jones Adran Rhydymain 3 Meirionnydd
154: Creu Arteffact Bl 5 a 6 (Grŵp)
1af Grwp Mabli Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos 6 Fflint a Wrecsam
2il Grwp Jamie Marsden-Jones Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Grwp Tomos Ysgol Gynradd Y Dderi 9 Ceredigion
155: Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9
1af Mari Ifan Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
2il Beca Elin James Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
3ydd Carys Davies Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
156: Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af Ieuan Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
2il Rebecca James Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Jack Harvey Ysgol Lewis Pengam 16 Gwent
157: Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af Morgan Metcalfe Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Lois Wynne Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Celyn James Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
158: Creu Arteffact dan 25 oed
1af Bethan Dowding Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Lois Wynne Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Robert Goodman Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
161: CAD Bl. 12 a dan 19 oed
1af Oliver Phillips Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
162: CAD / CAM Bl. 7-9
1af Nia Rees Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Owain Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
163: CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af Hanna James Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Ceris Davies Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
164: CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af Kate Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Oliver Phillips Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
165: Celf dan 19 oed
1af Tomos Sparnon Ysgol Uwchradd Ystalyfera 12 Gorllewin Morgannwg
2il Sara Thomas Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Alice Samuel Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
166: Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed
1af Georgie Leeke Coleg Sir Benfro 11 Penfro
2il Sara Thomas Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Angharad Davies Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
167: Casgliad o waith gorffenedig CDT 18-25 oed
1af Eluned Glyn Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Elian Williams Aelwyd Y Waun Ddyfal 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Cybi Williams Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
379: Ffasiwn 19-25 oed
1af Amy Spencer Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH} {LLUN}