Canlyniadau Llwyfan Cenedlaethol 2015    

 
Cymru     
168: Unawd Bl 2 ac iau
1af Marged Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
2il Marged Alaw Thomas Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Lois Grug Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn 3 Meirionnydd
169: Unawd Bl 3 a 4
1af Siwan Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
2il Efa Glain Jones Ysgol Gynradd Llanllechid 2 Eryri
3ydd Enlli Davies Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
170: Unawd Bl 5 a 6
1af Lowri Davies Ysgol Gynradd Talgarreg 9 Ceredigion
2il Alys Thomas Ysgol G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
3ydd Eiriana Jones Campbell Ysgol Y Berllan Deg 15 Caerdydd a'r Fro
171: Deuawd Bl 6 ac iau
1af Alys a Celyn Ysgol G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
2il Cesia a Caitlin Ysgol Gynradd Iolo Morganwg 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Ffion Haf a Lia Angharad Ysgol Gynradd Bodedern 1 Môn
172: Parti Bl 6 ac iau (Adran)
1af   Adran Salem 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Adran Llambed 9 Ceredigion
3ydd   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
173: Côr Bl 6 ac iau (Adran)
1af   Adran Bentref Llwyth y Llan 18 Dwyrain Myrddin
2il   Adran Aberystwyth 9 Ceredigion
3ydd   Adran Henblas 1 Môn
174: Parti Unsain Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50)
1af   Ysgol Gynradd Trewen 9 Ceredigion
2il   Ysgol Gynradd Talgarreg 9 Ceredigion
3ydd   Ysgol Gynradd Llanelltyd 3 Meirionnydd
175: Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af   Ysgol G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
2il   Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
3ydd   Ysgol Iau Llangennech 18 Dwyrain Myrddin
176: Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150)
1af   Ysgol Gynradd Llanfair D.C. 5 Dinbych
2il   Ysgol Gynradd Chwilog 2 Eryri
3ydd   Ysgol Gymraeg Morswyn 1 Môn
177: Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150)
1af   Ysgol Iau Llangennech 18 Dwyrain Myrddin
2il   Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd   Ysgol Gymraeg Llwyncelyn 14 Cymoedd Morgannwg
178: Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af   Ysgol Gynradd Iolo Morganwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Gymraeg Teilo Sant 18 Dwyrain Myrddin
3ydd   Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
179: Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af   Ysgol G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
2il   Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
3ydd   Ysgol Iau Llangennech 18 Dwyrain Myrddin
180: Unawd Merched Bl 7-9
1af Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
2il Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Elin Bartlett Adran Rhosllanerchrugog 6 Fflint a Wrecsam
181: Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af Tomos Heddwyn Griffiths Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
2il Owain John Jones Aelwyd Llansannan 4 Conwy
3ydd Liam McGlinchey Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
182: Deuawd Bl 7-9
1af Huw a Nel Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il Erin a Ffion Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Carys a Marged Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
183: Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af Sara Davies Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
2il Manon Ogwen Parry Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Ffion Elin Davies Ysgol Gyfun David Hughes 1 Môn
184: Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
1af Rhydian Jenkins Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 13 Morgannwg Ganol
2il Dafydd Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Rhys Meilyr Jones Ysgol Gyfun Llangefni 1 Môn
185: Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af Sara a Ryan Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
2il Celyn Llwyd a Ruth Erin Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Manon a Llinos Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
186: Unawd 19-25 oed
1af Rhodri Prys Jones Aelwyd Penllys 7 Maldwyn
2il Alys Mererid Roberts Aelwyd Llundain 17 Tu allan i Gymru
3ydd Meinir Wyn Roberts Aelod Unigol C. Arfon 2 Eryri
187: Parti Deusain Bl 9 ac iau (Adran)
1af   Adran / Uwch Adran Chwilog 2 Eryri
2il   Uwch Adran/Aelwyd Talaw 1 Môn
3ydd   Adran Aberystwyth 9 Ceredigion
188: Côr Bl 9 ac iau (Adran)
1af   Adran Bentref Llwyth y Llan 18 Dwyrain Myrddin
2il   Adran Y Cwm 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd   Adran / Uwch Adran Chwilog 2 Eryri
189: Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af   Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
2il   Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd   Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
190: Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
3ydd   Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
191: Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af   Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
2il   Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
3ydd   Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
192: Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
3ydd   Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
193: Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
3ydd   Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
194: Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af   Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd 6 Fflint a Wrecsam
2il   Ysgol Uwchradd Ystalyfera 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd   Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
195: Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af   Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
2il   Aelwyd Porthcawl 13 Morgannwg Ganol
3ydd   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
196: Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Aelwyd)
1af   Aelwyd Y Waun Ddyfal 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Adran Bentref Llwyth y Llan 18 Dwyrain Myrddin
197: Côr Merched S.S.A.14-25 oed (Aelwyd)
1af   Aelwyd Y Waun Ddyfal 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Aelwyd Llangwm 4 Conwy
3ydd   Aelwyd Hafodwenog 10 Gorllewin Myrddin
198: Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd)
1af   Aelwyd Y Waun Ddyfal 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Aelwyd Llangwm 4 Conwy
3ydd   Aelwyd Hafodwenog 10 Gorllewin Myrddin
199: Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) (dim hwy na 40)
1af   Aelwyd Y Waun Ddyfal 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Aelwyd Llangwm 4 Conwy
3ydd   Aelwyd Llundain 17 Tu allan i Gymru
200: Côr S.A.T.B.14-25 oed (Aelwyd) (dros 40 )
1af   Aelwyd Y Waun Ddyfal 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Aelwyd Llangwm 4 Conwy
3ydd   Aelwyd Pantycelyn 9 Ceredigion
201: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af Cadi Williams Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Nansi Rhys Adams Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Eban Sion Pari Adran Aberdaron/Rhiw 2 Eryri
202: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af Siwan Hedd Mason Ysgol Gyfun David Hughes 1 Môn
2il Erin Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Martha Harris Ysgol Gyfun Bro Dinefwr 18 Dwyrain Myrddin
203: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af Emyr Lloyd Jones Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
2il Aron Parry Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd 7 Maldwyn
3ydd Rhys Meilyr Jones Ysgol Gyfun Llangefni 1 Môn
204: Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli (Rhuthun) 5 Dinbych
2il Ceri Haf Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled 4 Conwy
3ydd Heledd Mair Besent Aelod Unigol C Dysynni 3 Meirionnydd
205: Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af   Adran / Uwch Adran Chwilog 2 Eryri
2il   Ysgol Gyfun Y Strade 18 Dwyrain Myrddin
3ydd   Aelwyd Porthcawl 13 Morgannwg Ganol
206: Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af Nanw Haf Llwyd Ysgol Gynradd Llanrug 2 Eryri
2il Christopher Sabisky Ysgol Gynradd Llanddoged 4 Conwy
3ydd Elen Griffiths Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
207: Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af Taliesin Evans Ysgol Y Wern 15 Caerdydd a'r Fro
2il Mared Lloyd Adran Y Carw Gwyn 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Mea Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd 12 Gorllewin Morgannwg
208: Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af Charlotte Kwok Ysgol Gynradd Dolau 13 Morgannwg Ganol
2il Elin Bolland Ysgol Gynradd Trefonnen 8 De Powys
3ydd Jada Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn 18 Dwyrain Myrddin
209: Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af Elen Llestyn Thomas Adran Bethel 2 Eryri
2il Carys Lewis Ysgol Gymraeg Ynyswen 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Joshua Glover Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
210: Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af Carys Gwenllian Hind Ysgol Gynradd Pentre Uchaf 2 Eryri
2il Mali Watkins Ysgol Gynradd Santes Tudful 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Beca Lois Keen Adran Henblas 1 Môn
211: Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af   Ysgol Gynradd Llannon 10 Gorllewin Myrddin
2il   Ysgol Bro Dewi 11 Penfro
3ydd   Ysgol Gynradd Spittal 11 Penfro
212: Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af   Ysgol Gynradd Llannon 10 Gorllewin Myrddin
2il   Ysgol Gynradd Llandybie 18 Dwyrain Myrddin
3ydd   Ysgol Gynradd Santes Tudful 14 Cymoedd Morgannwg
213: Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af   Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il   Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
3ydd   Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Môn
214: Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af   Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
2il   Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos 6 Fflint a Wrecsam
3ydd   Ysgol Gynradd Login Fach 12 Gorllewin Morgannwg
215: Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Dysgu Ychwanegol
1af   Ysgol Gynradd Parcyrhun 18 Dwyrain Myrddin
216: Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af Talfan Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
2il Rachel Franklin Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Rhodri Gibbon Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
217: Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af Eirlys Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Ellis Thomas Ysgol Uwchradd John Bright 4 Conwy
3ydd Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
218: Unawd Piano Bl 7- 9
1af Ellis Thomas Ysgol Uwchradd John Bright 4 Conwy
2il Tomos Boyles Ysgol y Gadeirlan (Cathedral) 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Megan T Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
219: Unawd Pres Bl 7- 9
1af Owain Llestyn Thomas Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il Elisabeth Rogers Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Rhiannon Andrasko Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
220: Unawd Telyn Bl 7- 9
1af Marteg Dafydd Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
2il Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
3ydd Cesia Rees Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
221: Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il SoSiAng Ysgol Uwchradd Ystalyfera 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd   Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
222: Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af Miranda Lewis Ysgol Gyfun Cwmtawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Megan Hunter Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
3ydd Aled Diplock Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
223: Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
1af Charlie Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Osian Jones Ysgol Uwchradd Ystalyfera 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Mabon Llyr Cynan Rhyd Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
224: Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
1af Charlie Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Siriol Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
225: Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
1af Merin Lleu Caradog Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
2il Jac Thomas Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Harry McBryde Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
226: Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af Mari Haf Kelly Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
2il Mared Pugh-Evans Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
3ydd Eluned Hollyman Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
227: Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af Charlie a Harry Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Talfan a Siriol Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
3ydd Sophie a Nia Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
228: Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af Thomas Mathias Aelod Unigol Cylch Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Kathleen Harries Aelod Unigol Cylch Dewi 11 Penfro
3ydd Jack William Taylor Aelod Unigol.C.Aberhonddu 8 De Powys
229: Ensemble 15 - 25 oed
1af   Coleg Cerdd a Drama Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd   Ysgol Gyfun Y Coed Duon 16 Gwent
230: Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af   Ysgol Uwchradd Castell Alun 6 Fflint a Wrecsam
2il   Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
231: Grwp Bl 6 ac iau
1af Y Storm Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Grwp Rocyrs Ysgol Gynradd Mynydd Bychan 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Iau Llangennech 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Y Breuddwydwyr Ysgol Dafydd Llwyd 7 Maldwyn
232: Grwp Bl 7 - 9
1af   Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
239: Cystadleuaeth Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed
1af Charlie Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Nia Evans Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
240: Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af Cadi Lois Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
2il Efan Williams Ysgol Gymraeg Treganna 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron 9 Ceredigion
241: Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af Erin Llwyd Jones Adran Ffridd y Llyn 3 Meirionnydd
2il Alaw Glynne Owen Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Môn
3ydd Begw Lois Fussell Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
242: Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af Cadi Williams Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Cerys Tommason-James Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Lwsi Roberts Ysgol Gynradd Dyffryn Banw 7 Maldwyn
243: Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Y.C.)
1af   Ysgol Gymraeg Treganna 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
3ydd   Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
244: Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D) (Unsain)
1af   Ysgol Gynradd Plascrug 9 Ceredigion
2il   Ysgol Gynradd Glanwydden 4 Conwy
3ydd   Ysgol Gynradd Y Model 10 Gorllewin Myrddin
245: Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran/Y.C.)
1af   Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
2il   Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
3ydd   Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
246: Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (Adran)
1af   Adran Dinbych 5 Dinbych
2il   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
3ydd   Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
247: Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
2il Sophie Jones Uwch Adran Aberhonddu 8 De Powys
3ydd Catrin Fflur Evans Adran / Uwch Adran Chwilog 2 Eryri
248: Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af Elenid a Modlen Adran Ysbyty Ifan 4 Conwy
2il Anest a Llyr Adran Aberystwyth 9 Ceredigion
3ydd Alaw ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
249: Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af Rhydian Jenkins Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 13 Morgannwg Ganol
2il Celyn Llwyd Cartwright Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Aron Parry Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd 7 Maldwyn
250: Deuawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
1af Mali ac Alaw Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
2il Phoebe a Mared Wyn Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Esyllt a Nia Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
251: Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
1af Siriol, Celyn a Ruth Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
2il   Uwch Adran/Aelwyd Talaw 1 Môn
3ydd   Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
252: Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli (Rhuthun) 5 Dinbych
2il Ceri Haf Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled 4 Conwy
3ydd Enlli Lloyd Pugh Adran / Uwch Adran Chwilog 2 Eryri
253: Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
1af   Aelwyd Penllys 7 Maldwyn
2il   Adran / Uwch Adran Chwilog 2 Eryri
254: Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af   Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il   Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd   Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
255: Parti Cerdd Dant Bl 9 ac iau (Adran)
1af   Adran Aberystwyth 9 Ceredigion
2il   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
3ydd   Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
256: Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
1af   Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il   Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
3ydd   Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
257: Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af   Aelwyd Penllyn 3 Meirionnydd
2il   Aelwyd Porthcawl 13 Morgannwg Ganol
260: Coginio Bl 4-6
1af Lily Jones Ysgol Gynradd Santes Tudful 14 Cymoedd Morgannwg
2il Lily Backshall Ysgol Gynradd Llanddoged 4 Conwy
3ydd Nia Morgans Ysgol Gynradd Cwrtnewydd 9 Ceredigion
261: Coginio Bl 7-9
1af Anya Elin Jones Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd 6 Fflint a Wrecsam
2il Owain Locke Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Aaron Scrimgeor Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
262: Coginio Bl 10 a dan 19 oed
1af Deejay Harrison Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Manon Edwards Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
3ydd Nia Davies Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
263: Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af   Ysgol Gymraeg Tirdeunaw 12 Gorllewin Morgannwg
2il   Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
3ydd   Ysgol Gymraeg Llwyncelyn 14 Cymoedd Morgannwg
264: Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af   Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
2il   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
3ydd   Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
265: Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af   Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
2il   Ysgol Gymraeg Tirdeunaw 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd   Ysgol Gynradd Glan Cleddau 11 Penfro
266: Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af   Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
2il Adran Bro Taf Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
3ydd   Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
267: Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af   Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
2il   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
3ydd   Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
268: Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
1af   Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
2il   Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
3ydd   Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
269: Dawns Werin dan 25 oed (Aelwyd)
1af   Aelwyd Hafodwenog 10 Gorllewin Myrddin
2il   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
3ydd   Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
270: Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af Ella Jones-Iles Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
2il Elen Morlais Williams Ysgol Y Wern 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Ava Walters Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
271: Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af Daniel Calan Jones Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
2il Iestyn Gwyn Jones Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
3ydd Noah Potter Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
272: Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed
1af Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys 1 Môn
2il Nia Rees Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Lleucu Parri Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
273: Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed
1af Osian Gruffydd Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
2il Elwyn Sion Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Carwyn Jones Aelwyd Hafodwenog 10 Gorllewin Myrddin
274: Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed
1af Cadi, Mared a Lleucu Aelwyd Hafodwenog 10 Gorllewin Myrddin
2il   Aelwyd Pantycelyn 9 Ceredigion
3ydd Daniel ac Osian Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
275: Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed
1af   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
2il   Aelwyd Hafodwenog 10 Gorllewin Myrddin
3ydd   Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
276: Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af   Ysgol Gymraeg Lon Las 12 Gorllewin Morgannwg
2il   Ysgol Cynwyd Sant 13 Morgannwg Ganol
3ydd   Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
277: Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 6 ac iau
1af   Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il   Adran Amlwch 1 Môn
3ydd   Ysgol Gynradd Santes Tudful 14 Cymoedd Morgannwg
278: Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
1af   Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
2il   Adran Rhosllanerchrugog 6 Fflint a Wrecsam
3ydd   Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
279: Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed
1af   Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
2il   Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
3ydd   Adran Rhosllanerchrugog 6 Fflint a Wrecsam
280: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
1af Kai Easter Ysgol Gymraeg Evan James 13 Morgannwg Ganol
2il Elin John Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Mia Kara Adran Coedpoeth 6 Fflint a Wrecsam
281: Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
1af Bodiau Llachar Adran Amlwch 1 Môn
2il   Adran Coedpoeth 6 Fflint a Wrecsam
3ydd   Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
282: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
1af Charlotte Saunders Coleg Llanymddyfri 18 Dwyrain Myrddin
2il Kacey Lyons Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Isabelle Coombs Ysgol Uwchradd Ystalyfera 12 Gorllewin Morgannwg
283: Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
1af   Adran Coedpoeth 6 Fflint a Wrecsam
2il   Ysgol Gyfun Penglais 9 Ceredigion
3ydd Doliau Dychrynllyd Angylion Kelly Adran Bethel 2 Eryri
284: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af Lliwen Glwys Jones Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd 7 Maldwyn
2il Eurgain Lloyd Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
3ydd Bethan Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
285: Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
1af FFLAMAU Aelwyd Eryri 2 Eryri
2il   Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Dreigiau Adran Amlwch 1 Môn
286: Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af Peredur Llywelyn Ysgol Gynradd Llandysul 9 Ceredigion
2il Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
3ydd Mathew Cai Humphreys Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
287: Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af Iwan Bryer Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Jano Evans Ysgol Gynradd Talgarreg 9 Ceredigion
3ydd Cai Morgan Ysgol Gynradd Edern 2 Eryri
288: Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af Jac O. G. Williams Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
2il Deio Gwilym Williams Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Gweno Elin Jarman Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
289: Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af   Ysgol Gynradd Llannon 10 Gorllewin Myrddin
2il   Ysgol Gynradd Creigiau 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd   Ysgol Y Graig 1 Môn
290: Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran)
1af   Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il   Is-Adran yr Wyddgrug 6 Fflint a Wrecsam
3ydd   Adran Llanarthne 10 Gorllewin Myrddin
291: Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il Steffan Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Elan Davies Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
292: Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran)
1af   Aelwyd Llanbedr Pont Steffan 9 Ceredigion
2il   Adran / Uwch Adran Chwilog 2 Eryri
3ydd   Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
293: Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af   Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il   Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
3ydd   Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
294: Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af Joseff Owen Aelwyd Penllyn 3 Meirionnydd
2il Hannah Thomas Ysgol Gyfun Y Strade 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Celyn Llwyd Cartwright Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
295: Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed
1af   Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
2il   Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd   Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
296: Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli (Rhuthun) 5 Dinbych
2il Megan Llyn Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
3ydd Sarah-Louise Jones Aelod Unigol c. Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
297: Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
1af   Aelwyd Pantycelyn 9 Ceredigion
298: Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af Abbey Thomas Ysgol Gynradd Llys Hywel 10 Gorllewin Myrddin
2il Lola Jones Ysgol Gynradd Gwauncelyn 13 Morgannwg Ganol
3ydd Lili Pocsai Ysgol Gynradd Y Ddwylan 9 Ceredigion
299: Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af Lilly Grace Clement Ysgol Gynradd Plascrug 9 Ceredigion
2il Alex McGoona Ysgol Gynradd Nant y Coed 4 Conwy
3ydd Evie Hesketh Ysgol Gynradd Carrog 5 Dinbych
300: Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af Anirudh Krishna Ysgol Gynradd Plascrug 9 Ceredigion
2il Alex Gardner Ysgol Gynradd Nant y Coed 4 Conwy
3ydd Kira Divine Ysgol Gynradd Creigiau 15 Caerdydd a'r Fro
301: Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af   Ysgol Gynradd Creigiau 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Gynradd Penygloddfa 7 Maldwyn
3ydd   Ysgol Gynradd Coed-y-Brain 16 Gwent
302: Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af Cerys Rees-Harries Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
2il Ruby Birchall St Joseph Gatholig ac Ysgol Uwchradd Anglicanaidd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Anastasia Stockton Ysgol Gyfun Cwmtawe 12 Gorllewin Morgannwg
303: Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af   Ysgol Howell, Llandaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd   Ysgol Gyfun Cwmtawe 12 Gorllewin Morgannwg
304: Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af Macauley Morgan Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
2il Georgia Hall Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Evie Maidment Ysgol Gyfun Dyffryn Taf 10 Gorllewin Myrddin
305: Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
1af   Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Gyfun Dyffryn Aman 18 Dwyrain Myrddin
3ydd   Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
318: Cystadleuaeth y Gadair Bl.10 a dan 25 oed
1af Elis Dafydd Aelod Unigol C. Arfon 2 Eryri
2il Elan Grug Muse Aelwyd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
3ydd Iestyn Tyne Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
341: Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed
1af Dylan Huw Edwards Aelwyd Llundain 17 Tu allan i Gymru
2il Iestyn Tyne Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Gareth Evans Jones Aelod Unigol C. Eilian 1 Môn
346: Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl.10 a dan 19 oed
1af Alice Howell Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Hollie Kalter Ysgol Gyfun Caerllion 16 Gwent
3ydd Hannah Cook Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
351: Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
1af   Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
2il   Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Brengain, Osian, Siriol ag Eilir Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
352: Tîm Siarad Cyhoeddus 14 - 25 oed (Aelwyd)
1af Tîm Gwawr, Meleri, Naomi a Sian Elin Aelwyd Pantycelyn 9 Ceredigion
2il Aelwyd Hafodwenog Aelwyd Hafodwenog 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Tîm Endaf a'r Merched Aelwyd Pantycelyn 9 Ceredigion
353: Ymgom Bl 6 ac iau
1af   Ysgol Gynradd Dyffryn Banw 7 Maldwyn
2il   Ysgol Gynradd Pentre Uchaf 2 Eryri
3ydd   Ysgol Gynradd Bro Ingli 11 Penfro
354: Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af Ysgol Bod Alaw Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
2il Grwp y Garnedd Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
3ydd Parti Ysgol Gymraeg Glan Cleddau Ysgol Gynradd Glan Cleddau 11 Penfro
355: Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
2il   Adran Deudraeth 3 Meirionnydd
3ydd   Aelwyd Penrhyd 18 Dwyrain Myrddin
356: Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af   Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
2il Cofis Canafron Ysgol Gynradd Dolbadarn 2 Eryri
3ydd   Ysgol Cynwyd Sant 13 Morgannwg Ganol
357: Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af Edward, Emily a Mali Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
2il   Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd   Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
358: Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af   Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd   Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
359: Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
1af   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Ilid a Lois Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
3ydd   Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
360: Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
1af   Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il   Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
3ydd   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
361: Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af   Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
2il   Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd   Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
362: Detholiad o Ddrama Gerdd Bl 7 a dan 25 oed
1af   Ysgol Uwchradd Ystalyfera 12 Gorllewin Morgannwg
2il   Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd   Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
363: Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
1af   Adran Bro Taf 13 Morgannwg Ganol
2il   Aelwyd Yr Ynys 1 Môn
364: Cyflwyniad Digri 14 - 25 oed
1af   Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
2il   Aelwyd Yr Ynys 1 Môn
365: Monolog Bl 10 a dan 19 oed
1af Rebecca Hayes Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Iwan Davies Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Annest Mair Jones Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
366: Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af Sarah-Louise Jones Aelod Unigol c. Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
2il Rhian Davies Aelod Unigol C. Llandysul 9 Ceredigion
3ydd Bethan Elin Wyn Owen Uwch Adran/Aelwyd Talaw 1 Môn
368: Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
1af Caitlin Drake Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd 6 Fflint a Wrecsam
2il Sara Davies Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
3ydd Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys 1 Môn
369: Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed
1af Megan Llyn Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
2il John Ieuan Jones Aelod Unigol.C.Bro Dulas 4 Conwy
3ydd Gwen Elin Aelwyd Yr Ynys 1 Môn
373: Cystadleuaeth y Fedal Ddrama Bl.10 a dan 25 oed
1af Ffion Haf Aelod Unigol c. Abergwaun 11 Penfro
2il Rhian Davies Aelod Unigol C. Llandysul 9 Ceredigion
2il Miriam Elin Jones Aelod Unigol Cylch Aberystwyth 9 Ceredigion
3ydd Gareth Evans Jones Aelod Unigol C. Eilian 1 Môn
3ydd Lara Catrin Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
374: Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af   Ysgol Gynradd Plascrug 9 Ceredigion
2il   Ysgol Iau Llangennech 18 Dwyrain Myrddin
3ydd   Ysgol Gynradd Nant y Coed 4 Conwy
375: Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af   Ysgol Gynradd Plascrug 9 Ceredigion
2il   Ysgol Gynradd Spittal 11 Penfro
3ydd   Ysgol Gynradd Nant y Coed 4 Conwy
380: Coginio 19 - dan 25 oed
1af Natalia Maltanska Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il David Bowler Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
3ydd Jacqueline Morgan Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
381: Trin Gwallt a Harddwch Lefel 1 Bl.10 a dan 19 oed
1af Kayleigh Layton Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Shannon Ayesha Philpot Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
3ydd Shannon Nicholas Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
382: Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 Bl.10 a dan 19 oed
1af Georgia Howell Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Tamara Hanmer-Roberts Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
383: Trin Gwallt a Harddwch Lefel 3 Bl.10 a dan 19 oed
1af Ashleigh Simmons Coleg y Cymoedd 16 Gwent
386: Trin Gwallt a Harddwch (Lefel 3) 19-25 oed
1af Jessica Bradford Coleg y Cymoedd 16 Gwent
2il Megan Hayler Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Rosie Alford Coleg y Cymoedd 16 Gwent
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH}