Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2016    

 
Cymru     
236: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 6 ac iau
1af Guto Daley Tyson Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Dosbarth Fferm y Garth Ysgol Ifor Bach 16 Gwent
237: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 7, 8 a 9
1af Rhys Wynn Newton a Heledd Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
3ydd Frances Roberts, Elen Davies ac Eleanor Allen Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
238: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 ac 11
1af Cadi Gwyn Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Gwen Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Cadi Gwyn Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
239: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 12 ac 13
1af Roisin O'Toole Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
2il Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Ynys Môn
3ydd Hannah James Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
240: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ioan Wynne Rees Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
2il George Dolan Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
260: Cyfansoddi Cainc dan 25 oed
1af Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Ynys Môn
2il Gwen Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd George Dolan Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
261: Cyfansoddi Gosodiad dan 25 oed
1af Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Ynys Môn
2il Gwen Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd George Dolan Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
289: Adeiladwaith Bl. 10 a dan 19 oed
1af Adam, Ali a Tom Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il William, Callum a Kyi Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
3ydd Carwyn, Stephen a Max Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
290: Adeiladwaith 19-25 oed
1af Micky Truslove a Rhys Jamieson Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
291: Dylunio Dwyieithog Bl. 10 a dan 19 oed
1af Manon Winstanley Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
2il Wiktoria Kauc Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Benjamin Phillips, Dylan Hopkins ac Arnold Burke Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
292: Dylunio Dwyieithog 19-25 oed
1af Joshua James Powell Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
2il Jordan Lee Furness Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
3ydd Justino Lee Josephs Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
293: Gofal Plant Bl. 10 a dan 19 oed
1af Grŵp Tesni Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
1af Molly Jo Warrington Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
2il Katie Hannah Norton Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
2il Grŵp Yazmin Allen Coleg Gwent 16 Gwent
3ydd Grŵp Mared Hughes Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
3ydd Hannah Sian Lewis Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
294: Gofal Plant dan 25 oed
1af Aimee Patricia Foulkes Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
2il Elizabeth Jackson Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
3ydd Jasmine May Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
297: Prosiect Gwyddonol Bl. 7-9
1af Amy Witty Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
2il Macie Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Rachel Taylor Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
298: Prosiect Gwyddonol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Fflur Jones Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Annie Green Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
3ydd Rachel Law Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
339: Barddoniaeth Bl. 2 ac iau
1af Twm Jones Ysgol Gynradd Manod 3 Meirionnydd
2il Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron 9 Ceredigion
3ydd Mari Fflur Thomas Ysgol Y Wern 15 Caerdydd a'r Fro
340: Barddoniaeth Bl. 3 a 4
1af Betsan Gwawr Lewis Ysgol Gynradd Llannon 10 Gorllewin Myrddin
2il Siwan Mathews Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Olwen Gwyn Adran Tref Y Gelli 2 Eryri
341: Barddoniaeth Bl. 5 a 6
1af Marcie Neal Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Owen Pugh Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
3ydd Elena Ruddy Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw 12 Gorllewin Morgannwg
342: Barddoniaeth Bl. 7
1af Garan Hallam Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
2il Elain Dafydd Roberts Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
3ydd Cadi Williams Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
343: Barddoniaeth Bl. 8
1af Beca Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Manon Hammond Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Erin Aled Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
344: Barddoniaeth Bl. 9
1af Esyllt Einion Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
2il Myfanwy Fenwick Ysgol Bro Hyddgen 7 Maldwyn
3ydd Twm Aled Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
345: Barddoniaeth Bl. 10 ac 11
1af Tegwen Bruce-Deans Adran Y Llannau 8 Brycheiniog a Maesyfed
2il Siencyn Jones Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
3ydd Madlen Davies Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
346: Barddoniaeth Bl. 12 a 13
1af Elin Wyn James Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il Lois Llywelyn Williams Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Esther Ifan Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
347: Barddoniaeth dan 19 oed
1af Nest Jenkins Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
2il Nest Jenkins Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
3ydd Meirion Thomas Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
349: Barddoniaeth dan 25 oed
1af Mared Llywelyn Williams Aelod Unigol Cylch Llyn 2 Eryri
2il Morgan Owen Aelod Unigol Cylch Merthyr 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Morgan Owen Aelod Unigol Cylch Merthyr 14 Cymoedd Morgannwg
350: Barddoniaeth dan 25 oed
2il Gethin Wynn Davies Aelwyd Y Waun Ddyfal 15 Caerdydd a'r Fro
353: Rhyddiaith Bl. 2 ac iau
1af Gwyneth Lewis Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
2il Elis Foulkes Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
3ydd Holly Jones Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
354: Rhyddiaith Bl. 3 a 4
1af Twm Jos Hughes Adran Botwnnog 2 Eryri
2il Mared Vaughan Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
3ydd Ifan James Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
355: Rhyddiaith Bl. 5 a 6
1af Llio Eurgain Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
2il Hana Williams Ysgol Gynradd Edern 2 Eryri
3ydd Awen Caron Roberts Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
356: Rhyddiaith Bl. 7
1af Non Fon Davies Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
2il Cerys Richards Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 13 Morgannwg Ganol
3ydd Megan Fflur Winstanley Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
357: Rhyddiaith Bl. 8
1af Erin Aled Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
2il Anest Williams Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Heledd Jones Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
358: Rhyddiaith Bl. 9
1af Twm Herd Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il Beca Nia Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
3ydd Hanna Medi Davies Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
359: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11
1af Cadi Roberts Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Ceri Fflur Grifffith Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Elliw Jones Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
360: Rhyddiaith Bl. 12 a 13
1af Meleri Williams Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
2il Hana Abas Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
3ydd Tomos Morris Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
363: Rhyddiaith dan 19 oed
1af Erin Gruffydd Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
2il Non Mererid Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Ffion Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
364: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Llio Mai Hughes Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi 1 Ynys Môn
2il Morgan Owen Aelod Unigol Cylch Merthyr 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Elan Grug Muse Aelod Unigol Cylch Dyffyrn Nantlle 2 Eryri
365: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Lowri Evans Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
2il Ana Thomas Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Buddug Watcyn Roberts Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
366: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Elan Grug Muse Aelod Unigol Cylch Dyffyrn Nantlle 2 Eryri
2il Elan Grug Muse Aelod Unigol Cylch Dyffyrn Nantlle 2 Eryri
3ydd Elan Grug Muse Aelod Unigol Cylch Dyffyrn Nantlle 2 Eryri
367: Cystadleuaeth dan 25 oed
3ydd Ceinwen Jones Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
368: Rhyddiaith Bl. 4 ac iau (D)
1af Mayra Hobrok Ysgol Gynradd Plascrug 9 Ceredigion
2il Seren Holliday Ysgol Gynradd Y Garn 11 Penfro
3ydd Eliza Cooper Ysgol Gynradd Cwmpadarn 9 Ceredigion
369: Rhyddiaith Bl. 5 a 6 (D)
1af Tomos Feasey Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
2il Luke Howell Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
3ydd Katie MacCreath St. Oswalds V.A. 11 Penfro
370: Cywaith Bl. 6 ac iau (D)
1af Criw Comins Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
2il Bois y Berth Ysgol Gynradd Trelogan 6 Fflint a Wrecsam
371: Rhyddiaith Bl. 7 (D)
1af Mary Tooth Ysgol Gyfun Dyffryn Taf 10 Gorllewin Myrddin
2il Holly Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Taf 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Lili Minton Roberts Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos 4 Conwy
372: Rhyddiaith Bl. 8 a 9 (D)
1af Sophie France Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
2il Alex Barry Ysgol Uwchradd Pen y Dre 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Megan Iwan Ysgol Gymraeg Trevelin, Chubut 17 Tu allan i Gymru
373: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11 (D)
1af Lawrence Zammitt Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Alys Williams Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Lucy Ogden Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
374: Rhyddiaith Bl. 12 a dan 19 oed (D)
1af Sophie Shapcott Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Katy Wills Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
376: Cywaith Bl. 6 ac iau
1af Y Saith Siaradus Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
2il Y Pencampwyr! Ysgol Gynradd Glan Morfa 4 Conwy
3ydd Criw Cob Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
377: Cywaith Bl. 7-9
1af Ogwyn am Byth Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
2il Bisgedi Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Ser y Strade Ysgol Gyfun Y Strade 18 Dwyrain Myrddin
378: Cywaith Bl. 10 a dan 25
1af Tafodau Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
380: Adolygu Ffilm Bl. 6 ac iau
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd 1 Ynys Môn
2il Elise Greenway Ysgol Gymraeg Bronllwyn 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Hollie Davies Ysgol Gynradd Llannon 10 Gorllewin Myrddin
381: Adolygu Ffilm Bl. 7, 8 a 9
1af Erin Aled Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
2il Beca Williams Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Beca Hughes Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
383: Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl. 6 ac iau (D)
1af Pacio Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
2il O le i le Ysgol Gynradd Cei Newydd 9 Ceredigion
3ydd Joio mas draw! Ysgol Gatholig Sant Ffransis 11 Penfro
384: Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl. 7, 8 a 9 (D)
1af   Ysgol Uwchradd Dinas Bran 5 Dinbych
2il   Ysgol Uwchradd Caereinion 7 Maldwyn
386: Newyddiaduraeth 16-21 oed
1af Llion Marc Carbis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Abbie Bolitho Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Garmon Dyfri Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
406: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 6 ac iau
1af Aron Brenig Jones Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
2il Ifan Ellis Jones Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
3ydd Begw Williams Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
407: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 7, 8 a 9
1af Ela Pari Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
2il Anya Everitt Ysgol Llanhari 13 Morgannwg Ganol
3ydd Cerys Griffiths Ysgol Llanhari 13 Morgannwg Ganol
408: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Nia Haf Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
414: Cyfieithu 19-25 oed
1af Ffion Pritchard Aelod Unigol Cylch Cynon 14 Cymoedd Morgannwg
2il Manon Elin James Aelwyd Pantycelyn 9 Ceredigion
3ydd Sara Hughes Aelwyd Talaw 1 Ynys Môn
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH}