Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2015    

 
Cymru     
234: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 6 ac iau
1af Heledd Wynn Newton Ysgol Gymraeg Pwll Coch 15 Caerdydd a'r Fro
2il Osian James Daley Tyson Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
3ydd Elin Rolles Ysgol Gymraeg Bryn y Mor 12 Gorllewin Morgannwg
235: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 7, 8 a 9
1af Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
236: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.10 ac 11
1af Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il Lisa Dafydd Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Elain Rhys Jones Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
237: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.12 ac 13
1af Elis Widgery Ysgol Gyfun Garth Olwg 13 Morgannwg Ganol
2il William Steffan Pritchard Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Siriol Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
238: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 a dan 19 oed
1af Charlie Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Thomas Olsen Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Joseph Graydon Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
259: Cyfansoddi Gosodiad dan 25 oed
1af Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
2il Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
3ydd Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
306: Barddoniaeth Bl. 2 ac iau
1af Molly Rose Bercury Ysgol Gynradd Cilgerran 11 Penfro
2il Geraint Reed Ysgol Gynradd Cilgerran 11 Penfro
2il Erin Sherwood Ysgol Gymraeg Bryn y Mor 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Efa Megan Lewis Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
3ydd Megan Miles Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
307: Barddoniaeth Bl. 3 a 4
1af Marged Alun Adran Ysbyty Ifan 4 Conwy
2il Steffan Nicholas Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
3ydd Mabli Dafydd Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Môn
308: Barddoniaeth Bl. 5 a 6
1af Nia Jones Ysgol Dafydd Llwyd 7 Maldwyn
2il Gwen Down Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Macsen Fudge Ysgol Gynradd Maenclochog 11 Penfro
3ydd Sara Elen Jones Ysgol Gymraeg Rhydaman 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Ffion Wyn Roberts Adran Ysbyty Ifan 4 Conwy
309: Barddoniaeth Bl. 7
1af Ffion Haf Davies Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
2il Elin Ellis Owen Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
3ydd Erin Aled Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
3ydd Berian Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
310: Barddoniaeth Bl. 8
1af Marged Selway-Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon 6 Fflint a Wrecsam
2il Now Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
3ydd Nel Lewis Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 15 Caerdydd a'r Fro
311: Barddoniaeth Bl. 9
1af Elliw Angharad Griffith Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
2il Tegwen Bruce-Deans Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 8 De Powys
3ydd Cerys Pollock Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
312: Barddoniaeth Bl. 10 ac 11
1af Elin Wyn James Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il Garmon Ab Ion Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Elin Wyn James Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
313: Barddoniaeth Bl. 12 a 13
1af Gwynfor Dafydd Ysgol Llanhari 13 Morgannwg Ganol
2il Iestyn Tyne Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Megan Davies Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Lois Llywelyn Williams Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
314: Barddoniaeth dan 19 oed
1af Mathew Tucker Ysgol Gyfun Y Strade 18 Dwyrain Myrddin
2il Bedwyr Ab Ion Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Bedwyr Ab Ion Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
315: Barddoniaeth dan 19 oed
1af Tanwen Evans Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
2il Angharad Davies Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
3ydd Mathew Tucker Ysgol Gyfun Y Strade 18 Dwyrain Myrddin
316: Barddoniaeth dan 25 oed
1af Mathew Tucker Ysgol Gyfun Y Strade 18 Dwyrain Myrddin
319: Rhyddiaith Bl. 2 ac iau
1af Efa Lewis Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
2il Harri Cernyw Rhys Ysgol Gynradd Bro Cernyw 4 Conwy
3ydd Heledd Francis Ysgol Gymraeg Bryniago 12 Gorllewin Morgannwg
320: Rhyddiaith Bl. 3 a 4
1af Mared Fflur Roberts Ysgol Gynradd Y Gorlan 2 Eryri
2il Martha Jones Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Olwen Goss Ysgol Gymraeg Y Fenni 16 Gwent
321: Rhyddiaith Bl. 5 a 6
1af Awen Caron Roberts Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
2il Elena Ruddy Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Megan Bryer Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Non Fôn Davies Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
322: Rhyddiaith Bl. 7
1af Erin Aled Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Anest Williams Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Beca Fflur Jarman Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
323: Rhyddiaith Bl. 8
1af Siwan Mair Jones Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones 1 Môn
2il Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Guto Dafydd Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
324: Rhyddiaith Bl. 9
1af Elin Evans Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
2il Elin Williams Ysgol Gyfun Y Strade 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Non Davies Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
325: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11
1af Buddug Roberts Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Erin Gruffydd Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
3ydd Hana Abas Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
326: Rhyddiaith Bl. 12 a 13
1af Nia Haf Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il Mared Ynyr Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Elen Hughes Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Annest Wyn Jones Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
328: Rhyddiaith dan 19 oed
1af Gruffydd Rhys Davies Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
2il Magi Tudur Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Sara Thomas Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
330: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Llio Mai Hughes Aelwyd Yr Ynys 1 Môn
2il Miriam Elin Jones Aelod Unigol Cylch Aberystwyth 9 Ceredigion
331: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Lois Llywelyn Williams Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
2il Emily Boyman Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Elan Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
332: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Megan Davies Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
2il Ffion Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Michelle Rafferty Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
333: Cystadleuaeth dan 25 oed
1af Hannah Meri Owen Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
2il Lowri Wynn Aelod Unigol C. Arfon 2 Eryri
334: Rhyddiaith Bl. 4 ac iau (D)
1af Phoebe Johnson Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd 11 Penfro
2il Elinor Rogers Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd 11 Penfro
3ydd Lara Van Soest Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd 11 Penfro
335: Rhyddiaith Bl. 5 a 6 (D)
1af Neve Harper Ysgol Gatholig Sant Ffransis 11 Penfro
2il Austin Thomas Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
3ydd Janthine Aburido Ysgol Gynradd Prendergast 11 Penfro
336: Cywaith Bl 6 ac iau (D)
1af   Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
2il Torin, Dylan, Evan, Abbie, Elle a Ellie Ysgol Gynradd Trelogan 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Zoe, Louis, a Ellie Beth Ysgol Gynradd Trelogan 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Ethan, Paige, Samuel, Ffion a Connor Ysgol Gynradd Trelogan 6 Fflint a Wrecsam
337: Rhyddiaith Bl. 7 (D)
1af Richard Wolfendale Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos 4 Conwy
338: Rhyddiaith Bl. 8 a 9 (D)
1af Jazzy Nathan Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Sneha Sabu Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Fathema Khatun Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
339: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11 (D)
1af Hannah Cook Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
340: Rhyddiaith Bl. 12 a dan 19 oed (D)
1af Huw Davies Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Bethan Trigg Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Martha O'Brien Ysgol Uwchradd Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
342: Cywaith neu gyflwyniad cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af   Ysgol Gymraeg Gellionnen 12 Gorllewin Morgannwg
2il   Ysgol Gynradd Trefonnen 8 De Powys
3ydd   Ysgol Panteg 16 Gwent
343: Cywaith neu gyflwyniad cyfrifiadurol Bl. 7-9
1af Ser Saith Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il   Ysgol Henry Richard 9 Ceredigion
344: Cywaith neu gyflwyniad cyfrifiadurol Bl10 a dan 25
1af Clebran Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Megan Lewis Aelwyd Pantycelyn 9 Ceredigion
345: Ysgoloriaeth Geraint George
1af Sioned James Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Euros Gwyn Jones Aelwyd JMJ 2 Eryri
3ydd David Prysor Aelwyd Penllyn 3 Meirionnydd
347: Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl 6 ac iau (D)
1af Kate, Adam, William a Isabel Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
2il Elin, Rhian, Jessica a Hannah Ysgol Bro Dewi 11 Penfro
2il Fin, Megan, Rhiannan a Daniel St. Oswalds V.A. 11 Penfro
3ydd Morgan, Evan, Harrison a Sam Ysgol Gynradd Saundersfoot 11 Penfro
3ydd Lottie, Amber a Megan Ysgol Gynradd Solfach 11 Penfro
348: Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl. 7, 8 a 9 (D)
1af Lesha, Iwan, Millie, Emma a Emma Ysgol Uwchradd Dinas Bran 5 Dinbych
370: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 6 ac iau
1af Gwenno Fflur Williams Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
2il Owain Sion Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Môn
3ydd Isabel Davies Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch 5 Dinbych
371: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 7, 8 a 9
1af Ela Sion Pari Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
2il Lois Medi Wiliam Uwch Adran Bangor 2 Eryri
3ydd Cennin Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
372: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl.10 a dan 19 oed
1af Nia Haf Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
377: Adolygu Ffilm Bl. 6 ac iau
1af Rhodri Davidson Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Elin Thomas Ysgol Iau Llangennech 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Jasmine Owen Ysgol Iau Dinbych y Pysgod 11 Penfro
378: Adolygu Ffilm Bl. 7, 8 a 9
1af Elain Roberts Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
2il Sara Gwenllian Jones Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
3ydd Iestyn Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
387: Dylunio Dwyieithog Bl 10 a dan 19 oed
1af Hedd Morris Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
388: Prosiect Gwyddonol Bl 7-9 (Unigol)
1af Alexandra Deacon Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
389: Prosiect Gwyddonol Bl 10 a dan 19 oed (Unigol)
1af Ceris Jones Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Rhiannon Bryant Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
3ydd Ffion Beca Williams Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
390: Prosiect Gwyddonol Bl 10 a dan 19 oed (Grwp)
1af Annie Green, Chloe Biggs a Simone Barington Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
2il Fflur Jones, Rachel Law a Lauren Sanders Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
391: Gofal Plant - dan 19 oed
1af Grwp Rhiannon Coleg Gwent 16 Gwent
2il Lowri Bates Coleg Ceredigion 9 Ceredigion
3ydd Grwp Annemarie Coleg Gwent 16 Gwent
392: Gofal Plant - 19-25 oed
1af Adele Griffiths Aelwyd Coleg Cambria 6 Fflint a Wrecsam
2il Stephanie Cichocki Coleg Penybont 13 Morgannwg Ganol
3ydd Grwp Courtney Coleg Gwent 16 Gwent
393: Cyfieithu 19-25 oed
1af Heledd Fflur Hughes Aelod Unigol.C.Abertawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Steffan Bryn Jones Aelwyd Y Waun Ddyfal 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Ffion Haf Pritchard Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH}