Eisteddfod yr Urdd
 
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
Prif Wyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2014    

 
Cymru     
231: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 6 ac iau
1af Heledd Wynn Newton Ysgol Gymraeg Pwll Coch 15 Caerdydd a'r Fro
2il Erin Aled Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
3ydd Stella James Ysgol Gynradd Maesllyn 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Rhys Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
232: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 7, 8 a 9
1af Cadi Gwyn Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
2il Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Cadi Gwyn Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy 4 Conwy
233: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.10 ac 11
1af Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
2il Siriol Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
3ydd Ifan Pritchard Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
234: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.12 ac 13
1af Mared Elin Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
2il Meleri Mai Pryse Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
235: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 a dan 19 oed
1af Catrin Mary Williams Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd 6 Fflint a Wrecsam
2il Meleri Mai Pryse Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
3ydd Lois Angharad Evans Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
255: Cyfansoddi Cainc dan 25 oed
1af Elain Rhys Jones Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
2il Huw Harvey Ysgol Gyfun David Hughes 1 Môn
3ydd Sion Elwyn Hughes Aelwyd JMJ 2 Eryri
256: Cyfansoddi Gosodiad dan 25 oed
1af Sion Elwyn Hughes Aelwyd JMJ 2 Eryri
303: Barddoniaeth Bl. 2 ac iau
1af Elin Williams Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch 5 Dinbych
2il Mabli Dafydd Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Môn
3ydd Madison Hines Ysgol Gymraeg Bryn y Mor 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Begw Dafydd Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Môn
304: Barddoniaeth Bl. 3 a 4
1af Madog Hammond Ysgol Gymraeg Treganna 15 Caerdydd a'r Fro
2il Huw Alun Thomas Ysgol Gynradd Llanfairpwll 1 Môn
3ydd Jencyn Corp Ysgol Gynradd Maenclochog 11 Penfro
3ydd Elain Rhun Ysgol Gynradd Y Talwrn 1 Môn
305: Barddoniaeth Bl. 5 a 6
1af Erin Aled Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Owen Chennetier Ysgol Dafydd Llwyd 7 Maldwyn
3ydd Tomos Parry Jones Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
306: Barddoniaeth Bl. 7
1af Luned Rhys Ysgol Uwchradd Glan y Mor 2 Eryri
2il Cennin Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
3ydd Now Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
307: Barddoniaeth Bl. 8
1af Megan Manley Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Cai Evans Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Lowri Lewis Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Elin Ohlsson-Jones Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
308: Barddoniaeth Bl. 9
1af Mared John Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
2il Non Erin Owen Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
3ydd Rhodri Rutherford Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
309: Barddoniaeth Bl. 10 ac 11
1af Gwen Davies Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 8 De Powys
2il Meirion Sion Thomas Aelwyd Llanbedr Pont Steffan 9 Ceredigion
3ydd Lois Llywelyn Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
310: Barddoniaeth Bl. 12 a 13
1af Manon Ifan Thomas Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
2il Sara Thomas Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Megan Davies Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Hanna Thomas Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
311: Barddoniaeth dan 19 oed
1af Bedwyr Ab Ion Ysgol Gyfun Plasmawr 15 Caerdydd a'r Fro
312: Barddoniaeth dan 19 oed
1af Lois Llywelyn Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
2il Gwenllian Llwyd Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
3ydd Llion Rhys Thomas Aelwyd Llanbedr Pont Steffan 9 Ceredigion
314: Barddoniaeth dan 25 oed
2il Eirian Dafydd Jones Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Dafydd Evans Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
316: Rhyddiaith Bl. 2 ac iau
1af Twm Jos Hughes Adran Botwnnog 2 Eryri
2il Efa Lewis Ysgol Gynradd Eglwyswrw 11 Penfro
3ydd Ceiri Wyn Tudur Ysgol Llandwrog 2 Eryri
317: Rhyddiaith Bl. 3 a 4
1af Mared Fflur Roberts Ysgol Gynradd Y Gorlan 2 Eryri
2il Awen Caron Rhys Roberts Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Llio Eurgain Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
318: Rhyddiaith Bl. 5 a 6
1af Gwen Down Ysgol Gymraeg Aberystwyth 9 Ceredigion
2il Dyddgu Glyn Jones Ysgol Gynradd Penybryn 2 Eryri
3ydd Manon Fflur Roberts Ysgol Pencae 15 Caerdydd a'r Fro
319: Rhyddiaith Bl. 7
1af Beca Nia Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Cennin Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
3ydd Gwennan Williams Ysgol Uwchradd Bro Gwaun 11 Penfro
320: Rhyddiaith Bl. 8
1af Anest Eirug Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
2il Hannah Meri Owen Uwch Adran Bangor 2 Eryri
3ydd Einir Jones Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
3ydd Gwen Elis Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
321: Rhyddiaith Bl. 9
1af Buddug Roberts Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Deio Williams Ysgol Uwchradd Y Berwyn 3 Meirionnydd
3ydd Mared Fflur Davies Ysgol Gyfun Aberaeron 9 Ceredigion
322: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11
1af Gruffudd Gwynn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
2il Meleri Williams Ysgol Gyfun Gwyr 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Gwynfor Dafydd Ysgol Llanhari 13 Morgannwg Ganol
323: Rhyddiaith Bl. 12 a 13
1af Siwan Fflur Dafydd Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il Elin Havard Ysgol Uwchradd Ystalyfera 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Cian Sion Ysgol Uwchradd Tryfan 2 Eryri
324: Rhyddiaith dan 19 oed
1af Ifan Jenkins Ysgol Gyfun Y Strade 18 Dwyrain Myrddin
2il Efa Gwen Evans Aelwyd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
2il Iestyn Tyne Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Mared Ynyr Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd Mirain Llwyd Roberts Aelwyd Llangwm 4 Conwy
325: Rhyddiaith dan 19 oed
1af Lois Llywelyn Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
2il Elan Thomas Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Nanw Mair Griffith Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
326: Rhyddiaith dan 19 oed
1af Lois Llywelyn Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
327: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Emily Boyman Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
2il Lois Llywelyn Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
328: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Lora Angharad Lewis Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
2il Manon Elwyn Hughes Aelwyd JMJ 2 Eryri
3ydd Rebecca Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
329: Rhyddiaith dan 25 oed
1af Eben Muse Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
2il Esyllt Angharad Lewis Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Gwenan Mair Jones Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen 2 Eryri
330: Cystadleuaeth dan 25 oed
1af Manon Elwyn Hughes Aelwyd JMJ 2 Eryri
2il Llio Elain Maddocks Aelwyd Blaenau Ffestiniog 3 Meirionnydd
3ydd Lois Llywelyn Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
331: Rhyddiaith Bl. 4 ac iau (D)
1af Amy White Ysgol Gynradd Y Garn 11 Penfro
2il Dylan Gibbs Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
3ydd Esme Pykett Ysgol Gynradd Y Garn 11 Penfro
332: Rhyddiaith Bl. 5 a 6 (D)
1af Cerian Churchill Ysgol Gynradd Solfach 11 Penfro
2il Kirstin Slater Ysgol Gynradd Fenton 11 Penfro
3ydd Billie-Louise Voyce Ysgol Gynradd Solfach 11 Penfro
333: Cywaith Bl 6 ac iau (D)
1af   Ysgol Gynradd Comins Coch 9 Ceredigion
2il   Ysgol Gynradd Saundersfoot 11 Penfro
3ydd   Ysgol Gynradd Bryn Collen 5 Dinbych
3ydd   Ysgol Gynradd Stepaside 11 Penfro
334: Rhyddiaith Bl. 7 (D)
1af Olivia Davies Ysgol Uwchradd Caergybi 1 Môn
2il Ceri Pugh Ysgol Uwchradd Llanidloes 7 Maldwyn
3ydd Nicole Cuffin Ysgol Uwchradd Caergybi 1 Môn
335: Rhyddiaith Bl. 8 a 9 (D)
1af Joshua Price Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
2il Hannah Cook Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
3ydd Naomi Mathias Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
339: Cywaith neu gyflwyniad cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af   Ysgol Gynradd Trefonnen 8 De Powys
2il   Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch 5 Dinbych
340: Cywaith neu gyflwyniad cyfrifiadurol Bl. 7-9
1af   Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il   Ysgol Uwchradd Brynrefail 2 Eryri
3ydd   Ysgol Gyfun Y Strade 18 Dwyrain Myrddin
341: Cywaith neu gyflwyniad cyfrifiaduro Bl10 a dan 25
1af   Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 12 Gorllewin Morgannwg
2il Betsan a Caryl Lon Walters Aelwyd Cynwyl Elfed 10 Gorllewin Myrddin
342: Ysgoloriaeth Geraint George
1af Steffan Gwynn Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
2il Steffan Gwynn Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
3ydd Beca Roberts Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen 2 Eryri
344: Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl 6 ac iau (D)
1af   Ysgol Gynradd Ystagbwll 11 Penfro
2il   Ysgol Gynradd Doc Penfro 11 Penfro
3ydd   Ysgol Gynradd Cosheston 11 Penfro
3ydd   Ysgol Gynradd Gelli Aur 11 Penfro
345: Gwaith Llafar wedi'i recordio Bl. 7, 8 a 9 (D)
1af   Ysgol Uwchradd Cil Y Coed 16 Gwent
366: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 6 ac iau
1af Gwenno Fflur Williams Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
2il Siwan Madogwen Price Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
3ydd Cadi Wyn Jones Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
367: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 7, 8 a 9
1af Lois Elen Green Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
2il Rhodri Rutherford Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Cennin Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH}