Eisteddfod yr Urdd
 
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
Prif Wyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg Cenedlaethol 2014    

 
Cymru     
1: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af Rhys Jones Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt 8 De Powys
2il Gabby Chaplin Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Mali Jones Ysgol Gymraeg Casnewydd 16 Gwent
2: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af Phebe Salmon Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
2il Ellie Pearson Ysgol Gynradd St Chad 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Aron Rhys Madoc Jones Ysgol Gynradd Y Gorlan 2 Eryri
3: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af Tomas Charles Ysgol Cynwyd Sant 13 Morgannwg Ganol
2il Manon Bryant Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Kayley Sydenham Ysgol Gymraeg Casnewydd 16 Gwent
4: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af Iwan Morgans Ysgol Gyfun Dyffryn Taf 10 Gorllewin Myrddin
2il Aysha Williams Dean Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
3ydd Ifan Jones Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
5: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af Caitlin Burns Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Martha Glain Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
3ydd Tahnia Haque Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
6: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grŵp)
1af Sophia Williams Ysgol Gynradd Llangynnwr 10 Gorllewin Myrddin
2il Grŵp Hannah Ysgol Gynradd Gymunedol Berriew 7 Maldwyn
3ydd Loti Makepeace Ysgol Gynradd Brynconin 11 Penfro
7: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol neu Grŵp)
1af Gareth, Matthew ac Osian Ysgol Gynradd Tremeirchion 5 Dinbych
2il Grŵp Heledd Efa Jones Ysgol Gynradd Rhostryfan 2 Eryri
3ydd Mared Lois Evans Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
8: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol neu Grŵp)
1af Grŵp Freya Louise Lane Ysgol Gynradd Rhostryfan 2 Eryri
2il Aurora Carter Ysgol Gynradd Gymunedol Berriew 7 Maldwyn
3ydd Sadie Owen Ysgol Gynradd Betws yn Rhos 4 Conwy
9: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 (Unigol neu Grŵp)
1af Grŵp Bethan, Angel a Macey Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
2il Lauren Marie Jones Ysgol Gyfun Llangefni 1 Môn
3ydd Gwawr Owen Williams Adran Llanengan 2 Eryri
10: Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Grŵp Jessica ac Olivia Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
2il Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
3ydd Grŵp Erin Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
11: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af Finley Howie Ysgol Gymraeg Dewi Sant 5 Dinbych
2il Rhydian Sion Owen Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
3ydd Siwan Parry Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
12: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af Oliver Astley Ysgol Gynradd Santes Tudful 14 Cymoedd Morgannwg
2il Max Williams Ysgol Gynradd Llanfyllin 7 Maldwyn
3ydd Isaac Saer Ysgol Gynradd Parc y Tywyn 18 Dwyrain Myrddin
13: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af Tesni Peers Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos 6 Fflint a Wrecsam
2il Joshua McVicar Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy 5 Dinbych
3ydd Myfanwy Evans Ysgol G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
14: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp y Morwyr Bach Ysgol Gynradd Cwrtnewydd 9 Ceredigion
2il Grŵp Freya Ysgol Gynradd Trelogan 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Grŵp Hafodwenog Ysgol Gynradd Hafodwenog 10 Gorllewin Myrddin
15: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Ysgol Gynradd Felinfach Ysgol Gynradd Felinfach 9 Ceredigion
2il Grŵp y Castell Ysgol Gynradd Cilgerran 11 Penfro
3ydd Grŵp Ellen Ysgol Gynradd Bro Tryweryn 3 Meirionnydd
16: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Ysgol Gynradd Clydau Ysgol Gynradd Clydau 11 Penfro
2il Ilan, Aron ac Ifan Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
3ydd Grŵp Jamie Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
17: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af Jack Roden Ysgol Gyfun Dyffryn Taf 10 Gorllewin Myrddin
2il Modlen Alun Adran Ysbyty Ifan 4 Conwy
3ydd Jessica Roberts Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
18: Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af Martha Glain Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen 2 Eryri
2il Ffion Angell Roberts Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
3ydd Jenny Nutbourne Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones 1 Môn
19: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af Kelci Morris Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Ffion Dowdall Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
3ydd Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
20: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af Tomos Hedd Owen-Ellis Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
2il William Phillips Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
3ydd Beca Llwyd Roberts Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
21: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af Caitlin Gould Ysgol Gynradd Bro Sannan 16 Gwent
2il Carwyn Hancock Ysgol Gymunedol Peniel 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Alex Musgrave Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
22: Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
2il Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
3ydd Libby Smith-Lorenz Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
23: Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af Anwen Rees Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
2il Alaw Haf James Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
3ydd Morgan Owen Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
24: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Panteg Ysgol Panteg 16 Gwent
2il Grŵp Iwan Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Wil, Owen, Lydia a Thomas Ysgol Gynradd Llanarth 9 Ceredigion
25: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grŵp Cari, Haul, Madi a Mari Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch 5 Dinbych
2il Grŵp Panteg Ysgol Panteg 16 Gwent
3ydd Grŵp Lisa Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
26: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Elan, Meurig, Lili, Shannon, Gwion, Tomos a Llinos Ysgol Gynradd Maelgwn 4 Conwy
2il Catrin, Louisha, Joe, Ellie a Heledd Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch 5 Dinbych
3ydd Grŵp Erin Ysgol Gynradd Bro Tryweryn 3 Meirionnydd
27: Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 (Gwaith Grŵp)
1af Phoebe a Siwan Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
2il James, Ifan a Gethin Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
28: Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A.(C)
1af Matthew Evans Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Anna Pollard Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Môn
3ydd Tomos Jones Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 15 Caerdydd a'r Fro
29: Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A (C)
1af Shayla Faulkner Ysgol Gynradd Llansadwrn 18 Dwyrain Myrddin
2il Chirstopher Chapman Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy 8 De Powys
3ydd Enfys Ariana Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
30: Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (C)
1af Garmon Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog 5 Dinbych
2il Daniel Jones Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Owain-Rhys Rudge Ysgol Gynradd Sant Curig 15 Caerdydd a'r Fro
31: Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac iau A.A.(C) Grŵp
1af Grŵp Elin a Nia Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Grŵp Iwan Ysgol Gynradd Y Garnedd 2 Eryri
3ydd Grŵp Quinn ac Owen Ysgol Bro Banw 18 Dwyrain Myrddin
32: Gwaith Creadigol 3D Bl.6 ac iau A. A (C) Grŵp
1af Grŵp Matthew a William Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
2il Ewan ac Owain Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Grŵp yr Hafod Ysgol Gynradd Hafod 14 Cymoedd Morgannwg
33: Gwaith Lluniadu 2D Bl.6 ac iau A. A (D)
1af Kiki Morgan-Trewin Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos 9 Ceredigion
2il Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys 3 Meirionnydd
34: Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A (D)
1af Shannon Thomas Ysgol Y Bont 1 Môn
2il Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys 3 Meirionnydd
3ydd Jennesha Davies-Kelly Ysgol Bro Banw 18 Dwyrain Myrddin
35: Gwaith 3D Bl.6 ac iau A. A (D)
1af Lauren Roberts Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Steffan Carroll Ysgol Gynradd Aberporth 9 Ceredigion
3ydd Shannon Thomas Ysgol Y Bont 1 Môn
36: Gwaith 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grŵp
1af Grŵp Alex a Mathew Ysgol Gynradd Blaenau 18 Dwyrain Myrddin
2il Grŵp Arfon Ysgol Y Bont 1 Môn
3ydd Ieuan, Noel, Gruffydd a Mila Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos 9 Ceredigion
37: Gwaith 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grŵp
1af Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos 9 Ceredigion
2il Grŵp Efi Rowles Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
3ydd Jake Stanton a Jake Buckley Ysgol Y Bont 1 Môn
38: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C)
1af Tomos Simpson Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
2il Lewis Fox Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Gwennan Jones Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
39: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C)
1af Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
2il Jordan Evans Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Luke Julian Ysgol Uwchradd Bryn Elian 4 Conwy
40: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (C)
1af Jordan Evans Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
2il Harry Roberts Ysgol Uwchradd Bryn Elian 4 Conwy
3ydd Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
41: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grŵp
1af Kym Webb a Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
2il Grŵp Jordan Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Grŵp Rhodri a Dylan Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
42: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grŵp
1af Grŵp Claire Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
2il Kym Webb a Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
3ydd Grŵp Alun ac Aaron Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
43: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C)
1af Conner Jones Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
2il Jordan McDermott Ysgol Arbennig Y Gogarth 4 Conwy
3ydd Nerys Jones Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
44: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C)
1af Daniel Evans Kinsale School 6 Fflint a Wrecsam
2il Conner Jones Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Keeley Cotterill Ball Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
45: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (C)
1af Conner Jones Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
2il Nerys Jones Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
46: Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp
1af Grŵp Evan Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
2il Grŵp Tamara Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd Grŵp Aaron Coleg Sir Benfro 11 Penfro
47: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp
1af Grŵp Steven Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
48: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D)
1af Terry Tuffrey Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
2il Guto Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd John Jones Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
49: Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
1af Morgan Emlyn Griffith Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il John Jones Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
3ydd Ceuat Zorlu Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
50: Gwaith Creadigol 3D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
1af Dion Jones Ysgol Y Bont 1 Môn
2il John Jones Ysgol Gyfun Emlyn 9 Ceredigion
3ydd Ryan Pritchard Ysgol Uwchradd Llanfyllin 7 Maldwyn
51: Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp
1af Grŵp Daniel Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Grŵp Huw Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd Karl a Dion Ysgol Y Bont 1 Môn
52: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp
1af Grŵp Terry Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
2il Grŵp Dion Ysgol Y Bont 1 Môn
3ydd Grŵp Charlie Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
53: Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D)
1af Natalie Smith Ysgol Y Bont 1 Môn
2il Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Nicholas Hoggins Ysgol Portfield 11 Penfro
54: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D)
1af Gethin Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
2il William Cliftwood Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor 3 Meirionnydd
3ydd Mark Hunt Ysgol Y Bont 1 Môn
55: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D)
1af Rachel Mai Williams Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Llinos Parry Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Rachel Pote Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
56: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp
1af Josh, Zac, Dylan ac Eifion Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
2il Grŵp Tomos Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
3ydd Grŵp Alun Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
57: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp
1af Grŵp Nicola Ysgol Arbennig Pendalar 2 Eryri
2il Grŵp Alex Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Grwp Tomos Ysgol Arbennig Hafod Lon 2 Eryri
58: Argraffu Bl. 2 ac iau
1af Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
2il Abigail Filmer Ysgol Gynradd Glan Morfa 4 Conwy
3ydd Isabel Stubbings Ysgol Gynradd Clocaenog 5 Dinbych
59: Argraffu Bl. 3 a 4
1af Erin Jones Ysgol Gynradd Esgob Morgan 5 Dinbych
2il Cerys Williams Ysgol Gynradd Pentrefoelas 4 Conwy
3ydd Lola Kennedy Ysgol Gymraeg Lon Las 12 Gorllewin Morgannwg
60: Argraffu Bl. 5 a 6
1af Owain Hopping Ysgol Gymraeg Ffwrnes 18 Dwyrain Myrddin
2il Kelly Davies Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
3ydd Sophie Vaughan Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd 4 Conwy
61: Argraffu Bl. 7 ac 8
1af Myfanwy Fenwick Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
2il Ciara Williams Ysgol Gyfun Cwmtawe 12 Gorllewin Morgannwg
3ydd Aled Jones Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
62: Argraffu Bl. 9
1af Ben Grant Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
2il Sean Couello Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
3ydd Lewis Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
63: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af Ioan Rowe Ysgol Gynradd Hafodwenog 10 Gorllewin Myrddin
2il Erin Davies Ysgol Gynradd Ciliau Parc 9 Ceredigion
3ydd Efan Sion Madoc Jones Ysgol Gynradd Y Gorlan 2 Eryri
64: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af Lauren Evans Ysgol Gymraeg Casnewydd 16 Gwent
2il Mared Seeley Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Nedw Prys Peisley Ysgol Llandwrog 2 Eryri
65: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af Guto Griffiths Ysgol Gynradd Twm o'r Nant 5 Dinbych
2il Carys Evans Ysgol Gynradd Talgarreg 9 Ceredigion
3ydd Luke Petersen Ysgol Gynradd Maes Owen 4 Conwy
66: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af Glain Lewis Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
2il Owen Cordiner Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Cerys Swain Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
67: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af Para Aleksandra Ysgol Gyfun Coedcae 18 Dwyrain Myrddin
2il Cadi Roberts Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
3ydd Steffan Rees Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
68: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af Leah Liles Ysgol Y Bedol 18 Dwyrain Myrddin
2il Tesni-Lois Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd 1 Môn
3ydd Aurora Carter Ysgol Gynradd Gymunedol Berriew 7 Maldwyn
69: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni 1 Môn
70: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af Llyr Evans Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones 1 Môn
2il Jordan Arthur Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
71: Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grŵp)
1af   Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
2il   Ysgol Gynradd Y Frenni 11 Penfro
3ydd Ben Thomas Ysgol Gynradd Login Fach 12 Gorllewin Morgannwg
72: Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Dewi Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 13 Morgannwg Ganol
2il Cerys Swain Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
3ydd Moli Jones ac Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
73: Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af Math Gwyn Adran Tref Y Gelli 2 Eryri
2il Lucy Oliver Ysgol Gynradd Tal y Bont 4 Conwy
3ydd Kayleigh Fischer Ysgol Gynradd Llandudoch 11 Penfro
74: Dyluniad 2D Bl 7-9
1af Emilia Jane Johnson Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos 4 Conwy
2il Harri Caradog Hughes Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Nia Seenan Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos 4 Conwy
75: Pyped Bl. 2 ac iau
1af Glesni Wyn Jones Adran Dinas Mawddwy 3 Meirionnydd
2il Nansi Fychan Ysgol Gynradd Glantwymyn 7 Maldwyn
3ydd Isabel Stubbs Ysgol Gymraeg Trelyn 16 Gwent
76: Pyped Bl. 3 a 4
1af Torin Laurie Adran Cerrigydrudion 4 Conwy
2il Osian Dafis Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt 9 Ceredigion
3ydd Lewis Latimer Williams Ysgol Gynradd Iolo Morganwg 15 Caerdydd a'r Fro
77: Pyped Bl. 5 a 6
1af Gwydion ap Phylip Ysgol Gymraeg Brynsierfel 18 Dwyrain Myrddin
2il Osian Maelor Jones Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt 9 Ceredigion
3ydd Lara Martin Ysgol Gynradd Brynffordd 6 Fflint a Wrecsam
78: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau
1af Osian, Neve, Oliver a Kelci Ysgol Babanod Glan Gele 4 Conwy
2il Steffan, Elliw, Elain a James Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
3ydd Grŵp Rhys Ysgol Gynradd Cymerau 2 Eryri
79: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4
1af Albie, Kane a Kari Ysgol Gynradd Llanarth 9 Ceredigion
2il Ffion, Cerys, Iolo a Morgan Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
3ydd Grŵp Briall Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
80: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6
1af Grŵp Cian Adran Morfa Nefyn 2 Eryri
2il Grŵp Tarrin Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
3ydd Grŵp Morgan Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn 3 Meirionnydd
81: Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af Bedwyr Hughes Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
2il Alaw Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Gwawr Owen Williams Adran Llanengan 2 Eryri
82: Mwgwd neu Byped Bl 9
1af Mared Meredydd Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
83: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af Idris Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid 2 Eryri
2il Iago Dafydd Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Magi Non Jones Adran Rhydymain 3 Meirionnydd
84: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af Thomas Brodie Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Môn
2il Tom Lloyd Ysgol Gynradd Pentrefoelas 4 Conwy
3ydd Iolo Dafydd Ysgol Gynradd Nantgaredig 10 Gorllewin Myrddin
85: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af Megan Davies Ysgol Gymraeg Lon Las 12 Gorllewin Morgannwg
2il Lucy Swann Ysgol Gynradd Felinheli 2 Eryri
3ydd Annabelle Blundly Ysgol Gynradd Bro Famau 5 Dinbych
86: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af Hannah Smith-Lorenz Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
2il Libby Smith-Lorenz Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
3ydd Erin Roberts Ysgol Uwchradd Tywyn 3 Meirionnydd
87: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af Steffan Rees Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
2il Mari Rees Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
3ydd Cari Griffiths Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
88: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid 3 Meirionnydd
2il Indigo Young Ysgol Gynradd Bro Brynach 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Lily-Grace Burchell-Bishop Ysgol Gymraeg Cwmbran 16 Gwent
89: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp)
1af Bedwyr, Lleu, Cerys, Mary a Gethin Ysgol Llanychllwydog 11 Penfro
2il Grŵp Gweno Aur Adran Rhydymain 3 Meirionnydd
3ydd Grŵp Indigo Ysgol Gynradd Bro Brynach 10 Gorllewin Myrddin
90: Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Mali Prys Roberts Ysgol Llandwrog 2 Eryri
2il Jaden Bates Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Môn
3ydd Sali Rees Hughes Ysgol Gynradd Pen Barras 5 Dinbych
91: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Ysgol y Wern Ysgol Y Wern 15 Caerdydd a'r Fro
2il Ysgol Gynradd Llandwrog Ysgol Llandwrog 2 Eryri
3ydd Grŵp Amelia Ysgol Gynradd Llanelltyd 3 Meirionnydd
92: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Marged Jones Ysgol G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
2il Arthur Williams Ysgol Gynradd Y Tywyn 1 Môn
3ydd Awen Glyn Roberts Ysgol Gynradd Manod 3 Meirionnydd
93: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Grŵp Nina Adran Corris 3 Meirionnydd
2il Grŵp Elen Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
3ydd Grŵp Rebekah Ysgol Gymraeg Morswyn 1 Môn
94: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af Cerys Hickman Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
2il Ellie Palfrey Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
3ydd Maisie Wolstenholme Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
95: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 9
1af Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
2il Megan Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
3ydd Gwen Esyllt Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 5 Dinbych
96: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Tamsin Williams Ysgol Gynradd Felinwnda 2 Eryri
2il Seth Dearden Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
3ydd Eleanor Ingham Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
97: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Efa Wyn Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Louis Summers Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
3ydd Heledd Fflur Richardson Ysgol Gymraeg Teilo Sant 18 Dwyrain Myrddin
98: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Anna Mai Hughes Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Gwenno Lightfoot Ysgol Gynradd Pentrecelyn 5 Dinbych
3ydd Lleucu Stockton Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
99: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af Abigail Hill Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 15 Caerdydd a'r Fro
2il Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 16 Gwent
3ydd Llio Hughes Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
100: 3D Tecstilau Bl. 9
1af Freya Moran Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones 1 Môn
2il Cari Griffiths Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
3ydd Carys James Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
101: Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af Joseff Humphreys Ysgol Iau Maesincla 2 Eryri
2il Hannah Freckleton Ysgol Gynradd Llys Hywel 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Isabelle Roberts Ysgol Gynradd Bryn Collen 5 Dinbych
102: Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af Rhiannon Hughes Ysgol Gynradd Tal y Bont 4 Conwy
2il Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
3ydd Megan Morris Ysgol Gynradd Bro Tryweryn 3 Meirionnydd
103: Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af Jac Granger Ysgol Gynradd Llanarth 9 Ceredigion
2il Katelyn Airey Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Elin Fflur Lloyd Davies Ysgol Gynradd Pennant 7 Maldwyn
104: Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
2il Ffion Davies Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
3ydd Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1 Môn
105: Gwau/Crosio Bl. 9
1af Catrin Parry-Ephraim Ysgol Uwchradd Y Moelwyn 3 Meirionnydd
106: Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
2il Gruff Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Casey Cranston Ysgol Gynradd Amlwch 1 Môn
107: Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af Mali Rhys Dillon Ysgol Gynradd Sant Curig 15 Caerdydd a'r Fro
2il Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
3ydd Catrin E. Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
108: Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af Charlotte Ralphs Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
2il Nia Bateman Ysgol Gynradd Casblaidd 11 Penfro
3ydd Dyfan Lloyd-Owen Ysgol Gynradd Creigiau 15 Caerdydd a'r Fro
109: Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af Rhodri, Harry, Chloe a Lovis Ysgol Gynradd Llanarth 9 Ceredigion
2il Ysgol Y Llys Ysgol Gynradd Y Llys 5 Dinbych
3ydd Grŵp Halle Ysgol Gynradd Penygloddfa 7 Maldwyn
110: Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af Grŵp Steffan Ysgol Gynradd Llangynnwr 10 Gorllewin Myrddin
2il Grŵp Lucy Adran Corris 3 Meirionnydd
3ydd Aeron, Tyler a Tyler Ysgol Gynradd Syr John Rhys 9 Ceredigion
111: Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af Bruce Elder a Sidney Price Ysgol Gynradd Llanarth 9 Ceredigion
2il Grŵp Nieve Ysgol Gynradd Llanelltyd 3 Meirionnydd
3ydd Grŵp Megan Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
112: Gwehyddu Bl. 7 ac 8
1af Seren James-Williams Ysgol Gyfun Penglais 9 Ceredigion
2il Moli Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
3ydd Ffion Davies Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
113: Gwehyddu Bl. 9
1af Anna Fflur Williams Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen 2 Eryri
2il Ania Wyn Parry Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Amelie Taylor Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
114: Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af Cennin Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
2il Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant 11 Penfro
115: Ffasiwn Blwyddyn 9
1af Alaw Haf James Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 9 Ceredigion
116: Penwisg Bl. 6 ac iau
1af Ffreuer Bristow Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
2il Lois Mererid Hughes Ysgol Gynradd Llanfair D.C. 5 Dinbych
3ydd Betsi Griffiths Ysgol Gynradd Bro Ingli 11 Penfro
117: Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 15 Caerdydd a'r Fro
2il Nia Powell Ysgol G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
3ydd Iago Fussell Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
118: Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af Daniel Thomas Ysgol Gynradd Bodhyfryd 6 Fflint a Wrecsam
2il Heddwyn ap Ioan Cunningham Ysgol Gynradd Talybont 9 Ceredigion
3ydd Ioan Davies Ysgol Gynradd Llannefydd 4 Conwy
119: Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af Sali Gelling Ysgol Gynradd Bod Alaw 4 Conwy
2il Dyfan Lloyd-Owen Ysgol Gynradd Creigiau 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Stella Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen 10 Gorllewin Myrddin
120: Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
2il Tomi Vaughan Ysgol Uwchradd Tywyn 3 Meirionnydd
3ydd Hedd Llwyd Edwards Ysgol Uwchradd Glan y Mor 2 Eryri
121: Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af Llew John Ysgol Gynradd Beca 11 Penfro
2il Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
3ydd Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 15 Caerdydd a'r Fro
122: Print Lliw Bl. 3 a 4
1af Gruffydd Owen Ysgol Gymraeg Bro Ogwr 13 Morgannwg Ganol
2il Noa Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
3ydd Joseff Watson Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
123: Print Lliw Bl. 5 a 6
1af Rhys Gruffudd Jones Adran Deudraeth 3 Meirionnydd
2il Aran Lock Ysgol Gynradd Y Glannau 11 Penfro
3ydd Samantha Price Ysgol Gynradd Bryn Collen 5 Dinbych
124: Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni 1 Môn
2il Elan Duggan Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
3ydd Guto Huws Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
125: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Matilda Sefton Ysgol Gymraeg Ifor Hael 16 Gwent
2il Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
3ydd Awen Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
126: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af Elin Mai Jones Ysgol Gynradd Chwilog 2 Eryri
2il Elin Howells Ysgol Gynradd Ciliau Parc 9 Ceredigion
3ydd Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
127: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af Thomas Woodthorpe Ysgol Gynradd Cenarth 9 Ceredigion
2il Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch 11 Penfro
3ydd Elen Nanlys Edwards Adran Y Groeslon 2 Eryri
128: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Sara Llwyd James Ysgol Bro Myrddin 10 Gorllewin Myrddin
2il Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
3ydd Tomi Vaughan Ysgol Uwchradd Tywyn 3 Meirionnydd
129: Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af Bodhi Kelly Parkinson Ysgol Gynradd Trelogan 6 Fflint a Wrecsam
2il Nia Powell Ysgol G. G. Llantrisant 13 Morgannwg Ganol
3ydd Lowri Meles James Evans Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
130: Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af Olivia Roberts Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant 7 Maldwyn
2il Paul Foster Ysgol Gynradd Tre Ioan 10 Gorllewin Myrddin
3ydd Dafi Sion Evans Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
131: Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af Ben Noden Ysgol Gynradd Talhaiarn 4 Conwy
2il Bethan Ruck Ysgol Gymraeg Cwm Derwen 16 Gwent
3ydd Anest Gwenllian Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn 2 Eryri
132: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli 11 Penfro
2il Glain Lewis Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
3ydd Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
133: Ffilm neu animeiddiad - Cynradd
1af Stella Maris Hughes Watts Adran Deudraeth 3 Meirionnydd
2il Hedydd Ioan Ysgol Gynradd Bro Lleu 2 Eryri
3ydd Grwp Rhys Griffiths Ysgol Gymraeg Pontardawe 12 Gorllewin Morgannwg
134: Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd
1af Owain Llyr Pritchard Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle 2 Eryri
2il Bedwyr a Nia Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Luke Anderson a Joey Griffiths Ysgol Uwchradd Dinas Bran 5 Dinbych
135: Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af Glesni Wyn Jones Adran Dinas Mawddwy 3 Meirionnydd
2il Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair 7 Maldwyn
3ydd Angelle Clark Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos 6 Fflint a Wrecsam
136: Gemwaith Bl. 3 a 4
1af Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr 9 Ceredigion
2il Ceris-Mai Evans Ysgol Gynradd Llanelltyd 3 Meirionnydd
3ydd Elen Brennan Ysgol Gynradd Glan Morfa 4 Conwy
137: Gemwaith Bl. 5 a 6
1af Nel Jones Ysgol Llandwrog 2 Eryri
2il Mali Closs-Sharp Ysgol Gynradd Gwenffrwd 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Rebecca Szpadt Ysgol Gynradd Llanarth 9 Ceredigion
138: Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af Jenny Page Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 14 Cymoedd Morgannwg
2il Gwennol Griffiths Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
3ydd Ella Haf Oldfield Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd 6 Fflint a Wrecsam
139: Gemwaith Bl. 9
1af Mared Meredydd Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd 5 Dinbych
2il Robert Jenkins Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Jordan Evans Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
140: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
2il Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth 15 Caerdydd a'r Fro
3ydd Megan Evans Ysgol Gynradd Glan Cleddau 11 Penfro
141: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af Tesni-Lois Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd 1 Môn
2il Niamh Hughes Ysgol Gynradd Llanfarian 9 Ceredigion
3ydd Lowri Cerys Brown Adran Rhydymain 3 Meirionnydd
142: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af Sion Pyrs Owen Adran Ysbyty Ifan 4 Conwy
2il Cara Rees-James Ysgol Gynradd Clydau 11 Penfro
3ydd Sian Fflur Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch 9 Ceredigion
143: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grŵp
1af Manon, Ellie a Nia Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Grŵp Iolo Ysgol Gynradd Bontnewydd 2 Eryri
3ydd Llyr, Mari a Tom Ysgol Gynradd Llanfarian 9 Ceredigion
144: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grŵp
1af Grŵp Brandon Ysgol Gynradd Y Traeth 3 Meirionnydd
2il Grŵp Emma Aelwyd Llanystumdwy 2 Eryri
3ydd Osian, Tali, William, Harri a Llion Ysgol Gynradd Mynach 9 Ceredigion
145: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grŵp
1af Lucy, Ella a Stephanie Ysgol Gynradd Llanilar 9 Ceredigion
2il Grŵp Kane Ysgol Gynradd Y Traeth 3 Meirionnydd
3ydd Grŵp Dafydd Ysgol Gynradd Bro Sannan 16 Gwent
146: Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig 9 Ceredigion
2il Cerys Pollock Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
147: Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af Hanna James Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
2il Sophie Bailey Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
148: Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grŵp
1af Ysgol Gynradd Cae'r Felin Ysgol Gynradd Cae'r Felin 9 Ceredigion
2il Nedw a Twm Adran Llanuwchllyn 3 Meirionnydd
3ydd Garmon, Nel, Erin, Efan, Seren, Mia a Megan Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch 5 Dinbych
149: Creu Artefact Bl 3 a 4 Gwaith Grŵp
1af Grŵp Charlie Adran Henblas 1 Môn
2il Ffion a Megan Ysgol Gynradd Bro Ingli 11 Penfro
3ydd Enid a Saran Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
150: Creu Artefact Bl 5 a 6 Gwaith Grŵp
1af Alex, Jacob, Azim a Lewis Ysgol Gynradd Bro Gwydir 4 Conwy
2il Grŵp Carys Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos 6 Fflint a Wrecsam
3ydd Erin Haf a Tesni Adran Rhydymain 3 Meirionnydd
151: Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af Iona Meleri Gwyn Jones Ysgol Uwchradd Botwnnog 2 Eryri
2il Moli Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
3ydd Darya Williams Ysgol Gyfun Rhydywaun 14 Cymoedd Morgannwg
152: Creu Arteffact Bl. 9
1af Eboni Powell Ysgol Uwchradd y Creuddyn 4 Conwy
2il Iestyn Richards Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
3ydd Cari Griffiths Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
153: Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af Fflur Jones Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
2il Megan Alaw Lewis Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
3ydd Mari Richards Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
154: Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af Osian Rees Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
2il Kate Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Ally Wilson Coleg Sir Benfro 11 Penfro
155: Creu Arteffact dan 25 oed
1af Joe Andrew Coleg Plas Dwbl 11 Penfro
2il Ffion Esyllt Roberts Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
3ydd Lois Roberts-Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
157: CAD Bl. 10 ac 11
1af Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
158: CAD Bl. 12 a dan 19 oed
1af Jonathan Brayley Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Elin Evans Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi 7 Maldwyn
159: CAD / CAM Bl. 7-9
1af Zoe Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Alpha Evans Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
3ydd Mari Lois Evans Adran Botwnnog 2 Eryri
160: CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af Rebecca James Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
2il Ceris Davies Ysgol Uwchradd Tregaron 9 Ceredigion
161: CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af Ifan Morgan Ysgol Uwchradd Aberteifi 9 Ceredigion
2il Kate Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
162: Celf dan 19 oed
1af Luned Bedwyr Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor 2 Eryri
2il Elinor Griffiths Ysgol Gyfun Gwynllyw 16 Gwent
3ydd Dewi Uridge Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
163: Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed
1af Steffan Roberts Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader 3 Meirionnydd
3ydd Dorian Davies Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
164: Casgliad o waith gorffenedig CDT 18-25 oed
1af Dewi Uridge Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn 9 Ceredigion
2il Lea Sautin Aelod Unigol Cylch Llyn 2 Eryri
3ydd Mirain Fflur Tu allan i Gymru 17 Tu allan i Gymru
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH} {IDRHANBARTH} {RHANBARTH}