Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2016
Rhanbarth Ynys Môn 
Eisteddfod Rhanbarth Môn 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Cefni 2016 2 1
Eisteddfod Cylch Alaw / Cybi 2016 4 1
Eisteddfod Cylch Eilian 2016 3 1
Eisteddfod Cylch Glannau Menai 2016 1 1
CDT Môn 2016 0 5
Rhanbarth Eryri 
Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Arfon 2016 5 1
Eisteddfod Cylch Bangor / Ogwen 2016 7 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Nantlle 2016 8 1
Eisteddfod Cylch Eifionydd 2016 6 1
Eisteddfod Cylch Llŷn 2016 9 1
CDT Eryri 2016 0 5
CDT Cylch Arfon 2016 5 5
CDT Cylch Bangor / Ogwen 2016 7 5
CDT Cylch Dyffryn Nantlle 2016 8 5
CDT Cylch Eifionydd 2016 6 5
CDT Cylch Llŷn 2016 9 5
Rhanbarth Meirionnydd 
Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Ardudwy 2016 10 1
Eisteddfod Cylch Dysynni 2016 11 1
Eisteddfod Cylch Idris 2016 12 1
Eisteddfod Cylch Ffestiniog 2016 13 1
Eisteddfod Cylch Penllyn 2016 14 1
CDT Meirionnydd 2016 0 5
CDT Cylch Ardudwy 2016 10 5
CDT Cylch Dysynni 2016 11 5
CDT Cylch Idris 2016 12 5
CDT Cylch Ffestiniog 2016 13 5
CDT Cylch Penllyn 2016 14 5
Rhanbarth Conwy 
Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Bro Conwy 2016 17 1
Eisteddfod Cylch Bro Dulas 2016 15 1
Eisteddfod Cylch Uwchaled 2016 19 1
Eisteddfod Cylch Uwch Conwy 2016 18 1
CDT Conwy 2016 0 5
CDT Cylch Bro Aled 2016 16 5
CDT Cylch Bro Conwy 2016 17 5
CDT Cylch Bro Dulas 2016 15 5
CDT Cylch Uwch Aled 2016 19 5
CDT Cylch Uwch Conwy 2016 18 5
Rhanbarth Dinbych 
Eisteddfod Cylch Dinbych 2016 20 1
Eisteddfod Cylch Edeyrnion 2016 21 1
Eisteddfod Cylch Rhuddlan 2016 22 1
Eisteddfod Cylch Rhuthun 2016 23 1
CDT Dinbych 2016 0 5
CDT Cylch Edeyrnion 2016 21 5
CDT Cylch Rhuddlan 2016 22 5
CDT Cylch Rhuthun 2016 23 5
Rhanbarth Fflint a Wrecsam 
Eisteddfod Rhanbarth Fflint a Wrecsam 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Maelor 2016 24 1
Eisteddfod Cylch Treffynnon 2016 26 1
Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug 2016 25 1
Eisteddfod Cylch Wrecsam 2016 72 1
CDT Fflint a Wrecsam 2016 0 5
CDT Cylch Maelor 2016 24 5
CDT Cylch Treffynnon 2016 26 5
CDT Cylch Yr Wyddgrug 2016 25 5
CDT Cylch Wrecsam 2016 72 5
Rhanbarth Maldwyn 
Eisteddfod Rhanbarth Maldwyn 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Bro Ddyfi 2016 29 1
Eisteddfod Cylch Bro Hafren 2016 28 1
Eisteddfod Cylch Caereinion 2016 27 1
Eisteddfod Cylch Myllin 2016 30 1
CDT Maldwyn 2016 0 5
CDT Cylch Bro Ddyfi 2016 29 5
CDT Cylch Bro Hafren 2016 28 5
CDT Cylch Caereinion 2016 27 5
CDT Cylch Myllin 2016 30 5
Rhanbarth Brycheiniog a Maesyfed 
Eisteddfod Rhanbarth Brycheiniog a Maesyfed 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Y Llannau 2016 32 1
Rhanbarth Ceredigion 
Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Aberteifi 2016 35 1
Eisteddfod Cylch Aberystwyth 2016 39 1
Eisteddfod Cylch Aeron 2016 34 1
Eisteddfod Cylch Llambed 2016 36 1
Eisteddfod Cylch Llandysul 2016 37 1
Eisteddfod Cylch Tregaron 2016 38 1
CDT Ceredigion 2016 0 5
Rhanbarth Gorllewin Myrddin 
Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Caerfyrddin 2016 40 1
Eisteddfod Cylch Cwm Taf 2016 70 1
Eisteddfod Cylch Mynydd Mawr 2016 45 1
CDT Gorllewin Myrddin 2016 0 5
Rhanbarth Penfro 
Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Abergwaun 2016 48 1
Eisteddfod Cylch Clunderwen 2016 50 1
Eisteddfod Cylch Dewi 2016 51 1
Eisteddfod Cylch Penfro 2016 47 1
Eisteddfod Cylch Y Frenni 2016 52 1
CDT Penfro 2016 0 5
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 
Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Abertawe 2016 54 1
Eisteddfod Cylch Cwmtawe 2016 56 1
Eisteddfod Cylch Llwchwr 2016 55 1
Eisteddfod Cylch Nedd / Afan 2016 53 1
Eisteddfod Cylch Treforys 2016 71 1
CDT Gorllewin Morgannwg 2016 0 5
Rhanbarth Morgannwg Ganol 
Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Llantrisant 2016 57 1
Eisteddfod Cylch Ogwr 2016 58 1
Eisteddfod Cylch Pontypridd 2016 60 1
CDT Morgannwg Ganol 2016 0 5
Rhanbarth Cymoedd Morgannwg 
Eisteddfod Rhanbarth Cymoedd Morgannwg 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Rhondda 2016 59 1
Eisteddfod Cylch Cynon a Merthyr 2016 61 1
CDT Cymoedd Morgannwg 2016 0 5
Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 
Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Gorllewin Caerdydd 2016 65 1
Eisteddfod Cylch Y Fro 2016 63 1
Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd 69 1
CDT Caerdydd a'r Fro 2016 0 5
Rhanbarth Gwent 
Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Cwm Rhymni 2016 67 1
Eisteddfod Cylch Llanofer 2016 66 1
CDT Gwent 2016 0 5
Rhanbarth Tu allan i Gymru 
Eisteddfod Rhanbarth Tu allan i Gymru 2016 68 1
Rhanbarth Dwyrain Myrddin 
Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2016 0 1
Eisteddfod Cylch Blaenau Tywi 2016 46 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Aman 2016 42 1
Eisteddfod Cylch Llanelli 2016 41 1
CDT Dwyrain Myrddin 2016 0 5
{DIGWYDDIAD}{DIGWYDDIADHIR} {CODDIGWYDDIAD} {RHANBARTH_1} {CYLCH} {MAES}