Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2015
Rhanbarth Môn 
Eisteddfod Rhanbarth Môn 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Cefni 2015 2 1
Eisteddfod Cylch Alaw / Cybi 2015 4 1
Eisteddfod Cylch Eilian 2015 3 1
Eisteddfod Cylch Glannau Menai 2015 1 1
CDT Môn 2015 0 5
Rhanbarth Eryri 
Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Arfon 2015 5 1
Eisteddfod Cylch Bangor / Ogwen 2015 7 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Nantlle 2015 8 1
Eisteddfod Cylch Eifionydd 2015 6 1
Eisteddfod Cylch Llŷn 2015 9 1
CDT Eryri 2015 0 5
CDT Cylch Arfon 2015 5 5
CDT Cylch Bangor / Ogwen 2015 7 5
CDT Cylch Dyffryn Nantlle 2015 8 5
CDT Cylch Eifionydd 2015 6 5
CDT Cylch Llŷn 2015 9 5
Rhanbarth Meirionnydd 
Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Ardudwy 2015 10 1
Eisteddfod Cylch Dysynni 2015 11 1
Eisteddfod Cylch Idris 2015 12 1
Eisteddfod Cylch Ffestiniog 2015 13 1
Eisteddfod Cylch Penllyn 2015 14 1
CDT Meirionnydd 2015 0 5
CDT Cylch Ardudwy 2015 10 5
CDT Cylch Dysynni 2015 11 5
CDT Cylch Ffestiniog 2015 12 5
CDT Cylch Idris 2015 13 5
CDT Cylch Penllyn 2015 14 5
Rhanbarth Conwy 
Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Bro Aled 2015 16 1
Eisteddfod Cylch Bro Conwy 2015 17 1
Eisteddfod Cylch Bro Dulas 2015 15 1
Eisteddfod Cylch Uwchaled 2015 19 1
Eisteddfod Cylch Uwch Conwy 2015 18 1
CDT Conwy 2015 0 5
CDT Cylch Bro Aled 2015 16 5
CDT Cylch Bro Conwy 2015 17 5
CDT Cylch Bro Dulas 2015 15 5
CDT Cylch Uwch Aled 2015 19 5
CDT Cylch Uwch Conwy 2015 18 5
Rhanbarth Dinbych 
Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Dinbych 2015 20 1
Eisteddfod Cylch Edeyrnion 2015 21 1
Eisteddfod Cylch Rhuddlan 2015 22 1
Eisteddfod Cylch Rhuthun 2015 23 1
CDT Dinbych 2015 0 5
CDT Cylch Dinbych 2015 20 5
CDT Cylch Edeyrnion 2015 21 5
CDT Cylch Rhuddlan 2015 22 5
CDT Cylch Rhuthun 2015 23 5
Rhanbarth Fflint a Wrecsam 
Eisteddfod Rhanbarth Fflint a Wrecsam 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Maelor 2015 24 1
Eisteddfod Cylch Treffynnon 2015 26 1
Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug 2015 25 1
Eisteddfod Cylch Wrecsam 2015 72 1
CDT Fflint a Wrecsam 2015 0 5
CDT Cylch Maelor 2015 24 5
CDT Cylch Treffynnon 2015 26 5
CDT Cylch Yr Wyddgrug 2015 25 5
Rhanbarth Maldwyn 
Eisteddfod Rhanbarth Maldwyn 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Bro Ddyfi 2015 29 1
Eisteddfod Cylch Bro Hafren 2015 28 1
Eisteddfod Cylch Caereinion 2015 27 1
Eisteddfod Cylch Myllin 2015 30 1
CDT Maldwyn 2015 0 5
CDT Cylch Bro Ddyfi 2015 29 5
CDT Cylch Bro Hafren 2015 28 5
CDT Cylch Caereinion 2015 27 5
CDT Cylch Myllin 2015 30 5
Rhanbarth De Powys 
Eisteddfod Rhanbarth De Powys 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Ystradgynlais 2015 31 1
CDT De Powys 2015 0 5
CDT Cylch Aberhonddu 2015 33 5
CDT Cylch Y Llannau 2015 32 5
CDT Cylch Ystradgynlais 2015 31 5
Rhanbarth Ceredigion 
Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Aberteifi 2015 35 1
Eisteddfod Cylch Aberystwyth 2015 39 1
Eisteddfod Cylch Aeron 2015 34 1
Eisteddfod Cylch Llambed 2015 36 1
Eisteddfod Cylch Llandysul 2015 37 1
Eisteddfod Cylch Tregaron 2015 38 1
CDT Ceredigion 2015 0 5
Rhanbarth Gorllewin Myrddin 
Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Caerfyrddin 2015 40 1
Eisteddfod Cylch Cwm Taf 2015 70 1
Eisteddfod Cylch Mynydd Mawr 2015 45 1
CDT Gorllewin Myrddin 2015 0 5
Rhanbarth Penfro 
Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Abergwaun 2015 48 1
Eisteddfod Cylch Clunderwen 2015 50 1
Eisteddfod Cylch Dewi 2015 51 1
Eisteddfod Cylch Penfro 2015 47 1
Eisteddfod Cylch Y Frenni 2015 52 1
CDT Penfro 2015 0 5
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 
Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Abertawe 2015 54 1
Eisteddfod Cylch Cwmtawe 2015 56 1
Eisteddfod Cylch Llwchwr 2015 55 1
Eisteddfod Cylch Nedd / Afan 2015 53 1
Eisteddfod Cylch Treforys 2015 71 1
CDT Gorllewin Morgannwg 2015 0 5
Rhanbarth Morgannwg Ganol 
Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Llantrisant 2015 57 1
Eisteddfod Cylch Ogwr 2015 58 1
Eisteddfod Cylch Pontypridd 2015 60 1
CDT Morgannwg Ganol 2015 0 5
Rhanbarth Cymoedd Morgannwg 
Eisteddfod Rhanbarth Cymoedd Morgannwg 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Rhondda 2015 59 1
CDT Cymoedd Morgannwg 2015 0 5
Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 
Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Dwyrain Caerdydd 2015 64 1
Eisteddfod Cylch Gorllewin Caerdydd 2015 65 1
Eisteddfod Cylch Y Fro 2015 63 1
CDT Caerdydd a'r Fro 2015 0 5
Rhanbarth Gwent 
Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Cwm Rhymni 2015 67 1
Eisteddfod Cylch Llanofer 2015 66 1
CDT Gwent 2015 0 5
Rhanbarth Tu allan i Gymru 
Eisteddfod Rhanbarth Tu allan i Gymru 2015 68 1
CDT Rhanbarth Tu allan i Gymru 2015 68 5
Rhanbarth Dwyrain Myrddin 
Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2015 0 1
Eisteddfod Cylch Blaenau Tywi 2015 46 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Aman 2015 42 1
Eisteddfod Cylch Llanelli 2015 41 1
CDT Dwyrain Myrddin 2015 0 5
{DIGWYDDIAD}{DIGWYDDIADHIR} {CODDIGWYDDIAD} {RHANBARTH_1} {CYLCH} {MAES}