Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2014
Rhanbarth Môn 
Eisteddfod Rhanbarth Môn 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Cefni 2014 2 1
Eisteddfod Cylch Alaw / Cybi 2014 4 1
Eisteddfod Cylch Eilian 2014 3 1
Eisteddfod Cylch Glannau Menai 2014 1 1
CDT Môn 2014 0 5
Rhanbarth Eryri 
Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Arfon 2014 5 1
Eisteddfod Cylch Bangor / Ogwen 2014 7 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Nantlle 2014 8 1
Eisteddfod Cylch Eifionydd 2014 6 1
Eisteddfod Cylch Llŷn 2014 9 1
CDT Eryri 2014 0 5
Rhanbarth Meirionnydd 
Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Ardudwy 2014 10 1
Eisteddfod Cylch Dysynni 2014 11 1
Eisteddfod Cylch Idris 2014 12 1
Eisteddfod Cylch Ffestiniog 2014 13 1
Eisteddfod Cylch Penllyn 2014 14 1
CDT Meirionnydd 2014 0 5
CDT Cylch Ardudwy 2014 10 5
CDT Cylch Dysynni 2014 11 5
CDT Cylch Ffestiniog 2014 12 5
CDT Cylch Idris 2014 13 5
CDT Cylch Penllyn 2014 14 5
Rhanbarth Conwy 
Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Bro Aled 2014 16 1
Eisteddfod Cylch Bro Conwy 2014 17 1
Eisteddfod Cylch Bro Dulas 2014 15 1
Eisteddfod Cylch Uwchaled 2014 19 1
Eisteddfod Cylch Uwch Conwy 2014 18 1
CDT Conwy 2014 0 5
CDT Cylch Bro Aled 2014 16 5
CDT Cylch Bro Conwy 2014 17 5
CDT Cylch Bro Dulas 2014 15 5
CDT Cylch Uwch Aled 2014 19 5
CDT Cylch Uwch Conwy 2014 18 5
Rhanbarth Dinbych 
Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Dinbych 2014 20 1
Eisteddfod Cylch Edeyrnion 2014 21 1
Eisteddfod Cylch Rhuddlan 2014 22 1
Eisteddfod Cylch Rhuthun 2014 23 1
CDT Cylch Dinbych 2014 20 5
CDT Rhanbarth Dinbych 2014 0 5
CDT Cylch Edeyrnion 2014 21 5
CDT Cylch Rhuddlan 2014 22 5
CDT Cylch Rhuthun 2014 23 5
Rhanbarth Fflint a Wrecsam 
Eisteddfod Rhanbarth Fflint a Wrecsam 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Maelor 2014 24 1
Eisteddfod Cylch Treffynnon 2014 26 1
Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug 2014 25 1
Eisteddfod Cylch Wrecsam 2014 72 1
CDT Fflint a Wrecsam 2014 0 5
Rhanbarth Maldwyn 
Eisteddfod Rhanbarth Maldwyn 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Bro Ddyfi 2014 29 1
Eisteddfod Cylch Bro Hafren 2014 28 1
Eisteddfod Cylch Caereinion 2014 27 1
Eisteddfod Cylch Myllin 2014 30 1
CDT Maldwyn 2014 0 5
CDT Cylch Bro Ddyfi 2014 29 5
CDT Cylch Bro Hafren 2014 28 5
CDT Cylch Caereinion 2014 27 5
CDT Cylch Myllin 2014 30 5
Rhanbarth De Powys 
Eisteddfod Rhanbarth De Powys 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Aberhonddu 2014 33 1
Eisteddfod Cylch Y Llannau 2014 32 1
CDT De Powys 2014 0 5
Rhanbarth Ceredigion 
Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Aberteifi 2014 35 1
Eisteddfod Cylch Aberystwyth 2014 39 1
Eisteddfod Cylch Aeron 2014 34 1
Eisteddfod Cylch Llambed 2014 36 1
Eisteddfod Cylch Llandysul 2014 37 1
Eisteddfod Cylch Tregaron 2014 38 1
CDT Ceredigion 2014 0 5
Rhanbarth Gorllewin Myrddin 
Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Caerfyrddin 2014 40 1
Eisteddfod Cylch Cwm Taf 2014 70 1
Eisteddfod Cylch Mynydd Mawr 2014 45 1
CDT Gorllewin Myrddin 2014 0 5
Rhanbarth Penfro 
Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Abergwaun 2014 48 1
Eisteddfod Cylch Clunderwen 2014 50 1
Eisteddfod Cylch Dewi 2014 51 1
Eisteddfod Cylch Penfro 2014 47 1
Eisteddfod Cylch Y Frenni 2014 52 1
CDT Penfro 2014 0 5
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 
Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Morgannwg 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Abertawe 2014 54 1
Eisteddfod Cylch Cwmtawe 2014 56 1
Eisteddfod Cylch Llwchwr 2014 55 1
Eisteddfod Cylch Nedd / Afan 2014 53 1
Eisteddfod Cylch Treforys 2014 71 1
CDT Gorllewin Morgannwg 2014 0 5
Rhanbarth Morgannwg Ganol 
Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Llantrisant 2014 57 1
Eisteddfod Cylch Ogwr 2014 58 1
Eisteddfod Cylch Pontypridd 2014 60 1
CDT Morgannwg Ganol 2014 0 5
Rhanbarth Cymoedd Morgannwg 
Eisteddfod Rhanbarth Cymoedd Morgannwg 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Rhondda 2014 59 1
Eisteddfod Cylch Cynon a Merthyr 2014 61 1
CDT Cymoedd Morgannwg 2014 0 5
Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 
Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Dwyrain Caerdydd 2014 64 1
Eisteddfod Cylch Gorllewin Caerdydd 2014 65 1
Eisteddfod Cylch Y Fro 2014 63 1
CDT Caerdydd a'r Fro 2014 0 5
Rhanbarth Gwent 
Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Cwm Rhymni 2014 67 1
Eisteddfod Cylch Llanofer 2014 66 1
CDT Gwent 2014 0 5
Rhanbarth Tu allan i Gymru 
Eisteddfod Rhanbarth Tu allan i Gymru 2014 68 1
Rhanbarth Dwyrain Myrddin 
Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2014 0 1
Eisteddfod Cylch Blaenau Tywi 2014 46 1
Eisteddfod Cylch Dyffryn Aman 2014 42 1
Eisteddfod Cylch Llanelli 2014 41 1
CDT Dwyrain Myrddin 2014 0 5
{DIGWYDDIAD}{DIGWYDDIADHIR} {CODDIGWYDDIAD} {RHANBARTH_1} {CYLCH} {MAES}