174: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af Ela Wynne Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il Matilda Quant Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd Ellie Watersmith Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
175: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il Magi Wynne Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd Sovay Hall Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
176: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af Mari Hughes Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy
2il Daisy Williams Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Roxy Palmer Ysgol Gynradd Esgob Morgan
184: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(D)
1af Ifan Morris Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
187: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Elsa Wyn Jones Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
2il Jake Morgan Davies Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
3ydd Betsan Mair Lloyd Davies Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
188: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Ela Louise Evans Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il William Elis Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Rhys Jones Ysgol Gynradd Y Gwernant
189: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Kai Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Daisy Lidster Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd Ceira Mair Williams Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
190: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Parti Blwyddyn 2 Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
2il Parti Cadi Elenna Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Parti Romy Ysgol Babanod Y Parc
191: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Alys Haf Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Parti Mili Anne Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd Dynion Ffon Ysgol Gynradd Esgob Morgan
192: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Gwaith Megan, Seren, Mia a Leah Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il Grwp Awen Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Parti Bethan Ysgol Gymraeg Dewi Sant
196: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C)
1af Gruffudd Crowther Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
198: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D)
1af Reuben Owens Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il Kieran Boluda Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
3ydd Ian Chen Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
207: Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af Elis Roberts Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il Gracey Owen Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd Amelia Lloyd Coleg Myddelton
208: Dyluniad 2D Bl 7-9
1af Rhydian Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
209: Dyluniad 2D Bl. 10 a dan 19 oed
1af Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
210: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af Cadi Elenna Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Hermione Edwards Ysgol Gynradd Y Gwernant
3ydd Lucy Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
211: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af Isla Hughes Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il Ygraine Blackburn Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
3ydd William Schrimshaw Ysgol Gynradd Trefnant
212: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af Meghan Massey Ysgol Gynradd Trefnant
2il Poppy Kowal Ysgol Gynradd Trefnant
3ydd Maggie Perrin Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
214: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
215: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
2il Wil owain Roberts Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
3ydd TOMI LEWIS ROBERTS Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
218: Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Ffion Emanuel Ysgol Gynradd Pen Barras
2il MARED ROGERS Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd Loti Barry Ysgol Gynradd Tremeirchion
219: Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il Osian Emanuel Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
220: Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
2il Ffion Jones Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos
3ydd Siwan FFflur Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
221: Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Emily Morris Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il Ned Lewys Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
223: Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af Elsi Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il Teifi Evans Ysgol Gynradd Y Gwernant
3ydd Annabel Pearce Ysgol Gynradd Y Gwernant
224: Print Lliw Bl. 3 a 4
1af Meleri Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
2il Elin Fflur Wilcox Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Bleddyn Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog
225: Print Lliw Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
2il Siwan FFflur Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
3ydd Elain Hedd Ellis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
226: Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af Ned Lewys Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il Emily Morris Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
228: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Cerys Dutton Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il Loti Barry Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Owen Llew Wilcox Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
229: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il Osian Emanuel Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd Faye Morris Ysgol Gymraeg Dewi Sant
230: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af Elain Hedd Ellis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Siwan FFflur Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
231: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Ned Lewys Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
233: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af Verity Mae Livingston Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
2il MARED ROGERS Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd Noa Wilkinson Ysgol Gynradd Pen Barras
234: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af Faye Morris Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il India Rose Livingston Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
3ydd Meleri Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
235: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af Cadi Anderson Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il Amelia Lloyd Coleg Myddelton
3ydd Siwan FFflur Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
236: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af Emily Morris Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il Ned Lewys Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
238: Argraffu Bl. 2 ac iau
1af Elis Clwyd Jones Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
2il Liwsi Jones Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
3ydd Seth Lloyd Parry Ysgol Gynradd Bro Elwern
239: Argraffu Bl. 3 a 4
1af Tomos Roberts Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il Hari Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
3ydd Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
240: Argraffu Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
2il Harrison Garrod Ysgol Gynradd Bro Elwern
243: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af Ela Wynne Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il Loti Grug Roberts Ysgol Gynradd Pant Pastynog
244: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af Magi Wynne Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il Breagha Medi MacFarlane Wynne Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Mari Lois Roberts Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
245: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
2il Harrison Garrod Ysgol Gynradd Bro Elwern
248: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Prys Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il Efa Roberts Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd Owen Wilson Ysgol Gynradd Y Gwernant
249: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Sioned Pugh Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Ynyr Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
250: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Alaw haf Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Lily Staniforth Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Tara Celyn Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
251: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp)
1af Parti Blwyddyn 2 Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
2il Grwp Henllan Hapus Ysgol Gynradd Henllan
3ydd Grwp Mabel ac Annabel Ysgol Gynradd Y Gwernant
252: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Parti Poppy, Maeve ac Izzy Ysgol Gynradd Y Gwernant
2il Parti Seren Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd Sasha,Carys,Elsa Ysgol Gynradd Pant Pastynog
253: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af saffari Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il cefnfor Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Lacey a Sara Bl. 5 a 6 Ysgol Gynradd Bro Elwern
254: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Chloe Baines Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il Ned Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
255: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed
1af Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
256: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Elsi Morgan Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
2il Ana MacCarter Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
257: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Mabli Lebbon Pierce Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
258: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Gwendolen Williams Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd Emma Owen Ysgol Gynradd Bro Elwern
260: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed
1af Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
261: Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af Lili Cet Williams Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
2il Osian Jones Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Elin Parry Jones Ysgol Gynradd Tremeirchion
262: Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af Tilly Davies Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il Kacie Thomas Ysgol Gynradd Bro Elwern
3ydd Dafydd Huw Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
263: Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af Gwendolen Williams Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il Annie Rose Evans Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
3ydd Megan Elenid Williams Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
264: Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af YSGOL TREMEIRCHION - GRWP YR ARDD Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il YSGOL TREMERICHION- GRWP YR GOEDWIG Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Grwp Teifi, Hermione a Nell Ysgol Gynradd Y Gwernant
265: Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Bro Elwern Bl. 3 a 4 Ysgol Gynradd Bro Elwern
2il Gwaith Disgyblion Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd Parti Blwyddyn 3 & 4 Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
266: Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Blwyddyn 5 & 6 Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
2il YSGOL TREMERICHION Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Gwaith Megan, Seren, Mia a Leah Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
269: Penwisg Bl. 6 ac iau
1af Gwendolen Williams Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il Mari Grug Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Mari Lloyd Evans Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
273: Pyped Bl. 2 ac iau
1af Prys Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il Lili Hedd Roberts Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
3ydd Efa Parkes Ysgol Gynradd Henllan
274: Pyped Bl. 3 a 4
1af Mali Madog Williams Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Mia Jervis Ysgol Gynradd Trefnant
275: Pyped Bl. 5 a 6
1af Robin Owen Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Archie Lawson Ysgol Gynradd Henllan
3ydd Cian Burgess Ysgol Gynradd Henllan
276: Mwgwd neu Byped dan 19 oed
1af Violet Burgess Ysgol Gynradd Esgob Morgan
2il Ava Ross Ysgol Gynradd Esgob Morgan
3ydd Elin Roberts Ysgol Gynradd Esgob Morgan
277: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau
1af Grwp Amelia a Lilly Ysgol Gynradd Y Gwernant
2il Grwp Mabel ac Annabel Ysgol Gynradd Y Gwernant
278: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4
1af Parti Emily Grace Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il Parti Efa Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Parti Anifeiliaid Ysgol Gynradd Esgob Morgan
279: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6
1af Parti Mari Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
280: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Ela Wynne Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il Mari Lloyd Evans Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Molly Thornton Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
281: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Betsan Malen Roberts Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Lleucu Haf Smith Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Meleri Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
282: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Rhys McDonough Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Elis Roberts Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Carmella Mouradi Ysgol Gynradd Esgob Morgan
283: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af Merched Dinas Bran Ysgol Uwchradd Dinas Brân
2il Rebecca Lois Wynne Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
285: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af GOFODWYR BETWS Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il Parti Azura Ysgol Babanod Y Parc
3ydd Grwp Deian Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
286: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Blwyddyn 3 & 4 A Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
2il Parti Blwyddyn 3 & 4 B Ysgol Gynradd Dyffryn Iâl
3ydd Parti Aidan Ysgol Gymraeg Dewi Sant
287: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Catrin Fflur Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Parti Meilir Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Parti Leon Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
300: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau
1af Cai Jones Ysgol Babanod Y Parc
2il Gwydion Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
3ydd Azura Clark Ysgol Babanod Y Parc
301: Creu Arteffact Bl. 3 a 4
1af Meleri Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
2il Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Cheryse Farrer Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
302: Creu Arteffact Bl. 5 a 6
1af Catrin Emyr Tudor Owen Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy
2il Lilly Woosnam Ysgol Gymunedol Bodnant
3ydd Jacob Macey Ysgol Gynradd Bryn Collen
303: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af Grwp Henllan Hapus Ysgol Gynradd Henllan
2il Parti Bryn Cwnin Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd Parti Harrietta a Elliot Ysgol Gynradd Bryn Collen
304: Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Parti Ellie a Ashley Ysgol Gynradd Bryn Collen
305: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Parti Sian Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Parti Dylan a Theo Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd Parti Carter a Fin Ysgol Gynradd Bryn Collen
309: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il Hester Sutcliffe Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
310: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af Madi Roberts Ysgol Gynradd Bryn Collen
311: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Parti Layla a Isabella Ysgol Gynradd Bryn Collen
313: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Madi a Jasmine Ysgol Gynradd Bryn Collen
314: Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (Unigol/Grwp)
1af Elen Burgoyne Academi Indigo
315: Serameg / Crochenwaith Bl. 10 a dan 19 oed(Un/Grp)
1af Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
316: Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af Lili Hedd Roberts Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
2il Mabel Ellson Ysgol Gynradd Y Gwernant
3ydd Annabel Pearce Ysgol Gynradd Y Gwernant
317: Gemwaith Bl. 3 a 4
1af Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il Connie Taylor Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos
3ydd Mya Ditchfield Ysgol Gynradd Esgob Morgan
318: Gemwaith Bl. 5 a 6
1af Siwan FFflur Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
2il Ela Williams Ysgol Gynradd Carreg Emlyn
3ydd Mollie Powell Ysgol Gymunedol Bodnant
325: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af Prys Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
326: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Ynyr Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
327: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af Carmella Mouradi Ysgol Gynradd Esgob Morgan
331: Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9 (Unigol/Grŵp)
1af Ned Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
{SAFLERHANBARTH}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH}