5: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af Lydia Gres Parry Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
2il Rhodri Pritchard Ysgol Gynradd Corn Hir
3ydd Lois Preston Ysgol Gymraeg Morswyn
6: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af Gethin Ieuan Russell-Hughes Ysgol Gynradd Corn Hir
2il Scarlett Parry Ysgol Y Parc
3ydd Laura Oldfield Ysgol Gynradd Llanfairpwll
7: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af Lucy Rowlands Ysgol Gynradd Llaingoch
2il Ellie Ryder Ysgol Gynradd Santes Fair
3ydd Elin Owen Ysgol Gynradd Llaingoch
8: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9
1af Thea Sophie Mae Ysgol Uwchradd Bodedern
2il Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd Aimee Moore Ysgol Uwchradd Bodedern
10: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A.(C)
1af Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn
11: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C)
1af Mickey Mathie Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il Kaylen Thomas Jones Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
14: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A (D)
1af Levi Taylor Canolfan Addysg Y Bont
2il Thomas Lewis Canolfan Addysg Y Bont
15: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A (D)
1af Kian Smith Canolfan Addysg Y Bont
16: Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D)
1af Callum Allan Williams Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il Megan Davies Canolfan Addysg Y Bont
3ydd Arfon Furlong Canolfan Addysg Y Bont
17: Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(D)
1af Kieran Lee Canolfan Addysg Y Bont
2il Kieran Adams Canolfan Addysg Y Bont
3ydd Chloe Newman Canolfan Addysg Y Bont
18: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen
2il Ieuan Evans Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd Casi Swyn Jones Ysgol Gynradd Corn Hir
19: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Thomas Cai Jones Ysgol Gynradd Cylch y Garn
2il Iwan John Boulderstone Ysgol Gynradd Cylch y Garn
3ydd Brooke Thomas Ysgol Gynradd Cylch y Garn
20: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Isabel Jones Ysgol Y Parc
2il Luke Owens Ysgol Gynradd Llaingoch
3ydd Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch
21: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol)
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
23: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Grwp B1 Creadigol 2D Ysgol Gynradd Corn Hir
2il Parti B1/2 Gwaith Grwp Corn Hir Ysgol Gynradd Corn Hir
3ydd Parti Charlotte Ysgol Gynradd Corn Hir
24: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp 2D B4 Cara Gruff Mali Madog Ysgol Gynradd Corn Hir
2il Parti Cadi Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd Grwp 2D B4 Ysgol Gynradd Corn Hir
25: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Esblygiad Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il Hayden/ R.Llyr/ Elin J Ysgol Gynradd Cylch y Garn
3ydd Parti Garry Ysgol Gynradd Llaingoch
26: Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp YSTJ Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
28: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A (D)
1af Olivia Cheney Canolfan Addysg Y Bont
2il Danial Gilford Canolfan Addysg Y Bont
29: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A (D)
1af Ryan Farlow Williams Ysgol Gymraeg Morswyn
2il Jamie Freeman Canolfan Addysg Y Bont
3ydd Cassi Howel Canolfan Addysg Y Bont
30: Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D)
1af Gethin Carroll Canolfan Addysg Y Bont
2il Megan Davies Canolfan Addysg Y Bont
3ydd Arfon Furlong Canolfan Addysg Y Bont
32: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A. (D) Grŵp
1af Parti Tomos Canolfan Addysg Y Bont
2il Parti Levi Canolfan Addysg Y Bont
3ydd Parti cynradd 2 Canolfan Addysg Y Bont
33: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A. (D) Grŵp
1af Parti Jayde Canolfan Addysg Y Bont
2il Parti Ryan Canolfan Addysg Y Bont
34: Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp
1af Parti Ceint 1 Canolfan Addysg Y Bont
35: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp
1af Parti Ceint 2 Canolfan Addysg Y Bont
2il Parti Ceint 3 Canolfan Addysg Y Bont
44: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Steffan Jones Ysgol Gynradd Bodffordd
2il Jack Frazer Ysgol Gynradd Bodffordd
3ydd Elis Wynne Jones Ysgol Gynradd Bodffordd
45: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Cari Pritchard Ysgol Gynradd Amlwch
2il Elan Mai Owen Ysgol Y Graig
3ydd Mari Jones Ysgol Gynradd Cylch y Garn
46: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Menna Thomas Ysgol Gynradd Cylch y Garn
2il Elin Rowlands Ysgol Gynradd Cylch y Garn
3ydd Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch
47: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Jessica Ysgol Gymraeg Morswyn
2il Parti Dilon Ashley Sam Noa Billy Ysgol Gynradd Corn Hir
3ydd Parti Olivia, Alex, Cboy,Otto Ysgol Gynradd Y Tywyn
48: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Manon Eva Osian Morgan B4 Ysgol Gynradd Corn Hir
2il Grwp Ellis Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Parti Liam Ysgol Gynradd Amlwch
49: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Mollie Ysgol Gynradd Amlwch
2il Grwp 2 B5 3D Ysgol Gynradd Corn Hir
3ydd Grwp 3 B5 3D Ysgol Gynradd Corn Hir
50: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)
1af GRWP YSTJ Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il Tesni Lois Ysgol Gyfun David Hughes
51: Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 (Unigol/Grŵp)
1af Sara Davies Aelod Unigol C. Glannau Menai
52: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C)
1af Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn
56: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) Grŵp
1af Parti cynradd 2 Canolfan Addysg Y Bont
57: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (C) Grŵp
1af Parti Cynradd 4 Canolfan Addysg Y Bont
60: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (D)
1af Thomas Lewis Canolfan Addysg Y Bont
61: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (D)
1af Ryan Farlow Williams Ysgol Gymraeg Morswyn
62: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D)
1af Arfon Furlong Canolfan Addysg Y Bont
63: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D)
1af Sam Griffiths Canolfan Addysg Y Bont
64: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (D) Grŵp
1af Parti Danial Canolfan Addysg Y Bont
66: Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp
1af Parti Lauren Canolfan Addysg Y Bont
67: Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp
1af Parti Sam Canolfan Addysg Y Bont
2il Parti Owen Canolfan Addysg Y Bont
3ydd Parti Luke Canolfan Addysg Y Bont
68: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af Kacey Hopley Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Xavier Griffiths Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd Olivia Cardwell Ysgol Gynradd Y Tywyn
70: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af Kayla Turton Ysgol Gynradd Y Tywyn
71: Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9
1af Elin Wyn Ysgol Uwchradd Bodedern
2il Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd Ceris Owens Ysgol Uwchradd Bodedern
73: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Parti Shay, Jade, Harry, Joshua, Nicholas, Henry Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Parti Sienna Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd Parti Daisy,Naia, Amy, Ruby Ysgol Gynradd Y Tywyn
74: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Hayley a Tom Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Parti Summer a Skye Ysgol Gynradd Y Tywyn
75: Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Molly, Jack a Lexi Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Parti Thomas, Sophie ac Ella Ysgol Gynradd Y Tywyn
78: Argraffu Bl. 2 ac iau
1af Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il Elliott Young Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd Jessica Williams Ysgol Gymraeg Morswyn
79: Argraffu Bl. 3 a 4
1af Alaw Mon Evans Ysgol Y Graig
2il Cerys Ponsonby Ysgol Gynradd Bodffordd
3ydd Noa Llewelyn Owen Ysgol Gynradd Cylch y Garn
80: Argraffu Bl. 5 a 6
1af Ben Cheadle Ysgol Gynradd Caergeiliog
2il Alayna Bentley Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Noa Miller Ysgol Gymraeg Morswyn
81: Argraffu Bl. 7, 8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
83: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af Amy Parry Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd Erin Mair Rowlands Ysgol Gynradd Amlwch
84: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af Gethin Gwynne Pritchard Ysgol Gynradd Corn Hir
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Cara Haf Griffiths Ysgol Gynradd Corn Hir
85: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af Twm Williams Adran Henblas
2il Mared Wyn Jones Ysgol Gynradd Corn Hir
3ydd Angharad Wyn Rowlands Ysgol Gynradd Corn Hir
88: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af Elan Mai Owen Ysgol Y Graig
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Alaw Mon Evans Ysgol Y Graig
89: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7, 8 a 9
1af Thea Sophie Mae Ysgol Uwchradd Bodedern
90: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl10 dan 19 oed
1af Ariannell Parry Aelod Unigol C. Alaw / Cybi
91: Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
2il Harri Griffiths-Morgan Ysgol Gynradd Santes Fair
3ydd Efa Jones Ysgol Gynradd Bodffordd
92: Dyluniad 2D Bl 7-9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
96: Pyped Bl. 2 ac iau
1af Coby Luke Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen
3ydd Arianna Baccerini Ysgol Gynradd Caergeiliog
98: Pyped Bl. 5 a 6
1af Joanna Price Ysgol Gynradd Amlwch
99: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau
1af Parti Pypedau B2 ac Iau Corn Hir Ysgol Gynradd Corn Hir
101: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6
1af Parti Casey Ysgol Gynradd Amlwch
2il Parti Llinos Ysgol Gynradd Amlwch
104: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af Alex Taudevin Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Xavier Griffiths Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd Cian Hughes Ysgol Gynradd Corn Hir
105: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af Tegan Davis Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Cleo Williams Ysgol Gynradd Y Tywyn
106: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af Brandon Edwards Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Noa Miller Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Jack Brodie Ysgol Gynradd Y Tywyn
109: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Lili Williams Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Lara Hagan Ysgol Gynradd Y Tywyn
110: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
2il Harry Cardwell Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd Grace Munns Ysgol Gynradd Y Tywyn
111: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Ela Fflur Redvers Jones Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il Bryn Llewelyn Jackson Ysgol Gynradd Cylch y Garn
3ydd Molly Hagan Ysgol Gynradd Y Tywyn
112: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
115: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Parti Elin a Mari Ysgol Gynradd Cylch y Garn
116: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Grwp Olivia Ysgol Gymraeg Morswyn
119: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen
120: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Kelan Bolton Ysgol Gynradd Y Tywyn
121: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Sophie McDowall Ysgol Gynradd Y Tywyn
122: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
124: Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af Lois Preston Ysgol Gymraeg Morswyn
2il Scarlett Jones Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd Jade Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn
125: Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af Amy Humphreys Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Esther Pleming Ysgol Gynradd Llanfairpwll
126: Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af Ella Williams Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Ella Roberts Ysgol Gynradd Llandegfan
129: Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af Mabli Davies Ysgol Gynradd Corn Hir
2il Lowri Mon Evans Ysgol Y Graig
130: Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af Katie Winnard Owen Ysgol Y Graig
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Alaw Mon Evans Ysgol Y Graig
132: Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
134: Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Parti Gwehyddu Awel a Siwan B2 Ysgol Gynradd Corn Hir
135: Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp y Coed Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il Grwp Blwyddyn 3 Ysgol Gynradd Llandegfan
136: Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Anghenfilod Llanfairpwll Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il Grwp Arallfydol Ysgol Gynradd Llanfairpwll
139: Penwisg Bl. 6 ac iau
1af Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
2il Llinos Evans Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd Mari Pritchard Ysgol Gynradd Amlwch
143: Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen
2il Erin Mair Rowlands Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll
144: Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af Elan Mai Owen Ysgol Y Graig
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Jamie Hirons Ysgol Gynradd Y Tywyn
145: Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch
2il Cadi Swyn Williams Ysgol Gynradd Corn Hir
146: Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
147: Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ariannell Parry Aelod Unigol C. Alaw / Cybi
148: Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af Erin Mair Rowlands Ysgol Gynradd Amlwch
2il Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen
3ydd Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll
149: Print Lliw Bl. 3 a 4
1af Elan Mai Owen Ysgol Y Graig
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Jamie Hirons Ysgol Gynradd Y Tywyn
150: Print Lliw Bl. 5 a 6
1af Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch
2il Cadi Swyn Williams Ysgol Gynradd Corn Hir
151: Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
152: Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ariannell Parry Aelod Unigol C. Alaw / Cybi
153: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Lowri Mon Evans Ysgol Y Graig
2il Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll
154: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
2il Elan Mai Owen Ysgol Y Graig
3ydd Osian Jones Ysgol Gynradd Bodffordd
155: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch
2il Niamh Reid Ysgol Gynradd Santes Fair
3ydd Tomos Elis Evans Jones Ysgol Gynradd Bodffordd
156: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
157: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ariannell Parry Aelod Unigol C. Alaw / Cybi
158: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af Erin Mair Rowlands Ysgol Gynradd Amlwch
2il Sienna Byfield Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd Naia Critchlow Ysgol Gynradd Y Tywyn
159: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af Elan Mai Owen Ysgol Y Graig
2il Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd Osian Jones Ysgol Gynradd Bodffordd
160: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch
2il Tomos Elis Evans Jones Ysgol Gynradd Bodffordd
3ydd Scott McArthur Ysgol Gynradd Y Tywyn
161: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
162: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ariannell Parry Aelod Unigol C. Alaw / Cybi
163: Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il Harry White Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd Ruby Roberts Ysgol Gynradd Y Tywyn
164: Gemwaith Bl. 3 a 4
1af Efa Parry Ysgol Gynradd Bodffordd
2il Lleucu Stephen Ysgol Gynradd Bodffordd
3ydd Cara Griffiths Ysgol Gynradd Bodffordd
165: Gemwaith Bl. 5 a 6
1af Scott McArthur Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Ceira Lyn Parry Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
3ydd Sara Elin Jones Ysgol Gynradd Cylch y Garn
166: Gemwaith Bl. 7, 8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
168: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grŵp)
1af Grwp Guto Ysgol Gymraeg Morswyn
2il Lydia Grace Adran Gaerwen
3ydd Parti Lili Ysgol Gynradd Ffrwd Win
169: Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn
2il Nel Thomas Ysgol Y Graig
170: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Megan Angharad Jones Ysgol Gynradd Corn Hir
2il Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd Libby Hughes-Williams Ysgol Gynradd Corn Hir
171: Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Grwp Wall E Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il Grwp Sian a Bedwyr Adran Henblas
172: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Grwp y Beic Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il Grwp Ty'r Dyfodol Adran Henblas
3ydd Grwp Poteli Llefrith Ysgol Gynradd Llanfairpwll
173: Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
329: Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af Scarlett Jones Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen
3ydd Nicholas Young Ysgol Gynradd Y Tywyn
331: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af Amelia Williams Ysgol Gynradd Llanfairpwll
332: Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9
1af Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes
335: Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Project Masnach Deg Ysgol Gynradd Llanfairpwll
{SAFLERHANBARTH}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH}