181: Unawd Bl. 2 ac iau
1af Malena Gwynn Aled Adran Llanuwchllyn
2il Jessica Jones Adran Brithdir
3ydd Sara Owain Ysgol Gynradd Bro Tegid
182: Unawd Bl. 3 a 4
1af Mari Jones Ysgol Gynradd Craig y Deryn
2il Cet Ap Tomos Adran Deudraeth
3ydd Lleucu Hughes Adran Brithdir
183: Unawd Bl. 5 a 6
1af Enlli Llwyd Davies Adran Llanuwchllyn
2il Nel ap Tomos Adran Deudraeth
3ydd Mili Louise James Abbott Ysgol Gynradd Llanelltyd
184: Deuawd Bl. 6 ac iau
1af Beca ac Enlli Adran Llanuwchllyn
2il Mili ac Iwan Ysgol Gynradd Llanelltyd
3ydd Cet a Nel Adran Deudraeth
185: Parti Bl. 6 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Parti Iestyn Adran Brithdir
3ydd Parti'r Ffridd Adran Ffridd y Llyn
187: Côr Bl. 6 ac iau (Adran)
1af Côr yr Aran Adran Llanuwchllyn
2il Cor Issy Adran Brithdir
3ydd Cor Deudraeth Adran Deudraeth
188: Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50)
1af Parti Nel Meredudd Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Parti Eli Ysgol Gynradd Llanelltyd
3ydd Parti Sioned Ysgol Gynradd Talsarnau
189: Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af Parti Beth Ysgol Gynradd Penybryn
2il Parti Braint Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd Parti Leah Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
190: Côr Bl. 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150)
1af Ysgol Bro Tryweryn Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Ysgol Bro Tegid Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd Cor Tanygrisiau Ysgol Gynradd Tanygrisiau
192: Parti Deulais Bl. 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Ysgol Bro Tryweryn Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Parti Tesni Adran Brithdir
194: Unawd Merched Bl. 7-9
1af Nel Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn
2il Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd Gweno Elin Jarman Adran Llanuwchllyn
195: Unawd Bechgyn Bl. 7-9
1af Rhys Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn
2il Alex Anthony Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd Huw Sion Jarman Uwch Adran Cylch Idris
196: Deuawd Bl. 7-9
1af Cadi a Lois Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il GWENO ELIN a BECA FFLUR Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd Swyn Prysor ac Elain Rhys Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
197: Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed
1af Mared Fflur Jones Uwch Adran Cylch Idris
2il Lleucu Arfon Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd Llio Hughes Ysgol Uwchradd Y Gader
198: Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lewys Meredydd Ysgol Uwchradd Y Gader
2il Tomos Heddwyn Griffiths Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
199: Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed
1af Awel Haf a Lowri Francis Adran Blaenau Ffestiniog
2il Mabon a Ceri Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd Mared a Cerys Ysgol Uwchradd Y Gader
200: Unawd 19-25 oed
1af Aron Parry Uwch Adran Cylch Idris
201: Parti Deusain Bl. 9 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Parti Carndochan Adran Llanuwchllyn
203: Parti Merched Bl. 7, 8 a 9
1af Merched Ysgol Y Berwyn Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Merched Y Gader Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd Parti Hanner Nos Ysgol Uwchradd Ardudwy
204: Parti Bechgyn Bl. 7, 8 a 9
1af Hogiau'r Berwyn Ysgol Uwchradd Y Berwyn
209: Ensemble Lleisiol Bl. 7-9
1af Criw'r Aran Adran Llanuwchllyn
216: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau
1af Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn
2il Nel ap Tomos Adran Deudraeth
3ydd Lois Grug Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
217: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9
1af Beca Fflur Jarman Adran Llanuwchllyn
2il Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd Cadi Fflur Ysgol Uwchradd Y Berwyn
218: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lewys Meredydd Ysgol Uwchradd Y Gader
2il Tomos Heddwyn Griffiths Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
219: Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af Glain Rhys Aelwyd Penllyn
2il Leona Wyn Roberts Aelwyd Penllyn
3ydd Aron Parry Uwch Adran Cylch Idris
220: Côr Gwerin Tri Llais Bl. 13 ac iau
1af Merched Y Gader Ysgol Uwchradd Y Gader
2il Ysgol Y Moelwyn Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
221: Unawd Telyn Bl. 6 ac iau
1af Nel Gwyddfid Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il Erin Wynne Lloyd Ysgol Gynradd Llanbedr
3ydd Nel ap Tomos Adran Deudraeth
223: Unawd Gitâr Bl. 6 ac iau
1af Steffan Price Jones Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
224: Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau
1af Chloe Lois Roberts Ysgol Gynradd Talsarnau
2il Chenoa Roe Adran Afon Corris a Pennal
3ydd Gwendal Huw Davalan Adran Dinas Mawddwy
225: Unawd Pres Bl. 6 ac iau
1af David Bisseker Ysgol Gynradd Talsarnau
2il Tesni Evans Ysgol Gynradd Manod
3ydd Heledd Haf Owen Ysgol Gynradd Craig y Deryn
226: Unawd Piano Bl. 6 ac iau
1af David Bisseker Ysgol Gynradd Talsarnau
2il Evie Cruickshank Ysgol Gynradd Craig y Deryn
3ydd Rhodri Llywelyn Jones Adran Blaenau Ffestiniog
227: Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau
1af Teilo Daley-Tyson Adran Llanuwchllyn
229: Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau
1af Ensemble Ysgol Bro Tryweryn Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Ensemble Craig y Deryn Ysgol Gynradd Craig y Deryn
3ydd Triawd y Ffridd Adran Ffridd y Llyn
231: Grŵp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau
1af Parti Ysgol Talsarnau Ysgol Gynradd Talsarnau
233: Unawd Telyn Bl. 7- 9
1af Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il Osian Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd Guto Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
235: Unawd Gitâr Bl. 7 - 9
1af Osian Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Guto Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
236: Unawd Chwythbrennau Bl. 7- 9
1af Gweltaz Llyr Davalan Adran Dinas Mawddwy
2il Mali Allman Ysgol Uwchradd Y Berwyn
237: Unawd Pres Bl. 7- 9
1af Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il Hanna Evans Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
238: Unawd Piano Bl. 7- 9
1af Erin Aled Adran Llanuwchllyn
2il Gruffudd Ab Owain Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd Rhiannon Bond Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
239: Unawd Offer Taro Bl. 7 - 9
1af Guto Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Osian Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
245: Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed
1af Alaw Mai Sharp Aelwyd Ardudwy
261: Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau
1af Malena Gwynn Aled Adran Llanuwchllyn
2il Betsan Pugh Adran Brithdir
3ydd Llio Iorwerth Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
262: Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4
1af Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn
2il Lois Grug Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Elan Rhodd Williams Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
263: Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6
1af Huw Ifan Adran Ffridd y Llyn
2il Nel ap Tomos Adran Deudraeth
3ydd Elin Williams Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
264: Deuawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau
1af Cet a Nel Adran Deudraeth
2il Cadog a Guto Adran Llanuwchllyn
265: Parti Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (Y.C.)
1af Parti Non Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Ysgol Bro Tegid Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd Parti Leah Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
267: Côr Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (Adran/Y.C.)
1af Côr yr Aran Adran Llanuwchllyn
2il Parti Emily Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
268: Parti Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Parti Lia Adran Brithdir
269: Unawd Cerdd Dant Bl. 7 - 9
1af Lois Gwynedd Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Ywain Emyr Jones Adran Llanuwchllyn
3ydd Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
270: Deuawd Cerdd Dant Bl 7- 9
1af Beca a Gweno Adran Llanuwchllyn
2il Cadi a Lois Ysgol Uwchradd Y Berwyn
271: Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lleucu Arfon Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Alaw Mai Sharp Aelwyd Ardudwy
272: Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed
1af Awel Haf a Lowri Francis Adran Blaenau Ffestiniog
273: Grŵp Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed
1af Parti Awel Haf Adran Blaenau Ffestiniog
275: Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af Leona Wyn Roberts Aelwyd Penllyn
276: Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af Catrin Wyn a Leona Wyn Aelwyd Penllyn
278: Parti Cerdd Dant Bl. 9 ac iau (Adran)
1af Parti 'r Aran Adran Llanuwchllyn
280: Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af Parti Aelwyd Penllyn Aelwyd Penllyn
288: Dawns Werin Bl. 4 ac iau
1af Ysgol Bro Tegid Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Ysgol Beuno Sant Ysgol Gynradd Beuno Sant
290: Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysg.>100/Adr )
1af Ysgol Bro Tegid Ysgol Gynradd Bro Tegid
305: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau
1af Madi Edwards Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Lois Enlli Williams Ysgol Gynradd Talsarnau
3ydd Lois Angharad Jones Adran Deudraeth
306: Grŵp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau
1af Trwps Ardudwy Aelwyd Ardudwy
2il Taranau Talsarnau Ysgol Gynradd Talsarnau
3ydd Parti Tanygrisiau Ysgol Gynradd Tanygrisiau
307: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9
1af Charlie Lindsay Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Jodi Edwards Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd Daisy Jones Ysgol Uwchradd Y Gader
308: Grŵp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9
1af Disgyrchiant Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il Dawnswyr Diemwnt Ysgol Uwchradd Tywyn
337: Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau
1af Brychan Ioan Edwards Adran Llanuwchllyn
2il Ellie Burgess Ysgol Gynradd Dolgellau
3ydd Aneira Jones Ysgol Gynradd Craig y Deryn
338: Llefaru Unigol Bl. 3 a 4
1af Moli Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Cet Ap Tomos Adran Deudraeth
3ydd Elan Rhodd Williams Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
339: Llefaru Unigol Bl. 5 a 6
1af Cadog Llywelyn Edwards Adran Llanuwchllyn
2il Nel ap Tomos Adran Deudraeth
3ydd Erin Llwyd Jones Adran Ffridd y Llyn
340: Grŵp Llefaru Bl. 6 ac iau
1af Parti Alison Ysgol Gynradd Penybryn
2il Parti Emily Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd Ysgol Bro Tryweryn Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
341: Grŵp Llefaru Bl. 6 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Parti Gwenno Adran Deudraeth
3ydd Criw'r Ffridd Adran Ffridd y Llyn
342: Llefaru Unigol Bl. 7 - 9
1af Glain Eden Williams Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il Huw Sion Jarman Uwch Adran Cylch Idris
3ydd Elan Calan Davies Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
343: Grŵp Llefaru Bl. 9 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
344: Grŵp Llefaru Bl. 7, 8 a 9
1af Parti Ysgol Uwchradd Tywyn Ysgol Uwchradd Tywyn
345: Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Mared Fflur Jones Uwch Adran Cylch Idris
2il Lleucu Arfon Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd Grisial Williams Ysgol Uwchradd Y Berwyn
346: Grŵp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed
1af Criw Moelwyn Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
348: Grŵp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
1af Parti Aelwyd Penllyn Aelwyd Penllyn
349: Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (D)
1af Alexia Cartwright Ysgol Gynradd Y Traeth
2il William Pike Adran Ganllwyd
3ydd Charlie Witchell Ysgol Gynradd Penybryn
350: Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D)
1af Iris Izuogu Ysgol Gynradd Y Traeth
2il Elen Pike Adran Ganllwyd
404: Ymgom Bl. 6 ac iau
1af Parti Dyfan Adran Deudraeth
2il Criw'r Ffridd Adran Ffridd y Llyn
3ydd Parti Gwydion Anwyl Adran Llanuwchllyn
406: Cân Actol Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af Adran Deudraeth Adran Deudraeth
408: Ymgom Bl. 7, 8 a 9
1af Criw'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Ysgol Y Moelwyn Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd Merched Moelwyn Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
410: Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed
1af Genod Moelwyn Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
411: Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed
1af Ysgol Y Moelwyn Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
416: Monolog Bl. 10 a dan 19 oed
1af Kerry Ellis Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
419: Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
1af Tomos Heddwyn Griffiths Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il Lleucu Arfon Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd Awel Haf Jones Adran Blaenau Ffestiniog
420: Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed
1af Glain Rhys Aelwyd Penllyn
{SAFLERHANBARTH}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH}