174: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af Mirain Hulson-Jones Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il Tomos Hughes Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Harri Jones Ysgol Gynradd Tremeirchion
175: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd Evan Cunningham Ysgol Gynradd Trefnant
176: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af Daisy Williams Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Elle Kerry Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Gerran Thomas Ysgol Gynradd Pant Pastynog
184: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(D)
1af Ifan Morris Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
187: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Cerys Dutton Ysgol Gynradd Pant Pastynog
188: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Morgan Haf Roberts Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il William Elis Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Ela Louise Evans Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
189: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Kai Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Tristan Howatson Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd Amelia Lloyd Coleg Myddelton
190: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Parti Cadi Elenna Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Parti Romy Ysgol Babanod Y Parc
3ydd Parti Alfie Ysgol Babanod Y Parc
191: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Alys Haf Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Parti Ruby Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Parti 3 a 4 Ysgol Gynradd Bryn Clwyd
192: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Manon Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Parti Bethan Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Grwp Awen Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
196: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C)
1af Gruffudd Crowther Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
198: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D)
1af Kieran Boluda Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il Ian Chen Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
3ydd Reuben Owens Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
207: Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
2il Elis Roberts Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Ellen Cleary Ysgol Gynradd Trefnant
210: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af Lucy Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Cadi Elenna Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Megan Fflur Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
211: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af Lois Fflur Ellis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il William Schrimshaw Ysgol Gynradd Trefnant
3ydd Lola Lloyd Ysgol Gynradd Trefnant
212: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af Poppy Roberts Ysgol Gynradd Trefnant
2il Poppy Kowal Ysgol Gynradd Trefnant
3ydd Meghan Massey Ysgol Gynradd Trefnant
215: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
218: Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Loti Barry Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il Owen Llew Wilcox Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Cerys Dutton Ysgol Gynradd Pant Pastynog
219: Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Elin Fflur Wilcox Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
220: Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
223: Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af Owen Llew Wilcox Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Osian Jones Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Elsi Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
224: Print Lliw Bl. 3 a 4
1af Elin Fflur Wilcox Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Bobi Barry Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Bleddyn Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog
225: Print Lliw Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
2il Elain Hedd Ellis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
228: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Loti Barry Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il Cerys Dutton Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd Owen Llew Wilcox Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
229: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il Bobi Barry Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
230: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af Elain Hedd Ellis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
233: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af Osian Jones Ysgol Gynradd Tremeirchion
234: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4
1af Elin Fflur Wilcox Jones Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Bleddyn Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd Lois Fflur Ellis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
235: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
2il Cadi Anderson Ysgol Gynradd Pant Pastynog
238: Argraffu Bl. 2 ac iau
1af Megan Davies Ysgol Gynradd Henllan
2il Eloise Cummings Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Evelyn Pearce Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
239: Argraffu Bl. 3 a 4
1af Tomos Roberts Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
240: Argraffu Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
243: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af Loti Grug Roberts Ysgol Gynradd Pant Pastynog
244: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af Breagha Medi MacFarlane Wynne Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
245: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af Amelia Lloyd Coleg Myddelton
248: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Megan Eira Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Elsi Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
249: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Sioned Pugh Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
250: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Lily Staniforth Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Alaw haf Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Tara Celyn Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
251: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp)
1af Grwp Henllan Hapus Ysgol Gynradd Henllan
252: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp)
1af Sasha,Carys,Elsa Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il Eira,Erin,Selen Ysgol Gynradd Pant Pastynog
253: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af saffari Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il cefnfor Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
257: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Mabli Lebbon Pierce Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
258: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Amelia Lloyd Coleg Myddelton
261: Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af Osian Jones Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il Elin Parry Jones Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Harri Piper Ysgol Gynradd Tremeirchion
264: Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af YSGOL TREMERICHION- GRWP YR GOEDWIG Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il YSGOL TREMEIRCHION - GRWP YR ARDD Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd Grwp Hwyl Henllan Ysgol Gynradd Henllan
266: Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af YSGOL TREMERICHION Ysgol Gynradd Tremeirchion
269: Penwisg Bl. 6 ac iau
1af Mari Lloyd Evans Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Achsah Slater Ysgol Gynradd Pendref
3ydd Mari Grug Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
273: Pyped Bl. 2 ac iau
1af Efa Parkes Ysgol Gynradd Henllan
2il Riley Hoyles Ysgol Gynradd Henllan
3ydd Molly Lawson Ysgol Gynradd Henllan
274: Pyped Bl. 3 a 4
1af Mali Madog Williams Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd Mia Jervis Ysgol Gynradd Trefnant
275: Pyped Bl. 5 a 6
1af Robin Owen Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Cian Burgess Ysgol Gynradd Henllan
3ydd Archie Lawson Ysgol Gynradd Henllan
278: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4
1af Parti Efa Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
279: Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6
1af Parti Mari Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
280: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Mari Lloyd Evans Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Jack Gage Ysgol Gynradd Pendref
3ydd Cai Jones Ysgol Babanod Y Parc
281: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Betsan Malen Roberts Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Lleucu Haf Smith Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Jac Hitchmough Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
282: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Elis Roberts Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il Rhys McDonough Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Jagoda Gerszewska Ysgol Gynradd Pendref
285: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Grwp Deian Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Parti Azura Ysgol Babanod Y Parc
286: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Flora Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Parti Emilia Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Bedir,Gruff,Idris,Cai Ysgol Gynradd Pant Pastynog
287: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Parti Catrin Fflur Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il Parti Leon Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Parti Meilir Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
300: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau
1af Azura Clark Ysgol Babanod Y Parc
2il Cai Jones Ysgol Babanod Y Parc
3ydd Oscar Jones Ysgol Babanod Y Parc
301: Creu Arteffact Bl. 3 a 4
1af Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
303: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Grwp)
1af Grwp Henllan Hapus Ysgol Gynradd Henllan
305: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Grŵp)
1af Parti Sian Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
309: Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
316: Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af Cerys Dutton Ysgol Gynradd Pant Pastynog
317: Gemwaith Bl. 3 a 4
1af Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il Mabli Lebbon Pierce Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd Eira Anderson Ysgol Gynradd Pant Pastynog
318: Gemwaith Bl. 5 a 6
1af Maisie Piper Ysgol Gynradd Tremeirchion
326: Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af Henry Pigott Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {RHANBARTH} {CYLCH} {MAES} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH}