5: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af Elliott Thomas Adran Llanuwchllyn
2il Seth Ellis Edwards Adran Llanuwchllyn
3ydd Elsa Mair Blain Adran Llanuwchllyn
6: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af Cynan Bryn Roberts Adran Llanuwchllyn
2il Elis Gwilym Adran Llanuwchllyn
3ydd LOWRI ANES JARMAN Adran Llanuwchllyn
7: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af Gwydion Anwyl Roberts Adran Llanuwchllyn
2il Gwenno C Trow Adran Llanuwchllyn
3ydd Mikoaj Ciarcinski Ysgol Gynradd Beuno Sant
8: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9
1af Theo Jones Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Hedd Allman Ysgol Uwchradd Y Berwyn
11: Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C)
1af Dion Horton Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il Cody Green Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd Charlotte Phillips Ysgol Gynradd Beuno Sant
18: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Deio Emlyn Edwards Adran Llanuwchllyn
2il Elin Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Lewis Gwyn Roberts Adran Llanuwchllyn
19: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Caili Haf Thomas Adran Llanuwchllyn
2il Lliwen Eluned Jones Adran Llanuwchllyn
3ydd Gruffydd Iwan Davies Adran Llanuwchllyn
20: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Llion Wyn Watkins Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Jac Llwyd Adran Ffridd y Llyn
3ydd Ffion Arwel Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
23: Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Kaiden Harding a Cynyr Thomas Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Eigra Jones a Efa Rowlands Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Elin Davies a Enlli Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
24: Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Joseff, Guto a Cynan Adran Llanuwchllyn
25: Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Casi, Seren, Mari Ifan a Lliwen Adran Llanuwchllyn
2il Beca a Martha Adran Llanuwchllyn
44: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol)
1af Sophia Elizabeth Mrowiec Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Ilan Alun Edwards Adran Llanuwchllyn
3ydd Jac Watkins Ysgol Gynradd Bro Tegid
45: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol)
1af Jack Celyn Roberts Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Nanw Edwards Adran Llanuwchllyn
3ydd Cian Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
46: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn
2il Owen Edkins Ysgol Gynradd Bro Tegid
47: Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)
1af Bl. DERBYN Adran Llanuwchllyn
2il Grwp Rhys a Lewis Adran Llanuwchllyn
3ydd Grwp Begw ac Elis Adran Llanuwchllyn
48: Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)
1af Twm, Nedw ac Owen Dafydd Adran Llanuwchllyn
2il Osian, Angharad ac Anna Adran Ffridd y Llyn
3ydd Abigail, Mabon a Dafydd Adran Ffridd y Llyn
49: Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)
1af Owain, Abel, Dion a Bradli Adran Llanuwchllyn
2il Lea ac Erin Adran Ffridd y Llyn
3ydd Cadog, Dyfan, Morgan ac Adam Adran Llanuwchllyn
68: Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af Now Jones Adran Llanuwchllyn
78: Argraffu Bl. 2 ac iau
1af Lewis Gwyn Roberts Adran Llanuwchllyn
2il Elias Jones Adran Llanuwchllyn
3ydd Begw Prys Jones Adran Llanuwchllyn
79: Argraffu Bl. 3 a 4
1af Twm Edgar Gwyn Rees Roberts Adran Llanuwchllyn
2il Caili Haf Thomas Adran Llanuwchllyn
3ydd Cynan Bryn Roberts Adran Llanuwchllyn
80: Argraffu Bl. 5 a 6
1af Gwydion Anwyl Roberts Adran Llanuwchllyn
2il Cadi Fflur Jones Adran Llanuwchllyn
3ydd Seren Jones Adran Llanuwchllyn
83: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af CYNYR THOMAS Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Enlli Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd EFA ROWLANDS Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
84: Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af Cody Green Ysgol Gynradd Beuno Sant
88: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af Ela Rhodd Edwards Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
91: Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af Ella Jones Adran Llanuwchllyn
96: Pyped Bl. 2 ac iau
1af Elis Dafydd Adran Llanuwchllyn
97: Pyped Bl. 3 a 4
1af Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
98: Pyped Bl. 5 a 6
1af Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn
104: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af Lewis Gwyn Roberts Adran Llanuwchllyn
2il Celt Lloyd Parry Adran Llanuwchllyn
3ydd Elsa Mair Blain Adran Llanuwchllyn
105: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af Cati Llwyd Roberts Adran Llanuwchllyn
2il Cynan Bryn Roberts Adran Llanuwchllyn
3ydd Caio Watkin Barlow Ysgol Gynradd Bro Tegid
106: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af Gwenno C Trow Adran Llanuwchllyn
2il Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn
3ydd Gwydion Anwyl Roberts Adran Llanuwchllyn
109: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Megan Roberts-Edwards Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Sara Owain Ysgol Gynradd Bro Tegid
110: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Elin Arthur Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Cian Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd MARI WYN JONES Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
111: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Nel Thomas Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Elan Lois Roberts Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Abner Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
112: Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9
1af Mali Allman Ysgol Uwchradd Y Berwyn
119: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af Aron Rhys Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Caron Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd Elysa Haf Williams Ysgol Gynradd Bro Tegid
120: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af Cadi Llywela Raghoobar Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Alys Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd Hannah Williams Ysgol Gynradd Beuno Sant
121: Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af Cara Fflur Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Efa Fflur Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Erin Awel Roberts Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
124: Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af Mari Jones Adran Ffridd y Llyn
125: Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af Einir Wyn Rowlands Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Tesni Roberts Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Alys Eiriol Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
126: Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af Gwen Dafydd Rowlands Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
130: Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af Morgan Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Gruffydd Thomas Ysgol Gynradd Beuno Sant
131: Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af Llyr Glyn Hughes Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Gwilym Thomas Ysgol Gynradd Beuno Sant
143: Print Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Elis Dafydd Adran Llanuwchllyn
2il Ifan Gwynedd Roberts Adran Llanuwchllyn
3ydd Lewis Gwyn Roberts Adran Llanuwchllyn
144: Print Monocrom Bl. 3 a 4
1af Lliwen Eluned Jones Adran Llanuwchllyn
2il Cynan Bryn Roberts Adran Llanuwchllyn
145: Print Monocrom Bl. 5 a 6
1af Gwydion Anwyl Roberts Adran Llanuwchllyn
148: Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af Elis Dafydd Adran Llanuwchllyn
2il Lewis Gwyn Roberts Adran Llanuwchllyn
3ydd Aron Rhys Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
149: Print Lliw Bl. 3 a 4
1af Cynan Bryn Roberts Adran Llanuwchllyn
2il Morgan Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
150: Print Lliw Bl. 5 a 6
1af Cara Fflur Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Llyr Glyn Hughes Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Gwydion Anwyl Roberts Adran Llanuwchllyn
153: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau
1af Elis Dafydd Adran Llanuwchllyn
154: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4
1af Lliwen Eluned Jones Adran Llanuwchllyn
2il Cynan Bryn Roberts Adran Llanuwchllyn
3ydd Morgan Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
155: Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6
1af Llyr Glyn Hughes Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Gwydion Anwyl Roberts Adran Llanuwchllyn
158: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af Mathe Caradog Puw Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Elis Dafydd Adran Llanuwchllyn
3ydd Lewis Gwyn Roberts Adran Llanuwchllyn
160: Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6
1af Llyr Glyn Hughes Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Gwydion Anwyl Roberts Adran Llanuwchllyn
163: Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af EIGRA JONES Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Lewis Gwyn Roberts Adran Llanuwchllyn
3ydd Owen Hughes Ysgol Gynradd Bro Tegid
164: Gemwaith Bl. 3 a 4
1af Cynan Bryn Roberts Adran Llanuwchllyn
2il Cian Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Tesni Roberts Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
165: Gemwaith Bl. 5 a 6
1af Gwydion Anwyl Roberts Adran Llanuwchllyn
2il NON JONES Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Efa Fflur Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
168: Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grŵp)
1af Dyfan Emrys Pugh Adran Llanuwchllyn
2il Deio,Elias,Lleu, Dyfan ac Elliott Adran Llanuwchllyn
3ydd Elias Jones Adran Llanuwchllyn
170: Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Unigol)
1af Huw Ifan Adran Ffridd y Llyn
2il Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn
3ydd Lilley Williams Ysgol Gynradd Bro Tegid
283: CogUrdd Bl. 4-6
1af Nel Thomas Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
1af Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn
2il Mari Ifan Davies Adran Llanuwchllyn
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {RHANBARTH} {CYLCH} {MAES} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH}