181: Unawd Bl. 2 ac iau
1af Sara Owain Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Malena Gwynn Aled Adran Llanuwchllyn
3ydd Elias Jones Adran Llanuwchllyn
182: Unawd Bl. 3 a 4
1af Cadi Elin Williams Adran Llanuwchllyn
2il Lois Grug Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
183: Unawd Bl. 5 a 6
1af Enlli Llwyd Davies Adran Llanuwchllyn
2il Ifan Huw Watkin Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd Huw Ifan Adran Ffridd y Llyn
184: Deuawd Bl. 6 ac iau
1af Martha a Lowri Adran Llanuwchllyn
2il Beca ac Enlli Adran Llanuwchllyn
3ydd Cadog a Guto Adran Llanuwchllyn
185: Parti Bl. 6 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Parti'r Ffridd Adran Ffridd y Llyn
3ydd Parti Carndochan Adran Llanuwchllyn
187: Côr Bl. 6 ac iau (Adran)
1af Côr yr Aran Adran Llanuwchllyn
2il Y Tylluanod Adran Ffridd y Llyn
188: Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50)
1af Parti Nel Meredudd Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Ysgol Beuno Sant Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd Parti Alys Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
189: Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af Parti Braint Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Parti Lilley Ysgol Gynradd Bro Tegid
190: Côr Bl. 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150)
1af Ysgol Bro Tryweryn Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Ysgol Bro Tegid Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd Ysgol Beuno Sant Ysgol Gynradd Beuno Sant
192: Parti Deulais Bl. 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Ysgol Bro Tryweryn Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
194: Unawd Merched Bl. 7-9
1af Nel Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn
2il Gweno Elin Jarman Adran Llanuwchllyn
3ydd Cadi Fflur Ysgol Uwchradd Y Berwyn
195: Unawd Bechgyn Bl. 7-9
1af Rhys Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn
196: Deuawd Bl. 7-9
1af GWENO ELIN a BECA FFLUR Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Cadi a Lois Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd Nel Llewelyn a Rhys Llewelyn Adran Llanuwchllyn
197: Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lleucu Arfon Ysgol Uwchradd Y Berwyn
199: Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed
1af Mabon a Ceri Ysgol Uwchradd Y Berwyn
201: Parti Deusain Bl. 9 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Parti Carndochan Adran Llanuwchllyn
203: Parti Merched Bl. 7, 8 a 9
1af Merched Ysgol Y Berwyn Ysgol Uwchradd Y Berwyn
204: Parti Bechgyn Bl. 7, 8 a 9
1af Hogiau'r Berwyn Ysgol Uwchradd Y Berwyn
209: Ensemble Lleisiol Bl. 7-9
1af Criw'r Aran Adran Llanuwchllyn
216: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau
1af Lois Grug Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn
3ydd Enlli Llwyd Davies Adran Llanuwchllyn
217: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9
1af Cadi Fflur Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Beca Fflur Jarman Adran Llanuwchllyn
3ydd Lois Gwynedd Ysgol Uwchradd Y Berwyn
219: Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af Glain Rhys Aelwyd Penllyn
2il Leona Wyn Roberts Aelwyd Penllyn
227: Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau
1af Teilo Daley-Tyson Adran Llanuwchllyn
229: Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau
1af Triawd y Ffridd Adran Ffridd y Llyn
2il Ensemble Ysgol Bro Tryweryn Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Grwp Ella Adran Llanuwchllyn
233: Unawd Telyn Bl. 7- 9
1af Osian Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Guto Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
235: Unawd Gitâr Bl. 7 - 9
1af Osian Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Guto Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
236: Unawd Chwythbrennau Bl. 7- 9
1af Mali Allman Ysgol Uwchradd Y Berwyn
238: Unawd Piano Bl. 7- 9
1af Erin Aled Adran Llanuwchllyn
2il Gruffudd Ab Owain Ysgol Uwchradd Y Berwyn
239: Unawd Offer Taro Bl. 7 - 9
1af Guto Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Osian Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn
261: Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau
1af Malena Gwynn Aled Adran Llanuwchllyn
2il Brychan Ioan Edwards Adran Llanuwchllyn
262: Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4
1af Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn
2il Lois Grug Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Cadi Elin Williams Adran Llanuwchllyn
263: Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6
1af Enlli Llwyd Davies Adran Llanuwchllyn
2il Huw Ifan Adran Ffridd y Llyn
3ydd Erin Llwyd Jones Adran Ffridd y Llyn
264: Deuawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau
1af Cadog a Guto Adran Llanuwchllyn
265: Parti Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (Y.C.)
1af Ysgol Bro Tegid Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Parti Non Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd Parti Hari Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
267: Côr Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (Adran/Y.C.)
1af Côr yr Aran Adran Llanuwchllyn
268: Parti Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
269: Unawd Cerdd Dant Bl. 7 - 9
1af Lois Gwynedd Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Ywain Emyr Jones Adran Llanuwchllyn
3ydd Beca Fflur Jarman Adran Llanuwchllyn
270: Deuawd Cerdd Dant Bl 7- 9
1af Beca a Gweno Adran Llanuwchllyn
2il Cadi a Lois Ysgol Uwchradd Y Berwyn
271: Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lleucu Arfon Ysgol Uwchradd Y Berwyn
275: Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af Leona Wyn Roberts Aelwyd Penllyn
276: Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af Catrin Wyn a Leona Wyn Aelwyd Penllyn
278: Parti Cerdd Dant Bl. 9 ac iau (Adran)
1af Parti 'r Aran Adran Llanuwchllyn
280: Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af Parti Aelwyd Penllyn Aelwyd Penllyn
288: Dawns Werin Bl. 4 ac iau
1af Ysgol Bro Tegid Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Ysgol Beuno Sant Ysgol Gynradd Beuno Sant
290: Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysg.>100/Adr )
1af Ysgol Bro Tegid Ysgol Gynradd Bro Tegid
305: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau
1af Madi Edwards Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn
3ydd Saran Mair Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid
307: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9
1af Charlie Lindsay Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Jodi Edwards Ysgol Uwchradd Y Berwyn
337: Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau
1af Brychan Ioan Edwards Adran Llanuwchllyn
2il Sara Owain Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd Lewis Gwyn Roberts Adran Llanuwchllyn
338: Llefaru Unigol Bl. 3 a 4
1af Gruffydd Iwan Davies Adran Llanuwchllyn
2il Moli Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd LOWRI ANES JARMAN Adran Llanuwchllyn
339: Llefaru Unigol Bl. 5 a 6
1af Erin Llwyd Jones Adran Ffridd y Llyn
2il Cadog Llywelyn Edwards Adran Llanuwchllyn
3ydd Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn
340: Grŵp Llefaru Bl. 6 ac iau
1af Ysgol Bro Tryweryn Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
341: Grŵp Llefaru Bl. 6 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
2il Criw'r Ffridd Adran Ffridd y Llyn
342: Llefaru Unigol Bl. 7 - 9
1af Lois Gwynedd Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il BECA FFLUR JARMAN Adran Llanuwchllyn
3ydd Tesni Sinclair Ysgol Uwchradd Y Berwyn
343: Grŵp Llefaru Bl. 9 ac iau (Adran)
1af Parti'r Aran Adran Llanuwchllyn
345: Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Grisial Williams Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il Lleucu Arfon Ysgol Uwchradd Y Berwyn
348: Grŵp Llefaru dan 25 oed (Aelwydydd)
1af Parti Aelwyd Penllyn Aelwyd Penllyn
404: Ymgom Bl. 6 ac iau
1af Criw'r Ffridd Adran Ffridd y Llyn
2il Parti Gwydion Anwyl Adran Llanuwchllyn
408: Ymgom Bl. 7, 8 a 9
1af Criw'r Aran Adran Llanuwchllyn
419: Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
1af Lleucu Arfon Ysgol Uwchradd Y Berwyn
420: Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed
1af Glain Rhys Aelwyd Penllyn
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {RHANBARTH} {CYLCH} {MAES} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH}