Eisteddfod yr Urdd
 
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
Prif Wyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Cylch Llwchwr 2014    

165: Unawd Bl 2 ac iau
1af Eleri Gibbs Ysgol Gynradd Login Fach
2il Garan Llyr Jenkins Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
3ydd Sofia May Holmes Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
166: Unawd Bl 3 a 4
1af Milli Daniel Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Cameron Thomas Ysgol Gynradd Login Fach
3ydd Mirain Francis Ysgol Gymraeg Bryniago
167: Unawd Bl 5 a 6
1af Elin Griffiths Ysgol Gymraeg Bryniago
2il Jessica Davies Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
3ydd Anest Williams Ysgol Gymraeg Bryniago
168: Deuawd Bl 6 ac iau
1af Ffion & Megan Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Jessica & Charlotte Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
3ydd Holly a Kate Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
169: Parti Bl 6 ac iau (Adran)
1af Adran Waunarlwydd Ysgol Gynradd Login Fach
172: Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af Parti Ysgol Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach Ysgol Gynradd Login Fach
174: Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150)
1af Cor Ysgol Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
175: Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af Parti Ysgol Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Parti Bryniago Ysgol Gymraeg Bryniago
176: Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af Parti Ysgol Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
177: Unawd Merched Bl 7-9
1af Erin Jones Ysgol Gyfun Gwyr
2il Efa Parkhouse Ysgol Gyfun Gwyr
3ydd Buddia Lewis Ysgol Gyfun Gwyr
178: Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af Liam McClinchey Ysgol Gyfun Gwyr
179: Deuawd Bl 7-9
1af Erin a Ffion Ysgol Gyfun Gwyr
2il Katia a Dili Ysgol Gyfun Gwyr
3ydd Byddia a Cesia Ysgol Gyfun Gwyr
180: Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
1af Leila Hughes Ysgol Gyfun Gwyr
2il Katherine Rees Ysgol Gyfun Gwyr
3ydd Angharad Richards Ysgol Gyfun Gwyr
182: Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
1af Ffion a Tayla Ysgol Gyfun Gwyr
2il Leila ac Osian Ysgol Gyfun Gwyr
3ydd Angharad a Katherine Ysgol Gyfun Gwyr
192: Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
1af Parti Ffion Mai Ysgol Gyfun Gwyr
198: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af Holly May Boulter Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Ffion Haf Howells Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
3ydd Megan Jennings Ysgol Gynradd Login Fach
199: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af Rhys Carlson Ysgol Gyfun Gwyr
2il Lowri Jones Ysgol Gyfun Gwyr
200: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
1af Katherine Rees Ysgol Gyfun Gwyr
2il Leila Hughes Ysgol Gyfun Gwyr
203: Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af Kate Newnham Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
204: Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af Elin Griffiths Ysgol Gymraeg Bryniago
2il Ffion Thomas Ysgol Gymraeg Bryniago
205: Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af Gwion Davies Ysgol Gynradd Login Fach
2il Elin Griffiths Ysgol Gymraeg Bryniago
3ydd Abbie Humphreys Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
206: Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af Rhys Ferguson Aelod Unigol C. Llwchwr
208: Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af Parti Elliza Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
209: Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af Ysgol Bryniago Ysgol Gymraeg Bryniago
2il Parti Ellie Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
213: Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af Imogen Edwards Ysgol Gyfun Gwyr
2il Cesia Rees Ysgol Gyfun Gwyr
3ydd Sophie Walker Ysgol Gyfun Gwyr
214: Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af Rhian Hutchins Ysgol Gyfun Gwyr
2il Madlen Davies Ysgol Gyfun Gwyr
215: Unawd Piano Bl 7- 9
1af Imogen Edwards Ysgol Gyfun Gwyr
2il Morgan Bird Ysgol Gyfun Gwyr
217: Unawd Telyn Bl 7- 9
1af Cesia Rees Ysgol Gyfun Gwyr
2il Imogen Edwards Ysgol Gyfun Gwyr
3ydd Rosa Humphreys Ysgol Gyfun Gwyr
218: Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af Parti Imogen, Eluned a Daniel Ysgol Gyfun Gwyr
2il Parti Cadi Ysgol Gyfun Gwyr
219: Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
1af Hope Vaughan-Hughes Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe
2il Lauren Lewis Ysgol Gyfun Gwyr
220: Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
1af Thomas Congdon Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe
2il Lauren Lewis Ysgol Gyfun Gwyr
223: Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
1af Nia Evans Ysgol Gyfun Gwyr
224: Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af Rhian a Madlen Ysgol Gyfun Gwyr
227: Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af Band Pres Ysgol Tregwyr Ysgol Gyfun Tregwyr
229: Grwp Bl 7 - 9
1af Parti Blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Penyrheol
230: Grwp 15 - 25 oed
1af Parti Blwyddyn 10 Ysgol Gyfun Penyrheol
260: Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af Parti Ysgol Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Parti Bryniago Ysgol Gymraeg Bryniago
262: Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af Parti Ysgol Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
272: Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed
1af Parti Efa Ysgol Gyfun Gwyr
277: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
1af Sofie Morgan Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Levi Clement Ysgol Gymraeg Bryniago
3ydd Olivia Jones Holmes Ysgol Gynradd Login Fach
278: Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
1af Parti Ysgol Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach Ysgol Gynradd Login Fach
283: Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af Garan Llyr Jenkins Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Heledd Francis Ysgol Gymraeg Bryniago
3ydd Erin Hill Ysgol Gymraeg Bryniago
284: Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af Mirain Francis Ysgol Gymraeg Bryniago
2il Harri Besley Ysgol Gymraeg Bryniago
3ydd Rosie Jones Ysgol Gynradd Login Fach
285: Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af Tomos Besley Ysgol Gymraeg Bryniago
2il Ffion Haf Howells Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
3ydd Kate Newnham Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
286: Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af Parti Ysgol Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
288: Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af Rosa Humphreys Ysgol Gyfun Gwyr
2il Elin Ohlsen-Jones Ysgol Gyfun Gwyr
3ydd Ffion George Ysgol Gyfun Gwyr
290: Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af Parti Gwyr Ysgol Gyfun Gwyr
296: Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af Freya Morgan Ysgol Gynradd Penclawdd
2il Evie Davies Ysgol Gynradd Penclawdd
3ydd Tristan John Ysgol Gynradd Penclawdd
297: Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af Nia Hopkins Ysgol Gynradd Penclawdd
2il Ryan Richards Ysgol Gynradd Penclawdd
3ydd Millie Hughes Ysgol Gynradd Penclawdd
3ydd Casey Williams Ysgol Gynradd Penclawdd
298: Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af Ysgol Gynradd Penclawdd Ysgol Gynradd Penclawdd
349: Ymgom Bl 6 ac iau
1af Parti Merched Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
2il Parti Bechgyn Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
352: Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af Grwp Ysgol Pontybrenin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
353: Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af Parti Madlen Ysgol Gyfun Gwyr
357: Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af Parti Gwyr Ysgol Gyfun Gwyr
364: Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
1af Katherine Rees Ysgol Gyfun Gwyr
370: Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af Ysgol Gynradd Penclawdd Ysgol Gynradd Penclawdd
{SAFLE}{DIGWYDDIAD} {RHIFRHESTRTESTUNAU} {ENWCYSTBYR} {RHANBARTH} {CYLCH} {MAES} {ENW_PARTI} {CANGEN_A_CHYLCH}