Chwaraeon Cenedlaethol
Ffurflen Gofrestru Timau


Manylion Athro neu Hyfforddwr

(e.e. Mr / Mrs / Ms)


 

Cyfeiriad yr Ysgol:
Pwysig os bydd angen cysylltu ar y diwrnod.


Manylion Eich Timau

Gweithio...

Gwnewch yn siwr eich bod chi wedi cadw eich dewisiadau uchod cyn mynd ymlaen at y sgrin nesaf os gwelwch yn dda.
Manylion Talu


Pwysig: Dewiswch ddull talu isod os gwelwch yn dda. Mae modd cofrestru eich timau yn syth trwy dalu Ar-lein gyda cherdyn debyd/credyd neu gyfrif PayPal neu ddewis talu trwy Siec/BACS i dderbyn anfoneb trwy ebost a bydd eich timau yn cael eu cofrestru pan fyddwn yn derbyn eich taliad.
Nodwch unrhyw anghenion ychwanegol pwysig yn y blwch uchod os gwelwch yn dda.


Dwi'n derbyn y telerau ac amodau ac rwy'n tystio bod y manylion uchod yn gywir a bod y chwaraewyr yn aelodau dilys o'r ysgol.Cam  o